آموزش تایپ نحوه صحیح تایپ و قرارگیری انگشتان https://www.youtube.com/watch?v=8XUpUw-i6dw سه حالت سفارش تایپ سفارش تایپ پایان نامه در ۳ حالت تایپ فوری، نیمه فوری و عادی انجام میشوند تا شما بتوانید بسته به نیاز خود، سرعت انجام کار خود را انتخاب نمایید. قبل از ثبت سفارش لطفا شرایط ثبت سفارش تایپ را با دقت […]

تماس قوری
WhatsApp chat