• هزینه انجام پایان نامه و پروپوزال
  هوش هیجانی

  مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه

  مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه آزمون خود-سنجی سالوی و همکاران (1995) Trait Meta Scale هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید. 1= کاملا مخالف 2= تا حدی مخالف 3= نه مخالف و نه موافق 4= تا حدی موافق 5= کاملا موافق 1)     من سعی می کنم افکار خوب داشته باشم بدون توجه به این که چقدر احساس بدی دارم. 1…

 • انجام مقاله فوری
  هوش هیجانی

  هوش هیجانی : برادبری و گریوز

  هوش هیجانی تراویس .براد بری و جین . گریوز Emotional Intelligence : by Brad berry & Greaves ارزیابی واقعی و دقیق مهارتهای هوش هیجانی به اراده شما برای پاسخ دهی دقیق و صادقانه وابسته است . برای این کار باید عمیقا فکر کنید که در وضعیت های مختلف چگونه رفتار می کنید. توجه کنید: وضعیت های مختلف نه در وضعیت هایی که به خوبی از عهده آن ها بر می آیید. الف. ابتدا از طرز تفکر و رفتار خود در وضعیت های مختلف، در ذهنتان تصویری واضح و شفاف ایجاد کنید. ب. بعد، صادقانه بگویی که هر چند وقت یکبار یا با چه فراوانی رفتار ذکر شده در سؤال را…

 • منبع کنترل

  مقیاس رفتار شخصی ؟

  مقیاس رفتار شخصی ؟ 30 سوال internal- external lous of control Collins‚ Barry عبارت های زیر نشان می دهند که افراد در مورد خود و دیگران چگونه فکر می کنند . هر عبارتی را با دقت بخوانید ، سپس با استفاده از اعداد زیر ، میزان موافقت یا مخالفت خود را با آن مشخص کنید . 1= کاملا مخالف      2= مخالف       3= ممتنع      4= موافق       5=کاملا موافق 1- من بیشتر بر اساس معیارهای دیگران زندگی می کنم . 2- برای همسازی با دیگران و مورد علاقه واقع شدن ، فقط کاری را انجام می دهم که دیگران از من انتظار دارند . 3- برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران تظاهر…

 • منبع کنترل

  پرسشنامه وابستگی به دیگران

  پرسشنامه وابستگی به دیگران این پرسشنامه از 48 سوال تشکیل می شود . ابتدا هریک از آن ها را بخوانید تا بدانید توانایی ها ، احساسات و رفتارهای شما را منعکس می کنند یا خیر . بعد بر حسب این که تا چه اندازه توانایی ها ، احساسات و رفتارهای شما را منعکس می کنند ، یکی از نمرات زیر را در نظر بگیرید . 4= کاملا موافق      3= موافق      2= مخالف      1= کاملا مخالف 1- ترجیح می دهم تنها باشم . 2- وقتی تصمیمی می گیرم ، همیشه مشورت می کنم . 3- بهترین بازده من زمانی است که احساس می کنم دیگران تاییدم می کنند . 4- وقتی…

 • مشکلات رفتاری

  مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین

  مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین شهابیان ، آمنه . شهیم، سیما . بشاش، لعیا ، یوسفی، فریده . Ameneh.shahaeian@gmail.com Conner’s Parents rating of childhood behavior problems توجه : پرسشنامه زیر اقتباسی است و علاقمندان لازم است جهت کسب ماده های اصلی با نشانی داده شده خانم شهابیان ارتباط برقرار نمایند . مقیاس کانرز دارای 48 گویه است که به وسیله والدین تکمیل می شود . والدین ، پاسخ های خود را بر اساس مقیاس 4 گزینه درجه بندی لیکرت نمره گذاری می کنند . صفر = اصلا صحیح نیست ، هرگز، به ندرت و 3= کاملا صحیح است ، اغلب اوقات ، تقریبا همیشه . 1-     چیزها را می…

