اصول نگارش و تنظيم پايان‌نامه‌هاي مقاطع تحصيلي دكتراي تخصصي و کارشناسي ارشد

براي انطباق ساختار پايان‌نامه‌ها با استانداردهاي نگارش علمي، دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي ملزم به رعايت موارد اين دستورالعمل هستند. دانشجويان در صورت نياز به راهنمايي، مي‌توانند با حوزه معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي تماس بگيرند.

 

كليات

 • فونت فارسي: B Nazanin، سايز 14 براي متن
 • فونت انگليسي: Times New Roman، سايز 12 براي متن
 • حاشيه راست: 3 سانتي‌متر
 • حاشيه‌هاي بالا، پايين و چپ، 2 سانتي‌متر
 • فاصله بين سطرها[1]: 5/1 سطر
 • اندازه كاغذ: A4
 • صفحات ابتدايي پايان‌نامه (تا قبل از شروع فصل اول) با حروف الفباي فارسي شماره‌گذاري شوند.
 • لازم است دو نسخه متن صحافي‌شده پايان‌نامه، به همراه دو لوح فشرده[2] حاوي فايل با فرمت PDF  و Word ، به معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي ارايه شود. دانشجو موظف است يك نسخه صحافي‌شده از پايان‌نامه خود را به استاد راهنما تحويل داده و حداقل يك نسخه را نيز براي خود نگهداري نمايد. تحويل نسخ ديگر از پايان‌نامه به اساتيد مشاور، بر طبق نظر استاد راهنما انجام مي‌شود.
 • توصيه مي شود شکل الکترونيکي و يک نسخه چاپي از گزارش نزد انشجو بطور دايم نگهداري شود.

 

جلد پايان‌نامه

جنس

صحافي كالينگور

رنگ

 • رنگ جلد براي پايان‌نامه‌هاي مقطع كارشناسي ارشد (MSc): سورمه‌اي با حروف نقره‌اي
 • رنگ جلد براي پايان‌نامه‌هاي مقطع دكتراي تخصصي (PhD): مشكي با حروف طلايي

متن روي جلد

مشابه فرم شماره 1 تهيه شود.

متن پشت جلد

مشابه فرم شماره 1 تهيه شود.

توضيح:

PhD، مخفف عبارت لاتين Philosophiæ Doctor و معادل عبارت انگليسي Philosophy Doctor است.

MSc، مخفف عبارت لاتين Magister Scientiæ و معادل عبارت انگليسي Master of Science است.

توجه: مابين حروف تشكيل‌دهنده PhD يا MSc، نقطه نگذاريد.

مندرجات عطف (ضخامت) جلد

در قسمت عطف جلد پايان‌نامه، لازم است موارد زير درج شوند:

عنوان پايان‌نامه

بخشي از عنوان پايان‌نامه، به اندازه حداكثر 50 كاراكتر درج شود. به اين عنوان، عنوان جاري[3] گفته مي‌شود.

نام دانشجو

نام و نام خانوادگي كامل دانشجو (نگارنده پايان‌نامه) درج شود.

سال

سال تحصيلي كه دفاع از پايان‌نامه در آن انجام شده، درج شود.

شماره پايان‌نامه

شماره ثبت پايان‌نامه در حوزه معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي، درج شود.

تعداد مجلدها (حداقل 4 جلد)

دو مجلد از پايان‌نامه به ترتيب جهت استاد راهنما، شخص دانشجو و دو مجلد جهت معاونت پژوهشي دانشکده بهمراه دو عددCDحاوی فايل  PDF و Word تهيه و ارايه گردد.

( در صورت تمايل، دانشجو مي تواند متن کامل پايان‌نامه خود را به زبان انگليسي (به همراه چکيده فارسي) تهيه و ارايه نمايد. که براي اين کار بايد متن بطور کامل مورد تأئيد استاد راهنما قرار گيرد).

 

 

صفحات داخلي پايان‌نامه

صفحات داخلي پايان‌نامه، در واقع صفحات آغازين پايان‌نامه هستند. در اين بخش، موارد زير به ترتيب درج مي‌شوند:

ذكر نام خداوند متعال

 توصيه ميشود در اين صفحه عبارت “بسم الله الرحمن الرحيم” يا هر گونه عبارت در ارتباط با ياد خداوند درج شود.

