انجام پایان نامه بیومکانیک و انجام پایان نامه آسیب شناسی ورزشی

انجام پایان نامه بیومکانیک و انجام پایان نامه آسیب شناسی ورزشی بر اساس ابزارهای الکترومایوگرافی ، دوربین های مادون قرمز ، صفحه نیرو ، اسکنر فشار پا، دستگاه ایزو کنتیک ، پرسشنامه های معتبر و …. نوشته می شود . از مهم ترین دستاورد ها میتوان به ارائه مقالات بین المللی در این حیطه اشاره کرد که نقش پر رنگی در توسعه این دو گرایش علوم ورزشی دارد .

انجام پایان نامه بیومکانیک به آموزش نیاز دارد. گرایش هایی بهم تنیده و مکمل یکدیگر که درباره نحوه جلوگیری از آسیب های ورزشی، مواجه شدن با آسیب های ورزشی حین و بعد از آسیب ، ساخت ارتوز، اصلاح عیوب ساختاری اسلکتی ، کمک به راندمان بالای نیروی کار در محیط کار (ارگونومی) ، کاهش نیروهای مخرب عضلانی، غضروفی و استخوانی، بررسی عملکرد عضلانی هنگام راه رفتن و دویدن ، استفاده از متدهای مناسب درمانی به غیر از جراحی بحث می کنند .

موسسه مشاوران طلایی با استفاده از خدمات مشاوره تلفی و حضوری خود پاسخگویی سوالات شما در زمینه های مختلف انجام پایان نامه بیومکانیک و انجام پایان نامه آسیب شناسی ورزشی می باشد. برای سفارش انجام پایان نامه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی 

کلیک کنید

اصولا برای انجام پایان نامه بیومکانیک رساله را به شش فصل تقسیم‌بندی می‌کنند.

 • مقدمه
 • مشخص کردن صورت مسئله و پیش‌نیازهای کلی
 • مروری بر مطالعات گذشته
 • پیشنهاد یک روش جدید با یک عنوان مناسب
 • شبیه‌سازی
 • نتیجه‌گیری و پیشنهادات

آموزش انجام پایان نامه بیومکانیک

هر فصل باید با یک مقدمه آغاز شود. در مقدمه باید موضوعاتی که قصد دارید در آن فصل راجع به آن مبحث کنید را شرح دهید. همچنین هر فصل باید زیرفصل نتیجه‌گیری هم داشته باشد. این زیرفصل یک خلاصه از فصل ارائه می‌دهد. و ارتباط فصل با فصل‌های بعدی را هم مشخص می‌کند. در ادامه مثالی از عناوین فصل‌های مختلف را می‌خوانید.

مقدمه: در این فصل به تفصیل و با مرجع نگاری بحث و بررسی را انجام دهید و معدلات ریاضی را در آن نیاورید. فصل مقدمه باید حداقل زیرفصل‌های زیر را داشته باشد.

پیشگفتار: زیرفصل مقدمه در اولین فصل پیشگفتار نام دارد.

تاریخچه: موضوع مورد بررسی را به ترتیب سال وقوع و انگیزه‌تان از این فعالیت‌ها را عنوان کنید و یک دورنمای کلی از تحول علمی که ایجاد شده است را ارائه دهید. ضرورت استفاده از روش‌های استفاده شده در بررسی و نحوه استفاده آن در مکان و هدف خاص باید توضیح داده شود.

نقد و تحلیل شیوه‌های جدید: در این بخش باید روش‌هایی که از آن‌ها برای انجا پایان نامه بیومکانیک استفاده کرده‌اید را توضیح دهید. همچنین باید توضیح دهید که با چه روش و اصلوبی به پیشرفت دست یافته‌اید. خصوصا به نقاط ضعف کارها اشاره کنید و بگویید که کارهای آینده این نقاط ضعف را ندارند.

هدف انجام پژوهش: مسئله‌ای که قرار است در پژوهش بررسی شود را به صورت بیانی توضیح دهید. همچنین به ویژگی‌هایی که می‌خواهید آن‌ها را بهبود دهید اشاره کنید.