 • مشکلات رفتاری

  پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف

  پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف – دانش آموزان پسر عباسعلی حسین خانزاده فیروزجاه Abass-Khanzade@yahoo.com فرم مقدماتی همیشه □ اغلب موارد □ گاهی □ به ندرت □ هیچ گاه 1-     وسایل سایر دانش آموزان را بدون اجازه بر می دارد. 2-     وسایل مدرسه را با خود بدون اجازه به منزل می برد . 3-     به تخریب وسایل مدرسه می پردازد. 4-     به وسایل یا لباس های همکلاسی های خود آسیب می رساند. 5-     به معلمان فحش و ناسزا می گوید. 6-     در مقابل درخواست های دیگران مقاومت و لجبازی می کند. 7-     با دانش آموزان یا همسالان خود دعوا می کند. 8-     گوشه گیر است و دوستان اندکی دارد. 9-     بدون اجازه و پنهانی از مدرسه خارج می شود. 10-بیقرار…

 • مذهبی

  مقیاس سنجش دینداری – فرم تجدید نظر شده

    مقیاس سنجش دینداری – فرم تجدید نظر شده پرسشنامه خود شناسی بر اساس جهت گیری مذهبی اسلامی مسعود آذربایجانی Islamic Religious Orientation‚ Self Assessment برادر/ خواهر گرامی ، با مطالعه دقیق هر جمله، گزینه ای را که با وضعیت فعلی خود منطبق می یابید، در پاسخنامه علامت بزنید. هیچ جمله ای را بدون پاسخ نگذارید و تنها یک پاسخ را انتخاب کنید، نخستین پاسخی که به ذهن شما خطور می کند مورد نظر است . کاملا مخالفم= 0 تا %25 تا حدودی مخالفم= %26 تا %50 تا حدودی موافقم= %51 تا %75 و کاملا موافقم = %76 تا %100 1) من راه خوشبختی و سعادت را فقط در دین…

 • مذهبی

  مقیاس سنجش دینداری – فرم یکم

  مقیاس سنجش دینداری – فرم یکم پرسشنامه خود شناسی بر اساس جهت گیری مذهبی اسلامی مسعود آذربایجانی Islamic Religious Orientation‚ Self Assessment برادر/ خواهر گرامی ، با مطالعه دقیق هر جمله، گزینه ای را که با وضعیت فعلی خود منطبق می یابید، در پاسخنامه علامت بزنید. هیچ جمله ای را بدون پاسخ نگذارید و تنها یک پاسخ را انتخاب کنید، نخستین پاسخی که به ذهن شما خطور می کند مورد نظر است . کاملا مخالفم= 0 تا %25 تا حدودی مخالفم= %26 تا %50 تا حدودی موافقم= %51 تا %75 و کاملا موافقم = %76 تا %100 1) من راه خوشبختی و سعادت را فقط در دین می جویم .…

 • عزت نفس

  پرسشنامه خود پنداره_ ساراسوت

  پرسشنامه خود پنداره SCQ «راج کمار ساراسوت» 48 سوال در این پرسشنامه سوالاتی با تعدادی پاسخ ارائه شده است . آن ها را با دقت بخوانید و در جای خالی مقابل موردی که درباره شما صادق است ، علامت بزنید . فقط یک جواب باید بدهید . مثالی در زیر بیان شده است . محدودیت زمانی وجود ندارد. اما سعی کنید در پاسخگویی سرعت داشته باشد . مثال : چه جور دندانی دارید ؟ خیلی زیبا( ) زیبا( ) متوسط( ) نازیبا( ) بسیارنازیبا( ) 1- آیا دوستان از شما راهنمایی می خواهند ؟ همیشه( ) معمولا( ) بعصی اوقات( ) معمولا نه ( ) هرگز( ) 2- راجع به…

 • کارکردهای مغز

  مقایسه کلامی فرم الف

  مقایسه کلامی فرم الف : زمان 7 دقیقه آزمون های هوش دوره راهنمایی بخش تحقیقات اداره کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش با همکاری حسن پاشا شریفی– سال 1353 این قسمت دارای 19 سوال است. هر سوال عبارت از جمله ای است که در آن یک جای خالی وجود دارد که برای تکمیل آن چهار کلمه پیشنهاد شده است . شما باید با توجه به مفهوم جمله کلمه ای را که معنی جمله را کامل می کند پیدا نمایید [کنید] و در پاسخنامه علامت بزنید. مثال نمونه نسبت سر به کلاه ، مثل نسبت ……….. است به کفش ‌أ-        دست ‌ب-    پا ‌ج-     شانه ‌د-      جوراب در این مثال جواب درست (ب) است زیرا…

 • کارکردهای مغز

  طبقه بندی کلمات فرم الف

  طبقه بندی کلمات فرم الف : زمان 6 دقیقه آزمون های هوش دوره راهنمایی بخش تحقیقات اداره کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش با همکاری حسن پاشا شریفی – سال 1353 این قسمت دارای 17 سوال است. هر سوال عبارت از چهار کلمه است که سه کلمه آن را می توان به مناسبتی در یک گروه قرار داد ولی یکی از این چهار کلمه بین کلمات دیگر ناجور است و ارتباطی با سه کلمه دیگر ندارد. شما باید کلمه ناجور را پیدا کنید و در پاسخنامه علامت بزنید. مثال نمونه ‌أ-        میخک ‌ب-    یاس ‌ج-     پرتقال ‌د-      لاله   در این مثال جواب درست (ج) است زیرا پرتقال که میوه است با سه جواب…

 • عشق، خانواده، ازدواج

  مقیاس احساس گناه موشر

  مقیاس احساس گناه موشر چقدر در مورد مسائل جنسی احساس گناه می کنید ؟ 50 ماده این مقیاس بر حسب پاسخ دوتایی دانشجویان در تکمیل جملاتی مثل ” هنگامی که خواب های جنسی می بینم . . . ” تنظیم شده است . به هر سوال تا آن جا که می توانید صادقانه پاسخ دهید و برای این کار از مقیاس زیر استفاده کنید . سوال ها به صورت دوتایی تنظیم شده اند تا بتوانید میزان درستی هر یک را مقایسه کنید . این مقایسه محدود مفید است ، زیرا مردم اغلب با یکی از آن ها موافقت می کنند . در برخی موارد ممکن است هردو برای شما صادق…

 • عشق، خانواده، ازدواج

  مقیاس اندازه گیری نگرش های صمیمانه

  مقیاس اندازه گیری نگرش های صمیمانه 50 ماده جملات زیر ، به احساسات و نگرش های شما درباره دیگران ، هم چنین به روابطی که با آن ها برقرار می کنید ، مربوط می شود . این جملای مخصوصا نزدیکی ، صمیمیت و اعتماد به دیگران را دربر می گیرند . هر جمله را به دقت بخوانید تا ببینید چقدر با احساس شما مطابقت می کند . از مقیاس زیر استفاده کنید. 5= کاملا موافق 4= موافق 3= بدون نظر 2= مخالف 1= کاملا مخالف 1- دوست دارم احساساتم را با مردم در میان بگذارم . 2- دوست دارم خودم را به مردم نزدیک احساس کنم . 3- دوست دارم…

 • دسته‌بندی نشده

  پرسشنامه خود پنداره_ ساراسوت

  پرسشنامه خود پنداره SCQ «راج کمار ساراسوت» 48 سوال در این پرسشنامه سوالاتی با تعدادی پاسخ ارائه شده است . آن ها را با دقت بخوانید و در جای خالی مقابل موردی که درباره شما صادق است ، علامت بزنید . فقط یک جواب باید بدهید . مثالی در زیر بیان شده است . محدودیت زمانی وجود ندارد. اما سعی کنید در پاسخگویی سرعت داشته باشد . مثال : چه جور دندانی دارید ؟ خیلی زیبا( ) زیبا( ) متوسط( ) نازیبا( ) بسیارنازیبا( ) 1- آیا دوستان از شما راهنمایی می خواهند ؟ همیشه( ) معمولا( ) بعصی اوقات( ) معمولا نه ( ) هرگز( ) 2- راجع به…

 • عزت نفس

  مقیاس تایید خویشتن – راتوس

  مقیاس تایید خویشتن « اسپنسر ، ای ، راتوس » 30 ماده هرجمله این مقیاس را به دقت بخوانید و ببینید تا چه اندازه در مورد خود شما صدق می کند . برای نمره گذاری مقیاس زیر را در نظر بگیرید . 3+= کاملا درست 2+= درست 1+= تا اندازه ای درست 1-= تا اندازه ای غلط 2- = غلط 3-= کاملا غلط 1- اکثر مردم خودشان را تایید می کنند و جسور تر از من هستند . 2- به علت کمرویی ، از بیرون رفتن با جنس مخالف خودداری می کنم . 3- وقتی غذای رستوران به میل من نمی شود ، خیلی راحت اعتراض می کنم . 4-…

تماس قوری
09907297866