 

صفحه شناسنامه

مندرجات اين صفحه، عيناً مطابق مندرجات روي جلد تهيه و تنظيم مي‌شود.

اظهارنامه فارسي

متن اظهارنامه[4] در فرم شماره 2 ارايه شده و لازم است دانشجو، فرم امضاشده آن را در اين قسمت از پايان‌نامه قرار دهد.

تقديم و تشکر

در اين بخش، حداكثر در 2 صفحه، موارد زير مورد سپاسگزاري و قدرداني قرار مي‌گيرند:

 • كمك‌هايي كه شايسته ذكر هستند؛ مثلاً حمايت كلي از سوي رئيس بخش، دانشكده، دانشگاه يا مؤسسه مربوطه
 • كمك‌هاي فني
 • كمك مالي، مواد و ابزار با ذكر ماهيت كمك
 • افرادي كه در تهيه و اجراي پايان‌نامه، كمك كرده‌اند. لازم است از اين افراد، نام برده و فعاليت و كمك آنها توضيح داده شود؛ به عنوان مثال: “مشاور علمي”، “شركت‌كنندگان در آزمون باليني”.
 • روابط بين تيم تحقيق، شركت‌ها و مؤسسات، ذكر شوند؛ زيرا عدم ذكر آنها ممكن است باعث ايجاد تعارض در منافع شود.
 • ساير مواردي كه بنابر تمايل و انتخاب دانشجو قدرداني از آنان ضرورت دارد.
 • در صورتي كه پايان‌نامه، حاصل اجراي يك طرح تحقيقاتي مصوب بوده و بودجة آن توسط سازمان يا مركز خاصي تأمين شده باشد، لازم است شماره طرح تحقيقاتي و نام مركز تأمين‌كننده بودجه طرح، قيد گردد.

چكيده فارسي

چكيده فارسي[5]، با ساختار زير، تهيه و در اين قسمت از پايان‌نامه درج شود:

 • عنوان كامل پايان‌نامه
 • نام استاد يا اساتيد راهنما/ استاد يا اساتيد مشاور/ دانشجو، شامل درجة علمي و محل كار نويسندگان (به عنوان مثال: گروه، دانشكده، دانشگاه)؛
 • آدرس پستي كامل محل خدمت و پست الکترونيک استاد يا اساتيد راهنما، به صورت: آدرس كامل پستي، تلفن تماس (با ذكر كد كشور و شهر) و يا تلفن همراه، آدرس پست الكترونيك (email)؛ و در صورت امكان، نمابر (با ذكر كد كشور و شهر).
 • متن چكيده

 

متن چكيدة فارسي، حداكثر از 400 كلمه تشكيل شده و داراي عنوان و بخش‌هاي “سابقه و هدف”، “روش بررسي”، “يافته‌ها”، و “بحث و نتيجه‌گيري” باشد. در بخش “سابقه و هدف”، بايد علاوه بر ذكر مختصري از سابقه موضوع، هدف يا اهداف مطالعه ذكر شوند. بخش “روش بررسي”، حاوي روش‌هاي اصلي مطالعه (انتخاب افراد گروه                     مورد بررسي يا حيوانات آزمايشگاهي، روش مشاهده و تحليل) باشد. بخش “يافته‌ها”، حاوي يافته‌هاي اصلي مطالعه (داده‌هاي خاص و اهميت آماري آنها) باشد. در بخش ” بحث و نتيجه‌گيري”، نتايج اصلي مطالعه قيد شوند. همچنين بر يافته هاي جديد و مهم تحقيق  تأكيد گرديده و  با نتايج مطالعات ديگران مقايسه گردد..

 • واژگان كليدي[6]

لازم است متناسب با محتواي متن، بين 3 الي 10 واژه كليدي، انتخاب و در انتهاي چكيده‌هاي فارسي و انگليسي اعلام شوند. به اين منظور، واژگان كليدي بايد از فهرست Medical Subject Headings (MeSH) انتخاب شده باشند. در صورتي كه براي واژه خاصي، واژه كليدي مناسبي وجود ندارد، مي‌توان از واژه‌هاي جديد استفاده نمود. براي دسترسي به لغات MeSH، به آدرس اينترنتي زير مراجعه شود:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=mesh

فهرست مندرجات

فهرست جداول

فهرست شكلها

فهرست كوته‌نوشت‌ها

فهرست كوته‌نوشت‌ها[7]، به ترتيب حروف الفباي انگليسي مرتب مي‌شود.

