انجام پایان نامه رشته علوم ارتباطات

انجام پایان نامه رشته علوم ارتباطات

انسان‌ قرن‌ بيست‌ و يكم‌ با بشر اوليه‌ تفاوت‌ بسياري‌ دارد و بايد براي‌ برقراري‌ ارتباط‌ با او، بخصوص‌ ارتباطي‌ با نفوذ و پايدار كه‌ با حرف‌ها و تجربه‌هاي‌ تازه‌ و ناگفته‌ همراه‌ باشد، به‌ هنر و دانش‌ پيچيده‌ علوم‌ ارتباطات‌ اجتماعي‌ مجهز بود.

اين‌ علم‌ امروزه‌ در دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ سراسر دنيا تدريس‌ مي‌شود و در كشور ما نيز با دو گرايش‌ روزنامه‌نگاري‌ و روابط‌ عمومي‌، يكي‌ از رشته‌هاي‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ انساني‌ است‌.

گرايش‌ روزنامه‌نگاري‌ گرايش‌ روزنامه‌نگاري‌ نهال‌ تنومندي‌ است‌ كه‌ از چشمه‌هاي‌ هنر و ادبيات‌، فرهنگ‌ و فلسفه‌، سياست‌ و اقتصاد، صنعت‌ و تكنولوژي‌ سيراب‌ مي‌شود براي‌ همين‌ دانشجوي‌ اين‌ رشته‌ دروس‌ تئوري‌ و نظري‌ مانند مباني‌ جمعيت‌شناسي‌، مباني‌ روانشناسي‌، مباني‌ فلسفه‌، مباني‌ علم‌ اقتصاد، نظريه‌هاي‌ ارتباطات‌ اجتماعي‌ وانديشه‌هاي‌ سياسي‌ در قرن‌ بيستم‌ را مطالعه‌ مي‌كند همچنين‌ دروسي‌ را كه‌ هم‌ جنبه‌ عملي‌ و هم‌ جنبه‌ تئوري‌ دارند مثل‌ اصول‌ و تكنيك‌هاي‌ تهيه‌ خبر، مصاحبه‌، گزارش‌، روش‌ تحقيق‌، عكاسي‌ خبري‌، صفحه‌آرايي‌ و ويراستاري‌ را آموزش‌ مي‌بيند.

درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل 

دروس‌ مشترك‌ در‌ گرايش‌هاي‌ مختلف علوم‌ ارتباطات‌:
مباني‌ جامعه‌شناسي‌، مباني‌ جمعيت‌ شناسي‌، مباني‌ روانشناسي‌، مباني‌ فلسفه‌، تاريخ‌ و تفكر اجتماعي‌ در اسلام‌، مباني‌ تاريخ‌ اجتماعي‌ ايران‌، آمار مقدماتي‌ ، آمار در علوم‌ اجتماعي‌ ، زبان‌ تخصصي‌ ، اصول‌ علم‌ اقتصاد، روانشناسي‌ اجتماعي‌، اصول‌ علم‌ سياست‌، كليات‌ حقوق‌ ، حقوق‌ اساسي‌، روش‌ تحقيق‌ نظري‌، روش‌ تحقيق‌ عملي‌، نظريه‌هاي‌ جامعه‌شناسي‌، اصول‌ سازمان‌ و مديريت‌، سمينار مسائل‌ سياسي‌ و استراتژي‌ معاصر، انديشه‌هاي‌ سياسي‌ در قرن‌ بيستم‌، مباني‌ ارتباطات‌ جمعي‌، ارتباطات‌ بين‌المللي‌، ارتباطات‌ سياسي‌، ارتباطات‌ انساني‌، روش‌هاي‌ بررسي‌ و تحليل‌ پيام‌هاي‌ ارتباطي‌، ارتباطات‌ تصويري‌، نظريه‌هاي‌ ارتباطات‌ اجتماعي‌، گرافيك‌ و صفحه‌آرايي‌ در مطبوعات‌، فتوژورناليسم‌ (عكاسي‌ خبري‌) ، تكنولوژي‌ چاپ‌ و نشر، تجزيه‌ و تحليل‌ برنامه‌هاي‌ راديو و تلويزيون‌، افكار عمومي‌ و وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌، ارتباطات‌ در جهان‌ سوم‌، حقوق‌ ارتباط‌ جمعي‌، شيوه‌ نگارش‌ فارسي‌ در مطبوعات‌.

دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ روزنامه‌نگاري‌:

اصول‌ روزنامه‌نگاري‌،روزنامه‌نگاري‌ عملي‌، ويراستاري‌ و مديريت‌ اخبار،روزنامه‌نگاري‌ تخصصي‌،تاريخ‌ روزنامه‌نگاري‌، نقد، تفسير و مقاله‌ در مطبوعات‌.

گرايش‌ روابط‌ عمومي‌ كارشناس‌ خوب‌ روابط‌ عمومي‌ برخلاف‌ ذهنيت‌ عامه‌ مردم‌ سعي‌ در پنهان‌ ساختن‌ اخبار بد ندارد همچنين‌ وظيفه‌اش‌ در بسط‌ اطلاعاتي‌ كه‌ مستقيماً از سطوح‌ بالاتر سازمان‌ مي‌گيرد، خلاصه‌ نمي‌شود. بلكه‌ كارشناس‌ روابط‌ عمومي‌ يك‌ مشاور است‌ كه‌ جريان‌ دو طرفه‌ ارتباطي‌ را بين‌ سازماني كه براي آن كار مي‌كند و مخاطبانش‌ ميسر مي‌سازد و بر اين‌ اعتقاد است‌ كه‌ رمز موفقيت‌ يك‌ برنامه‌ مؤثر روابط‌ عمومي‌، قابليت‌ انتقال‌ پيام‌ صحيح‌ از راه‌ صحيح‌، در زمان‌ مطلوب‌ و به‌ فرد صحيح‌ است‌.

در واقع‌ كارشناس‌ روابط‌ عمومي‌ از يك‌ سو وظيفه‌ آگاه‌ كردن‌، خبر دادن‌ و مطلع‌ كردن‌ مردم‌ از مقاصد مديريت‌ سازمان‌ را بر دوش‌ دارد و از سوي‌ ديگر مسؤوليت‌ ارائه‌ مشورت‌هاي‌ كارشناسانه‌ با مديريت‌ مؤسسه‌ در مورد طرز تفكر مردم‌ و گروه‌هاي‌ مورد توجه‌ آن‌ حوزه‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ افكار عمومي‌ و بررسي‌ جامعه‌شناختي‌ گرايش‌ها و طرز تفكرهاي‌ مردم‌ بر عهده‌ او است.

دانشجوی گرامی برای ثبت سفارش انجام پایان نامه رشته علوم ارتباطات

کلیک کنید

دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ روابط‌ عمومي‌:

اصول‌ روابط‌ عمومي‌ ، مديريت‌ و روابط‌ عمومي‌، روابط‌ عمومي‌ عملي‌ ، تكنيك‌هاي‌ روابط‌ عمومي‌، اقناع‌ و تبليغ‌ ، ارتباط‌ با مطبوعات‌، ارتباطات‌ شفاهي‌.

توانايي‌هاي‌ لازم :

دانشجوي‌ روزنامه‌نگاري‌ بايد داراي‌ دوازده‌ خصيصه‌ باشد كه‌ اين‌ خصايص‌ عبارتند از:
1ـ داشتن‌ ذوق‌ و استعداد نويسندگي‌