اهمیت موضوع پایان‌نامه و کاربردهایی که دارد: هدف‌تان از انتخاب این موضوع را توضیح دهید. می‌توانید به ضعف‌های کارهای قبلی اشاره کنید و بگویید که قصد دارید این ضعف‌ها را برطرف نمایید. همچنین اهمیت موضوع انتخابی‌تان را از جنبه نظری و کاربردی توضیح دهید.

نوآوری پژوهش: در این بخش هم باید دستاوردهایی که به دست آورده‌اید و یا انتظار دارید به دست بیاورید، به طور فهرست‌وار و با توضیح کوتاه برای هر کدام عنوان کنید. همچنین به عنوان مقایسه کارهای انجام شده در جدیدترین مقالات را بررسی کرده و امتیازات خود را عنوان کنید.

ساختار گزارش: مختصرا بیان کنید که هر فصل از پایان‌نامه قرار است چه چیزی را عنوان کند.

تعریف مسئله و پیش‌نیازها: در این فصل صورت مسئله به صورت ریاضی تحلیل و بررسی می‌شود. در این فصل مواردی که قرار است در فصول بعد بررسی شوند، ارائه می‌گردند.

مقدمه: در مقدمه هر فصل باید وضوعاتی که قرار است در آن فصل عنوان شود معرفی شود و دلیل ارائه مطالب هم باید بیان شود. همچنین یک توضیح کوتاه در خصوص اینکه این فصل چه ارتباطی با فصل‌های آینده دارد، عنوان می‌شود.

زیرفصل با عنوان مناسب: در آغاز و پایان هر زیرفصل با چند جمله عنوان را توضیح داده و ارتباط زیرفصل‌ها را به هم را مشخص کنید.

موسسه مشاوران طلایی با استفاده از خدمات مشاوره تلفی و حضوری خود پاسخگویی سوالات شما در زمینه های مختلف انجام پایان نامه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی می باشد. برای سفارش انجام پایان نامه بیومکانیک و انجام پایان نامه آسیب شناسی ورزشی 

کلیک کنید

نتیجه‌گیری: زیرفصل نتیجه‌گیری نباید به هیچ عنوان شبیه به مقدمه باشد. بلکه باید اختتامیه‌ای برای فصل باشد. می‌توانید نتایج به دست آمده، ویژگی‌های مهم آن‌ها، اهمیت هر مبحث، ارتباط محل استفاده از آن‌ها و غیره را بررسی کنید.

مروری بر مطالعات قبلی: در این فصل باید فعالیت‌های انجام شده مرتبط با موضوع را عنوان کنید و در خصوص آن توضیح دهید.

مقدمه:مانند مقدمه فصل قبل انجام شود.

بررسی زمینه‌های کاربردی موضوع

نتیجه‌گیری

ارائه روش‌های جدید پیشنهادی با انتخاب عنوان مناسب

 

مقدمه

ارائه‌ي رياضي روش پيشنهادي با انتخاب عنوان مناسب

بررسی زمینه‌های کاربردی موضوع

نتیجه‌گیری

شبیه‌سازی: در این فصل برای تایید نتایجی که در فصول قبل به دست آورده‌اید، باید به شبیه‌سازی بپردازید.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

در این زیرفصل باید نتایج به دست آمده در فصول قبل را مرور کرده و به نتیجه کلی برسید. در این فصل باید نتایج و دستاوردهای پایان‌نامه و نقاط قوت و ضعف آن بیان شده و روش‌های نوین استفاده شده با روش‌های موجود مقایسه شود.

پیشنهادات: محقق می‌تواند در این زیرفصل پییشنهاداتی که در آینده به پیشرفت حوزه مورد بررسی کمک می‌کند را بیان کند.

موسسه مشاوران طلایی با استفاده از خدمات مشاوره تلفی و حضوری خود پاسخگویی سوالات شما در زمینه های مختلف انجام پایان نامه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی می باشد. برای سفارش انجام پایان نامه بیومکانیک و انجام پایان نامه آسیب شناسی ورزشی 