تعريف واژه ها

در قسمت تعريف واژه‌ها، تعريف علمي و عملي واژه هاي به كار رفته در متن ارايه مي‌شود.

 

توضيح:

از ابتداي صفحه شناسنامه پايان‌نامه تا انتهاي صفحات داخلي، با استفاده از حروف الفباي فارسي شماره گذاري مي‌شوند.

متن اصلي پايان‌نامه

توضيح:

 • از ابتداي صفحه متن اصلي پايان‌نامه تا انتهاي آن، داراي شماره‌گذاري جداگانه بوده و با استفاده از اعداد شماره‌گذاري مي‌شود.
 • در صورتي كه در متن پايان‌نامه، از جدول، نمودار يا عكسي كه قبلاً منتشر شده است استفاده مي‌شود، به جز در مورد اسناد عمومي، لازم است اجازه كتبي مؤلف يا ناشر مربوط نيز تهيه شود و در ذيل جدول،‌ نمودار و عكس، به موضوع اخذ اجازه از مؤلف يا ناشر نيز اشاره شود.

متن اصلي پايان‌نامه داراي فصل هاي زير مي باشد:

 • فصل اول: معرفي (سابقه و هدف)
 • فصل دوم: روش بررسي
 • فصل سوم: يافته ها
 • فصل چهارم: بحث، نتيجه گيري و پيشنهادات
 • فصل پنجم: فهرست منابع

معرفي (سابقه و هدف)

در اين بخش، پس از ذكر سابقه علمي، هدف مطالعه بيان شود و منطق تحقيق، اعلام گردد. در اين قسمت، تنها مراجع كاملاً مرتبط با مطالعه ذكر شوند و داده‌ها يا نتايج كار، گزارش نشوند. ترتيب نگارش اين فصل به شرح زير است:

1-1) ذكر كلياتي در ارتباط با موضوع مورد مطالعه، زمينه هاي نظري موضوع پايان‌نامه (از نوشتن مطالب غيرمرتبط با موضوع اصلي پايان‌نامه خودداري شود.)؛

2-1) بيان مسئله[9] و دلايل انتخاب موضوع (مطابق با متن پروژه پيشنهادي)؛

3-1) اهداف[10]، فرضيات[11] يا سؤالات پژوهشي و متغيرها[12]؛

4-1) بازنگري منابع و اطلاعات موجود[13].

توضيح:

الف) شماره‌گذاري عناوين و زيرمجموعه‌هاي مربوط به هر بخش، بر اساس الگوي زير انجام شود:

1-1)

1-1-1)

2-1)

1-2-1)

2-2-1)

3-2-1)

ب) واژگان معادل لاتين، به صورت زيرنويس[14] در پايين صفحات درج شوند.

روش بررسي

در اين فصل، روش هاي اجرايي كه بايد در طول تحقيق به كار گرفته شوند، به طور كامل معرفي مي گردند. اين موارد عبارتند از:

1) مواد و تجهيزات

2) جامعه مورد مطالعه

3) الگوي طراحي مطالعه

4) روش نمونه گيري و تعداد نمونه

5) رعايت اصول اخلاقي پژوهش: در صورتي كه مطالعه بر روي انسان و يا نمونه‌هاي بيولوژيك، سلولي و بافتي انجام مي‌شود، موضوع اخذ رضايت آگاهانه از آزمودني ها ذكر شود. در مورد مطالعات اپيدميولوژيك يا كارآزمايي باليني، كپي يا فايل اسكن‌شده موافقت‌نامه كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه يا مركز تحقيقاتي مربوطه نيز در بخش پيوست‌ها، ارايه شود.

6) روش تجزيه و تحليل آماري: اين روش‌ها، با جزئيات كافي بيان شوند. اشاره به نرم‌افزار مورد استفاده براي تحليل آماري، ضروري است؛ ولي كافي نيست. براي هر يك از متغيرهاي تحقيق، آزمون آماري به كار گرفته شده قيد شود. سعي شود از ميانگين، ميانه، انحراف معيار و فواصل اطمينان براي نشان دادن نتايج پژوهش استفاده شود.

به طور كلي، در اين فصل، جامعه مورد بررسي و نحوه نمونه‌گيري (بيماران يا حيوانات آزمايشگاهي، منجمله گروه شاهد) به وضوح بيان گردد. سن، جنس و ساير مشخصات مهم نمونه ها، اعلام شوند.