2ـ كنجكاوي‌، تيزبيني‌ و نكته‌سنجي‌

3ـ داشتن‌ ضريب‌ هوشي‌ بالاتر از متوسط‌ جامعه‌

4ـ توانايي‌ جوشش‌ با طبقات‌ مختلف‌ مردم‌

5ـ صبر و حوصله‌ زياد

  • معرفی رشته اويونيك هواپيما
  • معرفی رشته تحصیلی نمایش

6ـ داشتن‌ توانايي‌ جسمي‌ و رواني‌ براي‌ دوندگي‌هاي‌ اضطراري‌

7ـ قدرت‌ تفكر سريع‌

8ـ عشق‌ به‌ كار خبري‌

9ـ مؤمن‌ به‌ رعايت‌ اصول‌ اخلاقي‌ و داشتن‌ تقوا

انجام پایان نامه رشته علوم ارتباطات رو از کجا شروع کنم؟

توماس کوهن به ارتباط بین محتوای علم و تغییرات در محور و سازمان معرفت علمی توجه زیادی داشت و بیش از هر فیلسوف دیگری ساختار اجتماعی ( اجتماع علمی ) را به عنوان مبنای عملکرد پارادایمهای علمی و تحول علمی مورد توجه قرار داده است. وی معتقد بود انقلاب علمی وقتی اتفاق می افتد که همبستگی و انسجام این پارادایم یا مدل زیر سنگینی تئوریهای جدید، سوالات جدید، و داده های جدید فرو پاشد و بر اثر آن اعتبارش مورد شک واقع شود. آن وقت است که یک پارادایم یا مدل جدید به جای آن رشد می کند.(گلوور: 1388، 23).

کشف چگونگی عملکرد اجتماع علمی دانشگاهی به عنوان نظام نهادینه شده ای که هم نظامی ارتباطی و هم یک نظام پاداش دهی است دستاورد بزرگ سنت مرتونی است. این نظام بر داوری همتایان متکی است. هر دانشمندی را همکاران حاضر و ناظر ارزیابی می کنند. اگر آنها نوشته را ابتکاری و مهم برآورد کنند به آنها اجازه انتشار می دهند و در آثار خودشان به آن ارجاع و استناد می کنند.لذا این دانشمندان پاداش تاییدی را به دست می آورند که شهرت بسیار و شاید ارتقای مقام و از این قبیل را در پی داشته باشد.این نظام پاداش دهی از طریق فرایند تایید یا به رسمیت شناختن، بر تخصیص منابع به شکل کمک هزینه های پژوهشی و غیره و در نتیجه بر مسیرهای آتی پژوهش نیز اثر فراوان می گذارد. لذا نظامهای پاداش دهی، ارتباط و تخصیص منابع در علم با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند. و عملکردشان به ایجاد قشر بندی اجتماعی در میان دانشمندان می انجامد(همان،83).

دانشجوی گرامی برای ثبت سفارش انجام پایان نامه رشته علوم ارتباطات

کلیک کنید

علم

علمماهیتا یک محصول برآمده از تعاملات اجتماعی است، علم اصولا در خلاء به وجود نمی آید و برآمده از یک فضای اجتماعی است واین فضای اجتماعی که به صورت:

1- جوامع شلوغ و مزدحم

2-جامعه علمی

3- اجتماعات علمی

به طور مثال استحکامات جامعه علمی از جوامع شلوغ و مزدحم بیشتر است، ارتباطات وجود دارد، افراد دور هم جمع می شوند و باهم همکاری هم می کنند بازده زمانی ارتباطات وسیع تر است ولی مبنای ارتباط و محتوای ارتباط بیشتر منافع شخصی و مقررات سازمانی است مثلا اگر می خواهند کار پژوهشی انجام دهند صرفا برای ارتقاء از یک مرتبه علمی یا درجه به مرتبه بالاتر است و دانشگاه و قوانین و مقررات آنها را مجبور می کند که دور هم جمع شوند و این مولفه ها از درون نیست و از بیرون بر روی آنها تاثیر می گذارد.

