مقیاس تاکتیک تعارض با پدر و مادر

 

مقیاس تاکتیک  تعارض با پدر و مادر
موری ای. اشتراوس
سنجیدن استدلال، پرخاشگری کلامی، و خشونت در خانواده
Conflict Tactics Scales. Parents (CTSP1)
در اینجا فهرست رفتاری آمده است که شما و پدر و مادرتان احتمالا در هنگام بروز تعارض انجام داده اید . لطفا با در نظر گرفتن تمام اختلافات، بگویید در سال گذشته و در هر شرایطی تا چه حد دست به این رفتار زده اید . پاسخ خود را با توجه به مقیاس زیر برای خودتان؛ هم چنین برای برادر و خواهرتان مشخص کنید .
۰= هرگز
۱= یک بار در سال
۲= دو یا سه بار
۳= اغلب، اما کمتر از یک بار در ماه
۴= حدودا ماهی یکبار
۵= بیش از ماهی یک بار
 
پدر
 
خودم
A.     سعی کردم (سعی کرد) مشکل را نسبتا به آرامی مورد بحث قرار دهم (دهد) .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
B.     مشکل را به ارامی مورد بحث قرار دادم (قرارداد) .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
C.     اطلاعاتی برای تقویت یا تحکیم موضع خود ارائه کردم (کرد) .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
D.     برای کمک به حل مشکل، شخص دیگری را وارد رابطه کردم(کرد) . یا چنین تلاشی شد .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
E.      بدون فریاد کردن بحث داغی راه انداختم (انداخت).
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
F.      فریاد زدم (زد) و تحقیر کردم (کرد).
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
G.     با اخم از صحبت اجتناب کردم (کرد) .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
H.     از اتاق خارج شدم (شد) .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
I.       چیزی به سوی طرف مقابل پرت کردم(کرد) و یا چیزی را خرد کردم(کرد).
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
J.       تهدید به زدن یا پرت کردن چیزی به سوی طرف مقابل کردم (کرد).
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
K.     چیزی به سوی طرف مقابل پرت کردم (کرد)
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
L.      طرف مقابل را هل دادم(داد) ، یقه اش را گرفتم(گرفت)
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
M.    طرف مقابل را زدم یا سعی کردم بزنم اما نه با استفاده از ابزار، و یا او همین کار را کرد .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
N.     طرف مقابل را با شئ سختی زدم یا سعی کردم بزنم و یا او همین کار را کرد .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
O.    ………………………………………..خودتان اضافه کنید
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
 
مادرم
 
خودم
A.     سعی کردم (سعی کرد) مشکل را نسبتا به ارامی مورد بحث قرار دهم (دهد) .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
B.     مشکل را به ارامی مورد بحث قرار دادم (قرارداد) .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
C.     اطلاعاتی برای تقویت یا تحکیم موضع خود ارائه کردم (کرد) .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
D.     برای کمک به حل مشکل، شخص دیگری را وارد رابطه کردم(کرد) . یا چنین تلاشی شد .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
E.      بدون فریاد کردن بحث داغی راه انداختم (انداخت).
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
F.      فریاد زدم (زد) و تحقیر کردم (کرد).
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
G.     با اخم از صحبت اجتناب کردم (کرد) .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
H.     از اتاق خارج شدم (شد) .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
I.       چیزی به سوی طرف مقابل پرت کردم(کرد) و یا چیزی را خرد کردم(کرد).
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
J.       تهدید به زدن یا پرت کردن چیزی به سوی طرف مقابل کردم (کرد).
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
K.     چیزی به سوی طرف مقابل پرت کردم (کرد)
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
L.      طرف مقابل را هل دادم(داد) ، یقه اش را گرفتم(گرفت)
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
M.    طرف مقابل را زدم یا سعی کردم بزنم اما نه با استفاده از ابزار، و یا او همین کار را کرد .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
N.     طرف مقابل را با شئ سختی زدم یا سعی کردم بزنم و یا او همین کار را کرد .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
O.    ………………………………………..خودتان اضافه کنید
۰
۱
۲
۳
۴
۵
 
۰
۱
۲
۳
۴
۵
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت ۱۳۸۷

 

دانشجویان گرامی بر روی کلمات کلیدی زیر کلیک نماید و مطالب مربوط به هر کدام را مطالعه نماید.

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه ارزان

انجام پروپوزال

هزینه انجام پایان نامه

هزینه انجام پروپوزال

انجام مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

آشنایی با تست لکه های جوهر

س جولای 28 , 2020
From: Edited by MEL GOODING . Pscychobox‚ A BOX OF PSYCHOLIGICAL GAMES.Shambhala Publication. 2004 THE INKBLOTInkblots have long been regarded as suggestive prompts to projective fantasies. ‘ … he who will gaze allentively at that [smudge or blot]’ wrote Leonardo‚ ‘will see in it human heads‚ various animals‚ a battle‚ rocks‚ […]
تماس قوری
WhatsApp chat