روش‌هاي به كار گرفته شده و وسايل مورد استفاده، ذکر گرديده و  نام سازنده تجهيزات، شركت سازنده مواد مصرفي و نام كشور محل توليد، در پرانتز قيد شود.

اقدامات انجام شده، با توضيحات كافي بيان شوند؛ در حدي كه ساير پژوهشگران بتوانند نتايج را بررسي و بازيابي كنند و يا در صورت تمايل، پژوهش را به طور كامل تكرار نمايند. در صورت لزوم، به روش‌هاي مشخص و تعريف‌شده ارجاع داده شود (از جمله روش‌هاي آماري). روش‌هاي جديد يا تعديل‌يافته، توضيح داده شوند؛ دلايل استفاده از آنها بيان گردد و محدوديت‌هاي آنها ارزيابي شود.

كليه داروها و مواد شيميايي مورد استفاده، مشخص شده و مواردي همچون نام ژنريك، دوز و طريقه مصرف، بيان گردند. شواهدي ارايه شود كه حساسيت و اختصاصيت روش‌هاي آزمايشگاهي را تأييد نمايند.

گزارش كارآزمايي‌هاي باليني تصادفي‌شده، بايد اطلاعاتي راجع به همه عناصر مهم تحقيق، ارايه كند؛ از جمله پروتكل تحقيق (جمعيت تحقيق، اقدامات، نتايج، منطق آماري با ماخذ)، تعيين نوع مداخلات (روش‌هاي تصادفي‌سازي، مخفي‌كردن گروه‌هاي درماني مختلف)، و روش كور (blind) كردن تحقيق. واحدهاي اندازه گيري: تمام اندازه‌گيري‌ها، در سيستم متريك (سيستم بين‌المللي واحدها، SI) گزارش شوند.

يافته‌

– در اين فصل، تمام نتايج حاصل از تحقيق، با ترسيم نمودار،‌ جداول و ارايه عكسها و تصاوير بدون بحث و قضاوت ذكر مي‌شود. جداول و تصاوير بايد گويا و با توضيح كافي باشند؛ به گونه‌اي كه خواننده بدون مراجعه به متن بتواند استنباط كافي از آنها داشته باشد. در ضمن،‌ دربرگيرنده يافته هاي مربوط به تمامي اهداف مطالعه باشد.

– عنوان جداول در بالا، و عنوان نمودارها، عكسها و تصاوير در پايين قرار گيرد و در عين حال،‌ داراي زيرنويس كامل باشند. (در صورتي که جدول اقتباس شده از متون ديگر باشد بايستي مأخذ آن در زيرنويس مشخص گردد (با جملاتي مانند “اقتباس شده از”معادل “Adopted from”

– داده هاي ارايه شده در متن، در جداول، نمودارها،‌ عكسها و تصاوير تكرار نشوند.

– خصوصيات جداول و نمودارها (شماره،‌ عنوان جدول و عنوان محورهاي افقي و عمودي، مكان و زمان مطالعه) بايد رعايت شوند.

بر رعايت اصول اخلاقي پژوهش در هنگام اعلام نتايج نيز تأكيد مي‌شود. به منظور محافظت از حق بيماران و با توجه به اينكه بيماران، حق محرميت اسرار را دارند و اطلاعات هويتي نبايد در نوشته‌ها، عكسها و شجره نامه‌ها، منعكس شوند. جزئيات هويتي، اگر ضروري نباشند بايد حذف شوند؛ اما نبايد اطلاعات مربوط به بيمار را تغيير داد يا به شكل كاذب نمايش داد تا شناسايي نشود. در مطالعاتي كه از نوع كارآزمايي باليني هستند، مشخصات بيماران (منجمله اسامي بيماران، شمارة تخت بيمارستان و غيره) در متن پايان‌نامه و همچنين در عكسهاي تهيه شده، نبايد ذكر شود.

