• اضطراب، نگرانی، استرس

  مقیاس نگرانی و بلاتکلیفی 47 ماده

   مقیاس نگرانی و بلاتکلیفی 47 ماده The Way Worry Scale Freeston‚ Mark هرکس ، گهگاه احساس نگرانی می کند . در این آزمون عبارت هایی را می خوانید که به نگرانی مربوط می شوند . بر حسب اعداد زیر مشخص کنید که هر عبارت تاچه حد می تواند شما را توصیف کند . 5= کاملا این طور هستم      4= خیلی این طور هستم      3= تا حدی این طور هستم      2= کمی این طور هستم      1= اصلا این طور نیستم 1- وقتی نگران می شوم ، احساس می کنم تنها کسی هستم که مشکل دارد. 2- نگرانی درباره چیزهایی که از اهمیت اندکی برخوردارند ، به من کمک می کند تا…

 • اضطراب، نگرانی، استرس

  پرسشنامه چهار سیستمی اضطراب

  چقدر مضطرب هستید ؟ پرسشنامه چهار سیستمی اضطراب The Four Systems Anxiety Questonaire: Koksal‚ Falih & Power‚ Kevin این پرسشنامه شامل 60 سوال در رابطه با مشکلاتی است که مردم هراز گاهی با آن مواجه می شوند. هر سوال را با دقت بخوانید . اگر هر کدام از افکار ، احساسات ، نشانه های بدنی یا رفتارهای ذکر شده را تجربه کرده اید ، پاسخ “بله ” بدهید ؛ و اگر تجربه نکرده اید ، با “نه” جواب بدهید . لطفا هیچ کدام از سوال ها را بدون پاسخ نگذارید . روی هیچ سوالی بیش از حد وقت صرف نکنید . از نظر ما اولین واکنش شما اهمیت دارد ،…

 • اضطراب، نگرانی، استرس,  روانشناسی

  مقیاس اضطراب کتل

    نام                     نام خانوادگي                            تاريخ تولد              جنس                       متاهل  مجرد   در اين پرسشنامه 40 سوال مطرح مي شود كه اكثر مردم در زندگي خود با آنها روبرو مي شوند . به همه سوالها با صداقت كامل پاسخ دهيد . در مقابل هر سوال سه پاسخ و زير هر پاسخ يك مربع وجود دارد . سوال را به دقت بخوانيد و پاسخي را كه با وضعيت شما بيشتر سازگاري دارد با علامت × در داخل مربع مشخص كنيد . براي آشنايي ، دو سوال نمونه ذكر شده است .   مثال اول : من قدم زدن را دوست دارم .   بلي گاهي خير مثال دوم : من ترجيح…

تماس قوری
09907297866