انجام پروپوزال

در زمینه پروپوزال نویسی ، یک پایان نامه به ادعای اصلی یا استدلال اصلی مقاله اشاره دارد. از آنجایی که این پایان نامه یک موضوع متحد برای کل مقاله ارائه می دهد ، به طور کلی در ابتدای مقاله ظاهر می شود. در مقاله های کوتاه ، این ادعا اغلب در بند اول یا دوم مطرح می شود.

Category: 7

همانطور که از نام آن پیداست ، اطلاعات پس زمینه به معنای کلیه اطلاعاتی است که خواننده برای افزایش آگاهی خود در مورد موضوعی که مقاله می خواهد به توضیح آنها بپردازد نیاز دارد. اطلاعات پس زمینه اندکی پس از گرفتن قلاب یا توجه قرار می گیرد.

Category: 7

مقدمه اولین بند از مقاله تحقیق مکتوب است ، یا اولین چیزی که در یک ارائه شفاهی می گویید ، یا اولین چیزی که مردم در مورد پروژه شما می بینند ، می شنوند یا تجربه می کنند. … مقدمه ابتدای تکه نخ را به خواننده می دهد تا بتواند آن را دنبال کند.

Category: 7

اصطلاح پاراگراف بدن به هر پاراگرافی که از مقدمه پیروی کند و قبل از نتیجه گیری باشد ، اطلاق می شود. بیشتر مقالات شامل چندین پاراگراف بدن است و در این پاراگرافها اطلاعات اصلی ارائه می شود. هرچه مقاله طولانی تر باشد ، پاراگرافهای بدن بیشتر خواهد بود.

Category: 7

چرا مردم هنگام شروع یک جمله از کلمه “خوب” استفاده می کنند؟ … شروع یک جمله به خوبی می تواند نشان دهد که شما در حال آماده شدن برای پاسخ به یک سؤال هستید ، اما فکر کردن از طریق جواب شما کاملاً انجام نشده است. یا می تواند تغییر در روند مکالمه را نشان دهد.

Category: 7

کلمه “من” یک ضمیر قدرتمند است که یک ژرند را اصلاح می کند که به عنوان موضوع جمله استفاده می شود: “فکر کردن”. … این یک جمله کاملاً خوب است. با گرامر یا محتوا مشکلی ندارید. کلمه “من” ضمیر قدرتمندی است که ژرند را اصلاح می کند و به عنوان موضوع جمله استفاده می شود: “فکر کردن”.

Category: 7

در ساده ترین شکل ، پژوهش می تواند از سه پاراگراف تشکیل شود که یک بند به هر بخش اختصاص دارد. طرفداران مقاله پنج پاراگراف می گویند متن بدن باید از سه پاراگراف تشکیل شود ، اما در واقعیت ، خوب است که پاراگراف های کمتری را در این بخش بنویسید.

Category: 7

یک جمله قلاب ، توصیه شده ترین روش برای شروع یک پژوهش علمی از هر نوع است ، زیرا نشان می دهد که موضوع چیست و چه نوع سؤالی مشاهده خواهد شد. این باعث می شود مخاطب خواندن را تا انتهای خود فریب دهد.

Category: 7

اصولاً ، یک مقدمه خوب ، مختصراً درمورد مبحث شما و توضیح پایان نامه خود ، به خواننده می پردازد. یک معرفی خوب تازه ، جذاب و جالب است. معرفی های موفقیت آمیز برای نشان دادن نکته خود به کلیشه ها یا اطلاعات نامربوط متکی نیستند. مختصر ، مختصر ، جذاب باشد.

Category: 7

پژوهش باید یک ایده اصلی و واضح داشته باشد. هر پاراگراف باید یک نکته اصلی یا جمله اصلی روشن داشته باشد. … مقاله یا مقاله باید به طور منطقی سازماندهی شود ، یکدست جریان پیدا کرده و به یکدیگر بچسبید. به عبارت دیگر ، همه چیز در نوشتار باید برای خواننده معنا داشته باشد.

Category: 7

پروسه توسعه پروپوزال. یک فرایند توسعه پیشنهادی به سازمانها و دانشگاه  کمک می کند تا به دغدغه های مدنظر دانشجو و محقق در این طرح با توجه به حوزه تخصصی او پاسخ داده شود.

Category: 7

Load More

اولین مرحله برای انجام پروپوزال تعیین عنوان است.

مقدمه به طور معمول با یک عبارت کلی از منطقه مشکل، با تمرکز آغاز می شود در مورد یک مسئله تحقیق خاص، که منطقی یا توجیهی برای پروپوزال پایان نامه دنبال شود .