به طور كلي، نتايج مطالعه، با ترتيب منطقي در متن، جداول و نمودارها، تصاوير و اشكال، ارايه گردند. در مطالعات تحليلي و كارآزمايي باليني، ابتدا به مقايسه خصوصيات دو گروه شاهد و مورد (تجربي) پرداخته شود و سپس، داده‌هاي پژوهش آورده شوند. داده‌هاي جداول، نمودارها و تصاوير، مجدداً در متن تكرار نشوند. از لغات مبهم و غيرقابل اندازه‌گيري مانند طبيعي، قابل ملاحظه، چشمگير و …، استفاده نشود. همچنين لغات داراي مفاهيم ويژه آماري از قبيل “تصادفي”، “معني‌دار”، “نمونه”، “همبستگي” و غيره در غير از معناي تكنيكي و به صورتي كه در محاوره معمول است، آورده نشوند. روش‌هاي بررسي، بحث و نتيجه‌گيري، در اين بخش آورده نشوند.

جدول و نمودار: از ارايه جداول و نمودارهايي كه به اطلاعات و داده‌هاي آنها در متن پايان‌نامه به طور كامل اشاره شده است، اجتناب گردد. هر نمودار، بايد به تنهايي، گويا بوده و براي درك مقصود، نياز به مطالعه متن نداشته باشد. جداول و نمودارها بايد داراي عنوان كامل باشند. جداول، با اعداد فارسي تايپ شوند. براي رسم نمودارها از نرم‌افزارهايي چون Excel استفاده شود. در نمودارها، عنوان محورهاي افقي و عمودي و همچنين مقياس آنها درج شود.

عكس: عكسها بايد با كيفيت تصوير (resolution) بالا و حداقل 300 dpi تهيه شوند. مورد عكسهايي كه از بيماران تهيه شده است، پوشاندن بخش‌هايي از عكس كه مشخص‌كننده هويت بيمار است، الزامي مي‌باشد.

بحث، نتيجه گيري و پيشنهادات

بحث

در پاراگراف اول قسمت بحث، يافته‌هاي مهمي كه سؤالات تحقيق را پاسخ داده است، آورده شوند. بر جنبه‌هاي مهم و تازه تحقيق و نتيجه‌گيري حاصل از آن، تأكيد گردد. داده‌ها يا مطالب ديگر متعلق به بخش مقدمه يا نتايج، تكرار نشوند. در قسمت بحث، تعابير يافته‌ها و محدوديت آنها بيان گردند. مشاهدات، به تحقيق‌هاي مرتبط ديگر، ارتباط داده شده و علل تفاوت با يافته‌هاي ديگران، تحليل شوند (يافته ها، با اطلاعات موجود مقايسه گرديده و تفسير و توجيه شوند). نتيجه‌گيري، با اهداف تحقيق مرتبط شود؛ اما از اظهارات نامشخص و نتيجه‌گيري‌هايي كه داده‌ها كاملاً آنها را پشتيباني نمي‌كنند، اجتناب شود. فرضيه‌هاي جديد، در صورت لزوم، بيان گشته و توصيه‌ها در انتهاي بحث آورده شوند.

به طور كلي، در اين فصل، بر فرضيه‌هاي تازه و مهم تحقيق و نتايجي كه مي توان از آنها گرفت،‌ تأكيد مي‌شود. محور اصلي بايد آثار و اهميت يافته هايي كه در تحقيق انجام شده و بيان مشكلات و محدوديت هاي آن و چگونگي ارتباط آن با تحقيقات مشابه ديگران باشد.

نتيجه گيري

در واقع، جمع بندي كلي نتايج و ارايه يافته نهايي در پاسخ به سؤال اصلي مطالعه مي باشد كه پيام علمي مطالعه را نيز در بردارد.

پيشنهادات

پيشنهادات، به منظور تداوم پژوهش بر مبناي نتايج تحقيق و با قابليت اجرا، ارايه گردند.

منابع

منابع، به صورت متوالي و به ترتيب اشاره در متن، شماره‌گذاري شوند (شيوه ونكوور). توجه خاص به نقطه‌گذاري و فاصله‌گذاري بين كلمات و حروف در هنگام تهيه فهرست منابع، ضروري است. در صورتي كه تنها، خلاصه مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، كلمه [abstract] در انتهاي منبع درج شود. لازم است فهرست منابع، مطابق با الگوي مثال‌هاي زير تهيه شود:

مقاله

مقاله انگليسي:

 1. Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood Leukemia in Europe after Chernobyl: 5 Year Follow-up. Br J Cancer 1996; 73(8):1006-12.

