• هزینه انجام پایان نامه و پروپوزال
  هوش هیجانی

  مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه

  مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه آزمون خود-سنجی سالوی و همکاران (1995) Trait Meta Scale هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید. 1= کاملا مخالف 2= تا حدی مخالف 3= نه مخالف و نه موافق 4= تا حدی موافق 5= کاملا موافق 1)     من سعی می کنم افکار خوب داشته باشم بدون توجه به این که چقدر احساس بدی دارم. 1…

 • انجام مقاله فوری
  هوش هیجانی

  هوش هیجانی : برادبری و گریوز

  هوش هیجانی تراویس .براد بری و جین . گریوز Emotional Intelligence : by Brad berry & Greaves ارزیابی واقعی و دقیق مهارتهای هوش هیجانی به اراده شما برای پاسخ دهی دقیق و صادقانه وابسته است . برای این کار باید عمیقا فکر کنید که در وضعیت های مختلف چگونه رفتار می کنید. توجه کنید: وضعیت های مختلف نه در وضعیت هایی که به خوبی از عهده آن ها بر می آیید. الف. ابتدا از طرز تفکر و رفتار خود در وضعیت های مختلف، در ذهنتان تصویری واضح و شفاف ایجاد کنید. ب. بعد، صادقانه بگویی که هر چند وقت یکبار یا با چه فراوانی رفتار ذکر شده در سؤال را…

تماس قوری
09907297866