مباحث و ایده های انجام مقاله و پایان نامه فلسفه

مقاله تحقیق فلسفه با هدف بررسی یک مسئله یا ایده خاص فلسفی انجام شده است. فلسفه شاخه ای کاملاً قدیمی از علم است که سعی در تبیین جنبه های طبیعی و رفتاری داشت که تحقق آن برای مردم دشوار بود. فلاسفه مشهور ایده های خود را در مورد انسان ، موجودات ، طبیعت ، روح ، ترس و بسیاری از مفاهیم دیگر ارائه می دادند. در نتیجه ، دانشجو در یک مقاله تحقیق فلسفه باید ایده خاص را تجزیه و تحلیل کند ، آن را با سایر مفاهیم مقایسه کند و در مورد اجرای آن در زندگی روزمره انسان پیشنهاداتی ارائه دهد.

انتخاب موضوع برای مقاله پژوهشی فلسفه به دلیل تنوع مضامین و پیچیدگی های علم ، می تواند به چالشی برای دانشجو تبدیل شود. در نتیجه ، مهم است که موضوعی انتخاب شود که با وظیفه یک استاد مرتبط باشد و از نظر علاقه دانشجویان باشد. تنوع موضوعات کاملاً گسترده است و برای انتخاب جالب ترین و خاص ترین موارد ، سعی کنید آن را واضح ، باریک و دقیق ارائه دهید.

مباحث و ایده های مقالات پژوهشی فلسفه:

1. تعادل بین صلح و جنگ

مسئله صلح و جنگ به دلیل ویژگی تعیین کننده آن برای جامعه بین المللی مدرن ، مهم است. این مبحث باید آثار اصلی در مورد مسئله صلح و جنگ از جمله نظریه های فلاسفه و مواضع رسمی کشورهای مدرن و سازمان های بین المللی را بررسی کند. مقاله تحقیق می تواند شامل توضیح دقیق موضوع و تعریف مفاهیم عملی آن در نظریه های مدرن باشد.

2. نظریه اخلاق مدرن

اخلاق یکی از مباحث اصلی فلسفه های مختلف تلقی می شود. رویکردهای مدرن به ایده اخلاق و اخلاق به دلیل شرایط مختلف اجتماعی با نظریه های سنتی متفاوت است. مقاله تحقیق فلسفه باید شامل توضیحی درباره اخلاق ، تعریف ایده های گذشته درباره این مسئله و مقایسه با عقاید مدرن اخلاق باشد.

3. آیا می توان جنگ ها را توجیه کرد؟

فلاسفه مختلف مسئله توجیه جنگ را کشف کردند زیرا می تواند تأثیر بسزایی در درگیری های بین کشورها داشته باشد. یک مقاله تحقیقاتی باید شامل توضیحی درباره ایده توجیهی جنگها و نحوه تفسیر فلاسفه مختلف باشد. علاوه بر این ، می توان وضعیت خیالی توجیه کامل جنگ و راهی را ایجاد کرد که در آن شرایط فعلی تغییر کند.

4. فلسفه و پست مدرنیسم

پست مدرنیسم دوره ای است که بسیاری از مفاهیم جدید را به نظریه ها و ایده های مختلف وارد کرده است. فلسفه نیز تحت تأثیر این دوره بود که باعث ظهور ایده های جدیدی در مورد زندگی ، انسان ، طبیعت ، احساسات و عواطف شد. مقاله تحقیق باید شامل توصیفی از پست مدرنیسم به عنوان یک دوره فلسفی ، توضیحی درباره چگونگی تغییر اندیشه فلسفی و مقایسه آن با نظریه های قبلی باشد.

5. زندگی پس از مرگ ایده

این مفهوم مورد توجه فلاسفه مختلف دوره های خاص قرار گرفت. مردم سعی می کردند بفهمند که پس از مرگ در انتظار آنها است و چندین مفهوم فلسفی درباره آن ایجاد کردند. مقاله تحقیق باید تمام این مفاهیم را در مقایسه با ایده های مدرن موضوع بررسی کند. علاوه بر این ، می توان تمام نظریه ها را برای یافتن شباهت ها و تفاوت های خاص تحلیل کرد.

6. ماهیت وجود

این مبحث جالب است زیرا عنصر اصلی نظریه های اصلی فلسفی دوران باستان است. فلاسفه مختلف در تلاش بودند تا احساس وجود انسان ، هدف آنها و نقش آنها را در کره زمین توضیح دهند. مقاله تحقیق فلسفی باید شامل توضیح دقیق نظریه ها و دیدگاه های مختلف و مقایسه این ایده ها با یکدیگر باشد.

7. مفهوم دین

فیلسوفان و نظریه های مختلف مسئله دین را به طور خاص مورد بررسی قرار می دهند. این مقاله باید مبتنی بر ایده های اصلی در مورد نقش دین در زندگی انسان ها باشد و می تواند مجموعه اصلی باورها برای مردم باشد. علاوه بر این ، می توان مقایسه این نظریه ها را توضیح داد ، و توضیحی در مورد تأثیر این ایده ها بر نگرش مدرن به دین داشت.

8. مسئله استانداردهای زیبایی

کشف این موضوع جالب است زیرا مردم اغلب درمورد معیارهای زیبایی بحث می کنند و این مسئله اغلب تغییر می کند. عنصر مهم چنین مقاله ای اثبات این ایده است که استانداردهای زیبایی مفهومی کاملاً نسبی است که نمی توان آن را مبنای روابط متقابل اجتماعی مدرن دانست. مقاله تحقیق باید شامل ایده های مختلفی در مورد استاندارد زیبایی ، و چگونگی ترسیم آن در نظریه های اصلی باشد.

9. ایده وظایف مردم

فلاسفه معتقدند كه مردم درباره خانواده ، اجتماعات و جامعه به طور كلی وظایف و وظایف خاصی دارند. مقاله تحقیق فلسفی باید مبتنی بر تبیین آنچه وظیفه است ، و چگونه فیلسوفان مختلف آن را درک می کنند ، باشد. علاوه بر این ، این وظیفه همچنین می تواند یک تعهد دولت در صحنه بین الملل تلقی شود.

10. نظریه ساختارشکنی

این ایده توسط ژاک دریدا توسعه یافته و با درک زبان و متن ارتباط دارد. موضوع این است که مردم می توانند پیام های مختلف را متفاوت درک کنند و متن را بر اساس زمینه تفسیر متفاوت کنند. مقاله تحقیق فلسفه باید شامل توضیحی درباره نظریه ، نقد آن و شرح تأثیر آن بر نظریه های بعدی باشد.

11. بهترین سازمان سیاسی دولت

فلاسفه مختلف ، که در تلاش بودند تا نظامی را بسازند که موثرترین باشد ، مسئله دولت ایده آل را بررسی کردند. موضوع به دلیل اهمیت سازمان سیاسی برای یک کشور و یک جمعیت مهم است. مقاله تحقیق باید شامل توصیفی از مفهوم ، مقایسه بین نظریه های مختلف و تفسیر این رویکردها به ایالات و دولت های مدرن باشد.

12. ایده خوشبختی در دیدگاه فلاسفه مختلف

خوشبختی احساسی است که برای هر شخصی کاملاً آشنا است و در نتیجه ، فلاسفه مختلف آن را تحقیق می کنند. مقاله تحقیق فلسفه باید بر اساس ایده های مختلف خوشبختی ، چگونگی درک مردم ، درک احساس و تأثیر شادی در زندگی انسانها باشد. دانشجو همچنین می تواند ایده های خوشبختی فیلسوفان باستان و نگرش مدرن به مفهوم را مقایسه کند.

13. فلسفه در ادبیات

نویسندگان مشهور اغلب ایده های خاص فلسفی را در آثار ادبی خود گنجانده اند. کاوش در این موضوع کار بسیار پیچیده ای است زیرا موضوع گسترده است و شامل بسیاری از حوزه های ادبیات است. مقاله تحقیق فلسفه می تواند آثار ولتر ، شکسپیر ، تولستوی و پروست را مطالعه کند. علاوه بر این ، تحقیق می تواند بر اساس آثار یک نویسنده با تأکید بر سبک نوشتاری جداگانه او انجام شود.

14. ایده فلسفه سیاسی

مطالعه موضوع جالب است زیرا مفهوم فلسفه سیاسی یک حوزه بسیار پیچیده و گسترده است. این مطالعه می تواند بر اساس کتاب های “فلسفه سیاسی” نوشته ژان همپتون و “تاریخ فلسفه سیاسی از افلاطون تا بورک” نوشته توماس I. کوک باشد. مقاله تحقیق باید شامل یک مرور کلی از فلسفه سیاسی و رویکردهای فلاسفه مختلف در تعریف و درک موضوع باشد.

15. مفهوم حقیقت

حقیقت یکی از محبوب ترین موضوعات است که توسط نویسندگان و فلاسفه مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. حقیقت اساس زندگی مردم تلقی می شود و در نتیجه کشف آن جالب است. مقاله تحقیق فلسفه باید بر اساس ایده های حقیقت ارائه شده توسط فلاسفه مختلف باشد. علاوه بر این ، متن همچنین می تواند مقایسه رویکردهای باستانی به مسئله با نگرش مدرن به مفهوم باشد.

16. ایده اراده آزاد

مفهوم آزادی شخصی هسته اصلی ایده ها و نظریه های مختلف فلسفی است. فلاسفه مشهور آزادی شخصی را به عنوان مهمترین جنبه زندگی راحت و کامل مردم تعیین می کنند. مقاله تحقیق فلسفه باید شامل توضیحی درباره مفهوم اراده آزاد ، درک این ایده توسط فلاسفه مختلف و ارتباط متقابل بین ایده اراده آزاد و نگرش مدرن به آزادی باشد.

17. فلسفه فمینیستی

جامعه مدرن مبتنی بر نظریه ها و ایده های مختلف است که جنبه های مختلف زندگی مردم را توضیح می دهد. به طور کلی ، نظریه فمینیسم عمدتاً با برابری در حقوق مرتبط است و غالباً به عنوان نظریه روابط بین الملل در نظر گرفته می شود. مسائلی که باید در مقاله پژوهشی فلسفه گنجانده شود ، فمینیسم به عنوان یک نظریه فلسفی ، فمینیسم پست مدرن ، فمینیسم رادیکال و تأثیر آن بر توسعه جامعه مدرن است.

18. ایده مسئولیت پذیری

مفهوم مسئولیت در فعالیت فرد در حوزه های مختلف نهفته است. به مسئولیت به عنوان یک احساس ، به عنوان یک وظیفه یا به عنوان یک تئوری برخورد می شود. کاوش در این مفهوم از این جهت مهم است که می تواند رفتار انسان را توضیح دهد و نگرش افراد به کار و تعاملات مختلف را شکل دهد. مقاله تحقیق باید شامل توضیحی درباره مفهوم ، رویکردهای مختلف در تعریف آن و نظریه های مسئولیت پذیری باشد که توسط فلاسفه ارائه شده است.

19. هدونیسم به عنوان یک نظریه فلسفی

هدونیسم نظریه لذت بردن از رضایت جسمی است که این جنبه را به عنوان شرط اصلی یک زندگی شاد تعریف می کند. بررسی موضوع می تواند بر اساس کتاب “لذت و زندگی خوب: در مورد طبیعت ، انواع و اقسام قابل قبول بودن هدونیسم” توسط فرد فلدمن باشد. مقاله تحقیق باید شامل ایده لذت گرایی و رویکردهای فلاسفه مختلف به این موضوع باشد.

20. طبیعت گرایی در فلسفه

پیروان نظریه طبیعت گرایی معتقدند که همه چیز در زندگی ما با قاعده های طبیعی و قوانین اصلی طبیعت مرتبط است. مقاله تحقیق باید مبتنی بر رویکردهای فلسفی طبیعت گرایی و اجرای این ایده ها در زندگی عادی انسان باشد.

نتیجه

مقاله تحقیق فلسفه وظیفه ای است که به دلیل تنوع موضوعات و موضوعات مورد مطالعه می تواند به عنوان یک چالش برای دانشجو تلقی شود. اگرچه این لیست از موضوعات کامل نیست ، اما می توان این ایده ها را به عنوان راهنما برای نوشتن مقاله تحقیق در نظر گرفت. به طور کلی ، یادآوری این نکته مهم است که مقاله تحقیق فلسفه کار جالبی است زیرا فرصتی برای خلاقیت و بازنمایی نظر شخصی فراهم می کند.

دانشجویان می توانند برای انجام مقاله با موسسه در ارتباط باشند کلیک کنید