توضيح: اگر تعداد نويسندگان مقاله، كمتر از 6 نفر باشد، نام كلية نويسندگان اعلام گردد. اگر تعداد آنها بيش از 6 نفر باشد، مشابه روش فوق، پس از درج نام نويسنده ششم، از عبارت et al (به معني “و سايرين”) استفاده شود.

 

مقاله فارسي:

لازم است با مراجعه به چكيدة انگليسي مقاله فارسي، مشخصات مقاله، مشابه مثال فوق، به انگليسي درج شود. در انتهاي مشخصات مقاله، در داخل پرانتز، عبارت (Full Text in Persian) درج گردد.

مقاله غير انگليسي و غير فارسي:

 1. Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. Bilateral Infrapatellar Seneruptur Hostidligere Frisk Kvinne. Tidsskr Nor Laegeforen 1996;116:41-2.

سازمان به عنوان مؤلف:

 1. The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical Exercise Stress Testing. Safety and Performance Guidelines. Med J Aust 1996; 164(5):282-4.

در صورتي كه هيچ مؤلفي ذكر نشده باشد:

 1. Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994; 84:15.

ضميمه مجله:

 1. Shen HM, Zhang QF. Risk Assessment of Nickel Carcinogenicity and Occupational Lung Cancer. Environ Health Perspect 1994; 102 Suppl 1:275-82.

مقاله چاپ‌شده در كتابچه خلاصه مقالات كنفرانس:

 1. Kimura J, Shibasaki H, editors.Recent Advances in Clinical Neurophysiology.Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.

كتاب

كتاب انگليسي:

 1. Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ, Wilson JD, Martin JB, Kasper DL, et al., editors. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 14th ed. New York: McGraw Hill, Health Professions Division; 1998.

توضيح: اگر تعداد نويسندگان كتاب، كمتر از 6 نفر باشد، نام كليه نويسندگان اعلام گردد. اگر تعداد آنها بيش از 6 نفر باشد، مشابه روش فوق، پس از درج نام نويسنده ششم، از عبارت et al (به معني “و سايرين”) استفاده شود.

يك فصل از كتاب انگليسي:

 1. Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and Stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis, and Management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.

كتاب فارسي:

مشخصات كتب فارسي نيز مشابه مثال فوق، به انگليسي درج گردد (بطور معمول، مشخصات انگليسي كتب فارسي، در پشت جلد كتاب درج مي‌شود). در انتهاي مشخصات كتاب، در داخل پرانتز، عبارت (Text in Persian) درج گردد.

پايان‌نامه

پايان‌نامه انگليسي:

 1. Kaplan Sj. Post-hospital Home Health Care: the Elderly Access and Utilization (Dissertation). St Louis (MO): Washington University;1995.

پايان‌نامه فارسي:

لازم است مشخصات پايان‌نامه فارسي، مشابه مثال فوق، به انگليسي درج گردد. در انتهاي مشخصات پايان‌نامه، در داخل پرانتز، عبارت (Text in Persian) درج گردد.

منابع الكترونيك

 1. Morse SS. Factors in the Emergence of Infectious Diseases. Emerg Infec Dis [Internet]. 1995 Jan-Mar [cited 2007 Jun 5];1(1):[24 screens]. Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm

برنامه يا نرم‌افزار كامپيوتري

 1. Hemodynamics III: the Ups and Downs of Hemodynamics [computer program]. Version 2.2. Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993.

براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد نحوه استناد به ساير انواع منابع، به آدرس اينترنتي زير مراجعه نماييد:

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

 

پيوست‌ها

اين بخش، شامل پيوست هايي نظير پرسشنامه، فرم اطلاعاتي، فرم رضايت نامه آگاهانه كتبي، مقاله چاپ شده حاصل از مطالعه، خلاصه مقاله ارايه شده در كنگره،‌ عكس و غيره مي باشد. به هر پيوست، شماره جداگانه تعلق مي‌گيرد.

صورتجلسه دفاع از پايان‌نامه

الگوي صورتجلسه دفاع از پايان‌نامه مطابق فرم شماره 3، تهيه و پس از بخش پيوست‌هاي پايان‌نامه، درج شود:

چكيده انگليسي

چكيدة انگليسي[21]، حداكثر از 250 كلمه تشكيل شده، و داراي عنوان و بخش‌هاي “Background and Aim”، “Materials and Methods”، “Results”، و “Conclusion” باشد. متن چكيده‌هاي فارسي و انگليسي از نظر مفهومي بايد با هم تطابق كامل داشته باشند.