مشاوران طلایی

  •  
  •  

ترجمه

آکادمی ترجمه که بخش مهمی از مشاوران طلایی به شمار می رود به منظور ترجمه های تخصصی در تمامی رشته های آکادمیک، ترجمه انواع مقالات، ترجمه کتاب، ترجمه اسناد و مدارک تجاری، ترجمه اخبار و غیره راه اندازی شده است. خوشبختانه سیستم آکادمی ترجمه بصورت مناقصه ای نیست و تمامی مترجمان هوشمندانه و متناسب با تخصص خود گزینش می شوند که اینکار موجب افزایش کیفیت ترجمه می شود.

ارسال نظر

Your email address will not be published.