• خدمات ما,  دسته‌بندی نشده

    انجام پایان نامه صنایع

    انجام پایان نامه رشته صنایع انجام پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی صنایع گرایش های کارشناسی مهندسی صنایع رشته صنایع دردوره ی کارشناسی دارای چهارگرایش زیر است: * برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها * تولید صنعتی * تکنولوژی صنعتی * ایمنی صنعتی نیاز به آموزش پروپوزال و انجام پایان نامه رشته صنایع دارید؟ کلیک کنید. البته گرایش‌های ذکرشده در سطح کارشناسی تفاوت چندانی با یکد یگر ندارد، چرا که دانشجویان هر یک از گرایش‌های فوق ازمیان ۱۴۲ واحدی که دردوره‌ی کارشناسی می‌گذارنند تنها ۱۰ تا ۱۵ واحد متفاوت با یکدیگر دارند (گرایش ایمنی صنعتی با ۲۵ واحد اختصاصی متفاوت، بیشترین تفاوت را با گرایش‌های دیگر دارد). دانشجویان می توانند…

تماس قوری
09907297866