دسته: پرسشنامه رایگان

پرسشنامه رایگان 0

پرسشنامه

پرسشنامه چیست؟ پرسشنامه به عنوان یک ابزار تحقیقاتی متشکل از مجموعه ای از سؤالات یا انواع دیگری از سؤالات در نظر گرفته شده برای جمع آوری اطلاعات از یک مخاطب تعریف شده است. اینها...

WhatsApp chat