انجام پایان نامه دکتری

فرایند تحقیق شامل شناسایی ، مکان یابی ، ارزیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات موردنیاز برای پشتیبانی از سوال تحقیق خود و سپس توسعه و بیان ایده های شما می باشد. اینها همان مهارتهای لازم برای هر زمان نوشتن گزارش ، پیشنهاد یا ارائه مقاله برای شما هستند.
 
تحقیقات کتابخانه شامل فرایند گام به گام است که برای جمع آوری اطلاعات به منظور نوشتن مقاله ، ایجاد ارائه یا تکمیل یک پروژه استفاده می شود. همانطور که از یک مرحله به مرحله دیگر پیشرفت می کنید ، اغلب لازم است که به تجدید نظر ، تجدید نظر ، اضافه کردن مطالب اضافی یا حتی تنظیم موضوع بپردازید. بستگی به چیزهایی دارد که در طول تحقیق خود کشف می کنید.
 
فرایند تحقیق را می توان به هفت مرحله تقسیم کرد ، و آن را قابل مدیریت تر و آسان تر درک می کند. این ماژول به شما ایده ای می دهد تا در هر مرحله از آنچه در آن دخیل است ، استفاده کنید تا تصویری کلی بهتر از کجای تحقیق خود ، مکان کجا انجام دهید و در هر مرحله چه چیزی را انتظار داشته باشید.

دانشجوی گرامی برای انجام پایان نامه دکتری

کلیک کنید

لطفاً فعالیتهای زیر را انجام دهید:

1-مشاهده این فیلم کوتاه (5:52) ، با حسن نیت ارائه از دستورالعمل OnDemand ، یک مرور کلی از روند تحقیق

2-نمودار زیر را که هفت مرحله از روند تحقیق را نشان می دهد مرور کنید:

انجام پایان نامه دکتری

3-این فعالیت را در جایی انجام دهید که در هر مرحله از روند تحقیق با برچسب مربوطه مطابقت داشته باشید.

 

مسابقه مربوط به این ماژول را در دوره Canvas تکمیل کنید. این مسابقه شامل چهار سوال است. برای تکمیل مسابقه 15 دقیقه فرصت خواهید داشت. ممکن است شما دو بار این مسابقه را انجام دهید (بالاترین امتیاز حفظ شده)

دانشجوی گرامی برای انجام پایان نامه دکتری

کلیک کنید

انجام پایان نامه دکتری