کلیک کنید

انجام پایان نامه بیومکانیک گرایش ورزش

بیومکانیک ورزش سعی دارد قوانین مکانیکی در حرکات انسانی را بررسی کند تا نهایتا اگاهی بیشتری در خصوص بهبود عملکرد ورزشی و کاهش صدمات داشته باشد. علم بیومکانیک ورزش روی اصول علمی فیزیک مکانیکی بری تفهیم حرکات بدن انسان و وسایل ورزشی مانند چوب کریکت، راکت، چوب هاکی و غیره فوکوس می‌کند. المان های مهندسی مکانیک (مانند استرین گیج ها)، مهدسی برق (مانند فیلترینگ دیجیتال)، مهندسی کامپیوتر (مانند روش های عددی)، آنالیز راه رفتن (صفحات نیرو)، و نوروفیزیولوژی کلینیکی (مانند EMG سطحی) از جمله موارد رایجی هستند که در بیومکانیک ورزشی استفاده می‌شوند. بیومکانیک ورزش سعی دارد با درک درست عملکرد عضلات، مفصل و اسکلت بدن در حین یک حرکت ورزشی راه‌هایی برای بهبود عملکرد ورزشی، کاهش آسیب و تسلط روی ورزش پیدا کند.

موسسه مشاوران طلایی با استفاده از خدمات مشاوره تلفی و حضوری خود پاسخگویی سوالات شما در زمینه های مختلف انجام پایان نامه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی می باشد. برای سفارش انجام پایان نامه بیومکانیک و انجام پایان نامه آسیب شناسی ورزشی 

کلیک کنید

انجام پایان نامه بیومکانیک گرایش محیط پیوسته کانتینیوم

مکانیک مواد بیولوژیکی و بیوفلوئیدها اصولا با مکانیک محیط پیوسته انجام می‌شود. این فرضیه وقتی درست است که مقیاس‌های طولی مورد علاقه به سطح ساختار مایکرو موارد نزدیک می‌شود. یکی از شاخصه‌های قابل توجه مواد بیولوژیکی، ساختار سلسله مراتبی است که دارند. درواقع ویژگی‌های مکانیکی واد به پدیده‌های فیزیکی در سطوح مختلف، از سطح مولکولی تا سطح بافت‌ها و اندام‌ها بستگی دارد. بیوموادها در دو گروه بافت‌های سخت و نرم دسته‌بندی می‌شوند. تغییر یافتن شکل بافت‌های سخت مثل چوب، پوست یا استخوان می‌تواند با تئوری کشش خطی مورد بررسی قرار بگیرد. از طرفی بافت‌های نرم مثل پوست، تاندون، عضله و غضروف اصولات دچار تغییرات بزرگ قرار می‌گیرند. در نتیجه آنالیز رفتار آن‌ها به نظریه کرنش محدود و شبیه‌سازی کامپیوتری بستگی دارد. برای انجام پایان نامه بیومکانیک در گرایش محیط پیوسته لازم است روی واقعیات فوق تسلط داشته و بتوانید به خوبی موارد را تشریح و تفصیل کنید.

موسسه مشاوران طلایی با استفاده از خدمات مشاوره تلفی و حضوری خود پاسخگویی سوالات شما در زمینه های مختلف انجام پایان نامه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی می باشد. برای سفارش انجام پایان نامه بیومکانیک و انجام پایان نامه آسیب شناسی ورزشی 

کلیک کنید

آموش انجام پایان نامه بیومکانیک گرایش بیومکانیک مقایسه‌ای

بیومکانیک مقایسه‌ای درواقع عملکرد بیومکانیک برای اورگانیس‌های غیرانسانی را بررسی می‌کند. این کاربرد برای درک بهتر از انسان‌هاست و مربوط به عملکردهای، اکولوژی و سازگاری خود ارگانیسم‌هاست. برخی از زمینه‌های مشترک پژوهش عبارتند از حیوانات و تغذیه، حرکات حیوانات و غیره

بیومکانیک مقایسه‌ای با زمینه‌های دیگر مانند زیست‌شناسی، نوروبیولوژی، زیست توسعه، رفتارشناسی و دیرینه شناسی، نقاط مشترک دارد. حرکت نیازمند صرف انرژی برای غلبه بر اصطکاک، نیروی درگ، اینرسی و جاذبه است.

این گرایش معمولا در پزشکی کاربرد دارد و از آن در مطالعه رفتار موش‌ها استفاده می‌شود. همچنین در طبیعت برای حل مشکلات مهندسی از بیومکانیک مقاسیه‌ای استفاده می‌شود.

موسسه مشاوران طلایی با استفاده از خدمات مشاوره تلفی و حضوری خود پاسخگویی سوالات شما در زمینه های مختلف انجام پایان نامه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی می باشد. برای سفارش انجام پایان نامه بیومکانیک و انجام پایان نامه آسیب شناسی ورزشی 

کلیک کنید

انجام پایان نامه بیومکانیک گرایش بیومکانیک محاسبه‌ای

بیومکانیک محاسبه‌ای هم درواقع کاربرد ابزارهای محاسباتی است. مانند المان محدود مطالعه مکانیک سیستم‌های بیولوژیکی، مدل‌های محاسبه‌ای و شبیه‌سازی ها به منظور تخمین رابطه بین پارامترهایی است که یا به صورت تجربی به چالش کشیده‌ می‌شوند و یا جهت آزمایش‌هایی که به کاهش زمان و هزینه کمک می‌کنند، استفاده می‌شوند. مدلسازی مکانیکی از روش تحلیل المان‌ محدود استفاده می‌کند. جهت تفسیر نتایج آزمایشی رشد سلول‌های گیاهی برای درک چگونگی تفاوت آن‌ها استفاده می‌شود. در پزشکی در دهه قبل روش المان محدود جایگاه خود را به عنوان یک جایگزین ثابت برای ارزیابی جراحی in vivo پیدا کرده است. یکی از شاخصه‌های اصلی بیومکانیک محاسباتی قابلیت آن در شخصی کردن پاسخ اندو-آناتومیک یک آناتومی، بدون محدودیت اخلاقی است. این موضوع سبب شده است که مدل سازی FE یک کاربرد همه جانبه در زمینه‌های متعدد بیومکانیک داشته باشد.

 

موسسه مشاوران طلایی با استفاده از خدمات مشاوره تلفی و حضوری خود پاسخگویی سوالات شما در زمینه های مختلف انجام پایان نامه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی می باشد. برای سفارش انجام پایان نامه بیومکانیک و انجام پایان نامه آسیب شناسی ورزشی 

کلیک کنید

نرم‌افزارهای کاربردی جهت انجام پایان نامه بیومکانیک

نرم افزار متلب (MATLAB)

MATLAB کاربردی‌ترین نرم‌افزار برای انجام پایان نامه بیومکانیک است. کدنویسی ساده، شباهت زبان برنامه‌نویسی آن به زبان انسان، کاربرد زیادی آن برای پردازش سیگنال و پردازش تصویر در زمینه مهندسی پزشکی بیومکانیک متلب را به پرکاربردترین نرم‌افزار مهندسی پزشکی تبدیل کرده است موضوعاتی که در زیر برای آموزش و ایده گرفتن جهت انجام پایان نامه بیومکانیک عنوان شده است، به سادگی در این برنامه قابل کدنویسی است.

 • دیتکت کرن حرکت اشیا در ویدئو با کمک نر‌ام‌فزار متلب
 • آنالیز سیگنال EMGو به دست آوردن مقدار فعالیت عضله
 • پردازش سیگنال پزشکی و سیگنال‌های حیاتی
 • جدا کردن سیگنال قلب مادر و جنین از هم
 • آنالیز سیگنال ECG و به دست آوردن ویژگی‌های آن
 • آنالیز سیگنال ECG و به دست آوردن میزان خواب‌آلودگی فرد
 • تحلیل حوزه و زمان و فرکانس سیگنال‌های پزشکی برای به دست آوردن اطلاعات از آن‌ها
 • استفاده از محیط simmechanics در مدلسازی سیستم اسکلتی فرد و طراحی ابزار توانبخشی
 • کمک گرفتن از ابزار بهینه‌سازی در ارتقا طراحی‌های بیومکانیکی
 • کمک گرفتن از ابزار رباتیک در مشخص کردن نیروها و گشتاورهای مفصلی و محاسبات کنترلی
 • آموزش انجام پایان نامه بیومکانیک با نرم‌افزار آباکوس (Abaqus)

آباکوس

یک نرم‌افزار قوی است که به کمک روش اجزا محدود از یک تحلیل خطی نسبتا ساده تا تحلیل‌های غیرخطی بسیار پیچیده برای حل مسائل مهندسی استفاده ممی‌کند. آباکوس می‌تواند مسائل مربوط به کانیک جامدات را حل کند و مسائل متعددی مانند انتقال حرارت، نفوذ جرم، تحلیل حرارتی اجزاء الکتریکی، آکوستیک، تراوش، پیزو الکتریک و.… را مورد رزیابی قرار دهد. این نرم‌افزار عموما در مهندسی پزشکی در مواردی نظیر طراحی رابطه‌ای مکانیکی که معمولا از آن‌ها در ساخت تجهیزات پزشکی استفاده می‌شود، طراحی انواع پروتزهایی مانند پروتز زانو و دندان، شبیه‌سازی فرسودگی و تاثیرات ضربه جهت بالا بردن طول عمر و قابلیت اعتماد ایمپلنت‌ها، تاییدیه گرفتن برای محصولات پزشکی، دریجه قلب، ارزیابی و تخمین نتایج جراحی، طراحی سیست‌های داروساز، مدل‌سازی مفاصل، شبیه‌سازی فیزیولوژیکی پاسخ سیستم‌های مختلف بدن و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

موسسه مشاوران طلایی با استفاده از خدمات مشاوره تلفی و حضوری خود پاسخگویی سوالات شما در زمینه های مختلف انجام پایان نامه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی می باشد. برای سفارش انجام پایان نامه بیومکانیک و انجام پایان نامه آسیب شناسی ورزشی 

کلیک کنید

آموزش انجام پایان نامه بیومکانیک به کمک نرم‌افزار لب ویو (Labview)

لب‌ویو یک زبان کدنویسی بسیار سطح بالا و گرافکی است که برای خیلی از رشته‌ها از جمله مهندسی زیست پزشکی استفاده می‌شود. این نرم‌افزار یک میزکار مهندسی در اختیار شما قرار می‌دهد که در آن از نمادهای گرافیکی به جای زبان متنی به عنوان ابزارهای جای با هدف تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری استفاده می‌شود. بیشترین کاربرد آن در برای تحلیل سیگنال‌هاست. این نرم‌فزار می‌تواند محیط‌های بیولوژیکی مخصوصا سیگنال‌های حیاتی و مغز را شبیه‌سازی کند. از جمله موارد کاربردی در استفاده از این برنامه در مهندسی پزشکی شبیه سازی تجهیزاتی چون ونتیلاتور (تنفس مصنوعی)، اکوکاردیوگراف (تصویربرداری از قلب)، پالسی اکسی متر (سنجش اکسیژن خون)، الکتروشوک (اعمال شوک قوی به بیماران ایست قلبی)، الکتروکوتر (ابزار جراحی برای برش)، اسپکتروفتومتر، ماموگرافی، مانیتورینگ و اسپیرومتر و پردازش بیوسیگنال‌ها از جمله سیگنال‌ های مغزی، سیگنال‌ های قلبی، سیگنال ‌های عضله ای و سیگنال‌ های چشمی و انجا پایان نامه بیومکانیک می‌باشد.

 

آموزش انجام پایان نامه بیومکانیک به کمک کتیا (Catia)

کتیا یک اپلیکیشن طراحی، همندسی و تولید به کمک کاپیوتر است. از این نرم‌فزار برای طراحی قطعات مهندسی، مونتاژ قطعات، طراحی سطوح، ورق کاری، نقشه کشی، مهندسی معکوس، طراحی قالب و ماشینکاری و غیره استفاده می‌شود. کتیا یک برنامه قوی برای طراحی به کمک کامپیوتر و ساخت به کمک کامپیوتر است. در بسیاری از صنایع از جمله صنایع هوافضا (هواپیما سازی)، صنایع دریائی، صنایع عمران (ساختمانی)، خودرو سازی، طراحی سازه، ادوات صنعتی و کارخانجات لوازم خانگی از این برنامه استفاده می‌شود. امروزه به نظر می‌رسد که مهندسی بدون آشنایی با نرم‌افزار کتیا امکان‌پذیر نیست. یکی از کاربردهای این برنامه در بیومکانیک است که برای مدلسازی سطوح پیچیده مانند سطح استخوان استفاده می‌شود. این برنامه قابلیت تحلیل تنش و کرنش را هم دارد.

 آموزش انجام پایان نامه بیومکانیک به کمک نرم‌افزار AnyBody

از بین نرم‌افزارهای مخصوص مدلسازی اسکلتی عضلانی، یکی از بهترین نر‌افزارهای تخصصی هندسی پزشکی بیومکانیک همین برنامه AnyBody است. برنامه مدلسازی AnyBody به عنوان یکی از بهترین و حرفه‌ای ترین ابزار مدل‌سازی و شبیه‌سازی اسکله بدن است. این برنامه هچنین قابلیت مدلسازی بخشی از اسکله بدن مثل مدلسازی یک دنده یا مدلسازی هره‌ای از ستون فقرات بدن را داراست. با این برنامه می‌توان سینماتیک ضبط‌ شده به وسیله سیستم آنالیز حرکت را به مدل اسکلتی عضلانی انتقال داد. و نیروها و گشتاورهای مفصلی و سطح فعالیت عضلات را به کمک این روش‌ بهینه‌سازی کرد.

موسسه مشاوران طلایی با استفاده از خدمات مشاوره تلفی و حضوری خود پاسخگویی سوالات شما در زمینه های مختلف انجام پایان نامه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی می باشد. برای سفارش انجام پایان نامه بیومکانیک و انجام پایان نامه آسیب شناسی ورزشی 

کلیک کنید

آموزش انجام پایان نامه بیومکانیک به کمک نرم‌افزار میمیکس (Mimics)

مجموعه نرم افزاری Mimics® Innovation Suite تولید شرکت بلژیکی Materialise یک برنامه قدرتمند در دست مهندسین پزشکی و علوم بایو است. این اپلیکیشن یک تلفیق از علوم مهندسی و دانش پزشکی استهدف از طراحی این برنامه ایجاد یک ارتباط بین دو شاخه از علوم می‌باشد. از جمله ویژگی‌‌های آن باید به پردازش عکس‌های رادیولوژی، ساخت مدل‌های سه بعدی از قسمت‌های مختلف بدن، ابزار مش بندی و ساخت CAD از روی اطلاعات آناتومیک، مهندسی پروژه و انجام محاسبات مهندسی جهت بهبود یک مورد خاص و چاپ مدل‌های سه بعدی محسوس، دقیق و واقعی اشاره کرد.

میمیکس یک برنامه قوی پردازش عکس برای طراحی سه بعدی و مدل‌سازی می‌باشد. این برنامه برای استفاده در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی و مهندسی پزشکی مفید است. به کمک این برنامه می‌توان عکس‌های دریافتی از از MRI ، CT-Scan ، FMRI را در سه بـرش اصـلـی Axial ، Coronal و Sagittal ارائـه داد. با برش‌های 3بعدی از عضوی که می‌خواهند آن را بررسی کنند، نیروها و محاسبات مربوط به مقاومت مصالح و استاتیک بررسی می‌شود.

با تصویربرداری از فرد بیمار به وسیله وسیله CT-Scan، MRI یا Micro CT و بارگذاری در نرم افزار Mimics می‌توان مدل 3 بعدی مناسب برای طراحی منحصر به فرد ایجاد کرده و نمونه‌ها را برای تحلیل به اپلیکیشن میمیکس منتقل کرد.

پایگاه‌ معتبر فارسی برای انجام پایان‌نامه بیومکانیک

 1. فصل نامه علمی پژوهشی مهندسی زیست پزشکی: این مجله به صورت فصلی به وسیله مهندسان پزشکی ایران نشر و به روزرسانی می‌شود. زمینه‌های مختلف این مجله شامل پردازش سیگنال پزشکی، پردازش تصویر پرشکی، پردازش تصویر فراصوت، لیزر و صوت، مدلسازی سیستم های بیولوژیکی و کلا مباحث مربوط به دنیای مهندسی پزشکی است.
 2. پایگاه معتبر انگلیسی برای انجام پایان نامه بیومکانیک

معتبرترین پایگاه‌های مقالات مهندسی پزشکی به نسبت موثر بودن، سطح مقالات و تعداد مراجعات به ترتیب زیر دسته بندی می‌شود.

موسسه مشاوران طلایی با استفاده از خدمات مشاوره تلفی و حضوری خود پاسخگویی سوالات شما در زمینه های مختلف انجام پایان نامه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی می باشد. برای سفارش انجام پایان نامه بیومکانیک و انجام پایان نامه آسیب شناسی ورزشی 

کلیک کنید