اما در اجتماعات علمی فضای مورد نظر برای تولید علم در اینجا ایجاد می شود و مختصات و ویژگی های ارتباطی که باید رشد علمی به وجود بیاد در این فضای اجتماعات علمی به وجود میاد. اولا مبنا ،اساس و نیت افراد در این فضاها صرفا منافع شخصی نیست بلکه فراتر از آن یعنی رشد و توسعه علمی است واز یک علافه درونی و باطنی از ارتباطات است و محرک ها و انگیزها درونی است ونگاه افراد مسلما متفاوت تر است و چون افراد علاقه دارند بازده زمانی ارتباطات طولانی تر است وگسسته نیست و قطع نمی شود و در آن حوزه مطالعاتی سعی می کنند کار کنند، پژوهش ها گسترش دهند تا چیزی حاصل شود کمیت افراد در این اجنماعات علمی محدود به یک به یک یا دو به دو نیست بیشتر در طرحهای طولانی مدت بالای 5-6 هستند.و حاصل آن به مراتب پربارتر و باکیفیت از حلقه های دو نفره یا سه نفره است .

دانشجوی گرامی برای ثبت سفارش انجام پایان نامه رشته علوم ارتباطات

کلیک کنید

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه ارتباطات دانشجویان جزئی از آثار پژوهش دانشگاه محسوب می گردند که به عنوان ابزاري تحقیقاتی ،قدرت ابتکار و خلاقیت علمی دانشجو را برمی انگیزد تا در راستاي حل مشکلات علمی ،درمانی و بهداشتی جامعه گام بردارد. از ویژگیهاي مهم نگارش پایان نامه ارزیابی توانایی هاي علمی،مهارت هاي شخصی دانشجو و توانمند سازي دانشجو در یکی از موضوعات حرفه اي است.

در این میان چگونگی انتخاب موضوع پایان نامه و استاد راهنما از سوي دانشجوها از اهمیت به سزایی برخوردار است چرا که اولین قدم در انجام پایان نامه محسوب می شود. با توجه به تفاوت هاي بین رشته هاي مختلف در چگونگی انتخاب موضوع، انجام پژوهشی که بتواند معیارهاي موجود دانشجویان علوم انسانی، مهندسی و پزشکی در انتخاب موضوع پایان نامه را به طور مستقل بررسی کند، ضروري است. اهمیت این امر از این حیث است که با مشخص شدن معیارها، دانشجویان مسیر روشن تري در پیش روي خود خواهند داشت. دانشجویان با آگاهی از این معیارها می توانند دست به تولید پایان نامه هاي جدید و خلاقانه بزنند که به مراتب سودمندتر از پژوهش هایی است که سیر تکرار را بر خود می بینند.

دانشجوی گرامی برای ثبت سفارش انجام پایان نامه رشته علوم ارتباطات

کلیک کنید

در ضمن در موسسه مشاوران طلایی محقیقن به دانشجویان کمک می نمایند در انجام پایان نامه به راحتی این مرحله را پشت سر بگذارید و سعی می کنند که دانشجویان را با نگارش و انجام پایان نامه در تمامی رشته ها آشنا نمایند و به طور کلی محقیقین برتر کشور تجارب خود از انتخاب موضوع پایان نامه و انجام پایان نامه را در اختیار دانشجویان قرار می دهند. پس نگران انتخاب موضوع و انجام پایان نامه نباشید در موسسه عنوان به صورت رایگان در اختیار دانشجو قرار می گیرد و عناوین معرفی مطمنا جدید و دارای مقاله بیس خواهند بود و دغدغه دانشجو در این زمینه مورد توجه قرار می گیرد.

دانشجوی گرامی جهت انجام پایان نامه و استعلام قیمت و مدت زمان انجام پژوهش، فرم را  تکمیل نمایید، همکاران برای پیگیری سفارش با شما تماس خواهند گرفت.

دانشجوی گرامی برای ثبت سفارش انجام پایان نامه رشته علوم ارتباطات

کلیک کنید

ثبت سفارش

انجام پایان نامه رشته علوم ارتباطات

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *