مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث ۲۰ ماده این پرسشنامه جملاتی در اختیار شما می گذارد که به جرّ و بحث بیهوده درباره موضوع های مختلف مربوط می شوند . هر جمله را به دقت بخوانید تا ببینید چقدر در مورد شما مصداق دارد . ۵= همیشه مصداق پیدا می […]

آزمون ادراک تعامل اجتماعی « کارول ، آر ، گلاس » ۳۰ ماده وقتی مردم به موقعیت های اجتماعی متفاوت وارد می شوند ، مسلما به موضوع های مختلف فکر می کنند . فهرست زیر افکاری را شمال می شود که چیش از ایجاد رابطه با یک فرد ، به […]

  هر جمله را با دقت بخوانید . و به صورت صحیح (ص) یا غلط (غ) پاسخ دهید و پاسخ خود را با علامت زدن مشخص کنید . گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان ۱.       پیش از آن که رای بدهم، توانایی های همه نامزدها را عمیقا بررسی می […]

  در زیر ، دوازده موقعیت برقراری ارتباط آمده است . موقعیت هایی را که در آن ها احتمالا به برقراری ارتباط تمایل داشته اید انتخاب کنید . ۱. صحبت کردن در مقابل یک گروه از افراد نا آشنا هرگز همیشه ۲. صحبت کردن با یک آشنا به عنگام ایستادن […]

تماس قوری
WhatsApp chat