مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه آزمون خود-سنجی سالوی و همکاران (۱۹۹۵) Trait Meta Scale هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند […]

هوش هیجانی تراویس .براد بری و جین . گریوز Emotional Intelligence : by Brad berry & Greaves ارزیابی واقعی و دقیق مهارتهای هوش هیجانی به اراده شما برای پاسخ دهی دقیق و صادقانه وابسته است . برای این کار باید عمیقا فکر کنید که در وضعیت های مختلف چگونه رفتار […]

مقیاس رفتار شخصی ؟ ۳۰ سوال internal- external lous of control Collins‚ Barry عبارت های زیر نشان می دهند که افراد در مورد خود و دیگران چگونه فکر می کنند . هر عبارتی را با دقت بخوانید ، سپس با استفاده از اعداد زیر ، میزان موافقت یا مخالفت خود […]

پرسشنامه وابستگی به دیگران این پرسشنامه از ۴۸ سوال تشکیل می شود . ابتدا هریک از آن ها را بخوانید تا بدانید توانایی ها ، احساسات و رفتارهای شما را منعکس می کنند یا خیر . بعد بر حسب این که تا چه اندازه توانایی ها ، احساسات و رفتارهای […]

مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین شهابیان ، آمنه . شهیم، سیما . بشاش، لعیا ، یوسفی، فریده . Ameneh.shahaeian@gmail.com Conner’s Parents rating of childhood behavior problems توجه : پرسشنامه زیر اقتباسی است و علاقمندان لازم است جهت کسب ماده های اصلی با نشانی داده شده خانم شهابیان ارتباط […]

پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف – دانش آموزان پسر عباسعلی حسین خانزاده فیروزجاه Abass-Khanzade@yahoo.com فرم مقدماتی همیشه □ اغلب موارد □ گاهی □ به ندرت □ هیچ گاه ۱-     وسایل سایر دانش آموزان را بدون اجازه بر می دارد. ۲-     وسایل مدرسه را با خود بدون اجازه به منزل می برد . […]

  مقیاس سنجش دینداری – فرم تجدید نظر شده پرسشنامه خود شناسی بر اساس جهت گیری مذهبی اسلامی مسعود آذربایجانی Islamic Religious Orientation‚ Self Assessment برادر/ خواهر گرامی ، با مطالعه دقیق هر جمله، گزینه ای را که با وضعیت فعلی خود منطبق می یابید، در پاسخنامه علامت بزنید. هیچ […]

مقیاس سنجش دینداری – فرم یکم پرسشنامه خود شناسی بر اساس جهت گیری مذهبی اسلامی مسعود آذربایجانی Islamic Religious Orientation‚ Self Assessment برادر/ خواهر گرامی ، با مطالعه دقیق هر جمله، گزینه ای را که با وضعیت فعلی خود منطبق می یابید، در پاسخنامه علامت بزنید. هیچ جمله ای را […]

پرسشنامه خود پنداره SCQ «راج کمار ساراسوت» ۴۸ سوال در این پرسشنامه سوالاتی با تعدادی پاسخ ارائه شده است . آن ها را با دقت بخوانید و در جای خالی مقابل موردی که درباره شما صادق است ، علامت بزنید . فقط یک جواب باید بدهید . مثالی در زیر […]

مقایسه کلامی فرم الف : زمان ۷ دقیقه آزمون های هوش دوره راهنمایی بخش تحقیقات اداره کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش با همکاری حسن پاشا شریفی– سال ۱۳۵۳ این قسمت دارای ۱۹ سوال است. هر سوال عبارت از جمله ای است که در آن یک جای خالی وجود دارد […]

طبقه بندی کلمات فرم الف : زمان ۶ دقیقه آزمون های هوش دوره راهنمایی بخش تحقیقات اداره کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش با همکاری حسن پاشا شریفی – سال ۱۳۵۳ این قسمت دارای ۱۷ سوال است. هر سوال عبارت از چهار کلمه است که سه کلمه آن را می […]

مقیاس احساس گناه موشر چقدر در مورد مسائل جنسی احساس گناه می کنید ؟ ۵۰ ماده این مقیاس بر حسب پاسخ دوتایی دانشجویان در تکمیل جملاتی مثل ” هنگامی که خواب های جنسی می بینم . . . ” تنظیم شده است . به هر سوال تا آن جا که […]

مقیاس اندازه گیری نگرش های صمیمانه ۵۰ ماده جملات زیر ، به احساسات و نگرش های شما درباره دیگران ، هم چنین به روابطی که با آن ها برقرار می کنید ، مربوط می شود . این جملای مخصوصا نزدیکی ، صمیمیت و اعتماد به دیگران را دربر می گیرند […]

مقیاس تایید خویشتن « اسپنسر ، ای ، راتوس » ۳۰ ماده هرجمله این مقیاس را به دقت بخوانید و ببینید تا چه اندازه در مورد خود شما صدق می کند . برای نمره گذاری مقیاس زیر را در نظر بگیرید . ۳+= کاملا درست ۲+= درست ۱+= تا اندازه […]

پرسشنامه معنای زندگی مصرابادی و همکاران، ۱۳۹۲ Meaning in Life Questionnaire Steger‚ Frazier‚ Oishi‚ & Kaler‚ ۲۰۰۶ نمونه ای از گویه ها معنای زندگی خویش را درک می کنم. من یک هدف رضایت بخش برای زندگی ام یافته ام. زندگی ام هیچ هدف واضحی ندارد. به دنبال چیزی هستم که […]

تماس قوری
WhatsApp chat