مقیاس رضایت از زندگی

مقیاس رضایت از زندگی
ارائه شده توسط دینر
Diener et al‚ ۱۹۸۵
مقیاس رضایت از زندگی
زندگی من در اکثر موارد به آرمانهایم نزدیک بوده است.
شرایط زندگی من عالی است.
از زندگی ام راضی هستم.
تا کنون هر آنچه را که در زندگی میخواستم به دست آوردم.
اگر میتوانستم زندگی دوباره داشته باشم تقریباً هیچ چیز را تغییر نمیدادم.
شرح سایت روان سنجی: این مقیاس به منظور اندازه گیری ارزیابی عمومی شناختی فرد از رضایت از زندگیش، به همراه “مقیاس شکوفایی” (FS) ساخته شده است.
Flourishing Scale
نام برگردان کننده به فارسی این مقیاس در سایت نیامده است.
در ایران؛ “علی اصغر بیانی و همکاران، ۱۳۸۶” روایی و اعتبار این مقیاس را مورد مطالعه قرار داده اند.
“شهرام واحدی و فاطمه اسکندری، ۱۳۸۹” به بررسی اعتبار و تحلیل عاملی تاییدی این مقیاس پرداخته اند.
“تقربی، زهرا و همکاران، ۱۳۹۱” به بررسی شواهد روان سنجی این مقیاس پرداخته اند.
اعتبار: هماهنگی درونی، آلفا کرونباخ ۰.۸۳ (پاوت و همکاران، ۱۹۹۱)
نمره گذاری: کاملاً موافقم ،  موافقم ،  کمی موافقم ،  نه مخالفم نه موافق ،  کمی مخالفم ،  مخالفم ،  کاملا مخالفم
چگونگی دستیابی
منبع برای آگاهی بیشتر
Diener‚ E.‚ Emmons‚ R.A.‚ Larsen‚ R.J.‚ & Griffin‚ S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment‚ ۴۹‚ ۷۱-۷۵.
Pavot‚ W. G.‚ Diener‚ E.‚ Colvin‚ C. R.‚ & Sandvik‚ E. (1991). Further validation of the Satisfaction with Life Scale: Evidence for the cross-method convergence of well-being measures. Journal of Personality Assessment‚ ۵۷‚ ۱۴۹-۱۶۱.
Pavrot‚ W.‚ & Diener‚ E. (1993). Review of the Satisfaction with Life Scale. Psychological Assessment‚ ۵‚ ۱۶۴-۱۷۲.
Pavot‚ W.‚ & Diener‚ E. (2008). The Satisfaction With Life Scale and the emerging construct of life satisfaction. Journal of Positive Psychology‚ ۳‚ ۱۳۷–۱۵۲.
بیانی، علی اصغر.، کوچکی، عاشورمحمد.، گودرزی، حسنیه. (۱۳۸۶). اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی (SWLS).  روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) ، دوره ۳ ‚ شماره ۱۱، ۲۵۹ – ۲۶۵ .
واحدی، شهرام. ، اسکندری، فاطمه. (۱۳۸۹). اعتبارسنجی و تحلیل عاملی تأییدی چند گروهی مقیاس رضایت از زندگی در بین دانشجویان پرستاری و مامایی. مجله پژوهش پرستاران ایران، ۱۷، ۶۸-۷۹.
تقربی، زهرا.، شریفی، خدیجه.، سوکی، زهرا.، تقربی، لیلا. (۱۳۹۱). روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه رضایت از زندگی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی کاشان.  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، ۱، ۸۹-۹۸
 
 
 

دانشجویان گرامی بر روی کلمات کلیدی زیر کلیک نماید و مطالب مربوط به هر کدام را مطالعه نماید.

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه ارزان

انجام پروپوزال

هزینه انجام پایان نامه

هزینه انجام پروپوزال

انجام مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

پرسشنامه معنای زندگی

س جولای 28 , 2020
پرسشنامه معنای زندگیمصرابادی و همکاران، ۱۳۹۲Meaning in Life QuestionnaireSteger‚ Frazier‚ Oishi‚ & Kaler‚ ۲۰۰۶نمونه ای از گویه هامعنای زندگی خویش را درک می کنم.من یک هدف رضایت بخش برای زندگی ام یافته ام.زندگی ام هیچ هدف واضحی ندارد.به دنبال چیزی هستم که زندگی ام را معنا دار سازد.شرح سایت روان […]
تماس قوری
WhatsApp chat