لغت گردشگری یا Tourism از کلمه Tour به معنای گشتن گرفته شده است؛ این کلمه ریشه در لغت لاتین Turns به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و چرخش دارد (رحیمی و رنجبردستنایی، ۱۳۹۱: ۱۰). مفهوم گردشگری نوین همگام با توسعه انقلاب صنعتی در انگلیس و […]

تماس قوری
WhatsApp chat