این مقاله به طور کلی عناصر زیر را در بر می گیرد:

 • مسئله تحقیق را بیان کنید، که اغلب از آن به عنوان هدف مطالعه یاد می شود.
 • زمینه را فراهم کرده و مرحله سؤال تحقیق خود را به گونه ای تنظیم کنید که می تواند ضرورت و اهمیت آن را نشان می دهد.
 • دلیل منطقی مطالعه پیشنهادی خود را ارائه دهید و به روشنی بیان کنید که چرا ارزش انجام دارد .
 • موارد اصلی و مشکلات فرعی را که باید توسط تحقیقات شما مورد بررسی قرار گیرد بطور خلاصه شرح دهید.
 • متغیرهای کلیدی مستقل و وابسته آزمایش خود را شناسایی کنید. روش دیگر ، پدیده مورد نظر برای مطالعه را مشخص کنید.
 • در صورت وجود فرضیه یا نظریه خود را بیان کنید. برای تحقیقات اکتشافی یا پدیدارشناختی ، ممکن است هیچ فرضیه‌ای نداشته باشید. (لطفا فرضیه را با این اشتباه نکنید فرضیه تهی آماری.)
 • حد و مرز یا محدوده تحقیقات پیشنهادی را پروپوزال پایان نامه خود روشن تنظیم کنید
 • تعریف مفاهیم کلیدی را ارائه دهید. (این اختیاری است).

عنوان در انجام پروپوزال

عنوان باید مختصر و توصیف باشد. به عنوان مثال عبارت “تحقیق درباره …” حذف شده است.

غالباً عناوین از نظر یک رابطه عملکردی بیان می شوند،

زیرا چنین عناوینی متغیرهای مستقل و وابسته را به وضوح نشان می دهد.

با این حال، در صورت امکان ، فکر کنید عنوان آموزنده اما جذاب باشد. یک عنوان مؤثر نه تنها علاقه خواننده را به لرزه می اندازد، بلکه نسبت به طرح پیشنهادی او را مطلوب می کند.

بیان مساله در انجام پروپوزال

هدف اصلی بیان مساله پروپوزال پایان نامه معرفی، فراهم کردن زمینه یا زمینه لازم برای انجام پژوهش است، شاید بزرگترین مشکل در این زمینه باشد.

نوشتن مقدمه اگر مسئله تحقیق در چهارچوب بررسی ادبیات متداول و متناسب تنظیم شده باشد،

پس از آن سؤال تحقیق ممکن است بی اهمیت و بی علاقه باشد.

اما اگر همین سؤال باشد اهمیت آن در چارچوب یک منطقه تحقیقاتی بسیار متمرکز و فعلی قرار خواهد گرفت.

متأسفانه هیچ قانونی سخت و سریع در مورد چگونگی تنظیم سؤال تحقیق شما دقیقاً وجود ندارد،

هیچ نسخه ای در مورد نحوه نوشتن پاراگراف افتتاحیه جالب و آموزنده وجود ندارد.

چیزهای زیادی بستگی به خلاقیت شما ، توانایی شما در تفکر واضح شما دارد و درک مسائل مشکل دار.

با این حال ، سعی کنید سؤال تحقیق خود را در قالب یک مساله “داغ” فعلی، یا یک مساله قدیمی تر که قابل دوام است مطرح کنید.

در مرحله دوم، شما باید پیشینه پژوهش تاریخی و پیشینه معاصر را که در آن پیشنهاد شده است ارائه دهید سؤال تحقیق مرحله مرکزی را اشغال می کند.

در آخر ، “بازیکنان اصلی” را شناسایی کرده و به آن مراجعه کنید مرتبط ترین و نماینده ترین انتشارات.

به طور خلاصه ، سعی کنید سؤال تحقیق خود را در آن نقاشی کنید برس های گسترده ای و در عین حال اهمیت آن را نشان می دهد.

دانشجویان گرامی برای انجام پروپوزال پایان نامه می توانند با موسسه در ارتباط باشند.

کلیک کنید

 

 اگه تا اینجا خسته شدید استراحت کنید چایی بنوشید و در ادامه به مواردی که در زمینه انجام پروپوزال لازم است برای شما گفته خواهد شد.

بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق در انجام پروپوزال

گاهی اوقات بررسی ادبیات پروپوزال پایان نامه در بخش مقدمه گنجانده شده است.

با این حال ، بیشتر اساتید بخش جداگانه ای را ترجیح می دهند که امکان بررسی دقیق تر ادبیات را فراهم می آورد. بررسی ادبیات در خدمت چندین کارکرد مهم است:

 1. تضمین می کند که شما “چرخ را دوباره اختراع نمی کنید”.
 2. به کسانی که زمینه تحقیق خود را گذاشته اند، اعتبار می بخشد.
 3. دانش خود را در مورد مسئله تحقیق نشان می دهد.

4- درک خود را از موضوعات نظری و پژوهشی مربوط به خود نشان می دهد

5- توانایی شما در ارزیابی انتقادی اطلاعات مربوط به ادبیات را نشان می دهد.

دانشجویان گرامی برای انجام پروپوزال پایان نامه می توانند با موسسه در ارتباط باشند.

کلیک کنید

همچنین مواردی دیگر چون:

 1. توانایی شما در ادغام و ترکیب ادبیات موجود در پروپزال پایان نامه را نشان می دهد.

7- بینش های نظری جدیدی ارائه می دهد یا الگوی جدیدی را به عنوان مدل مفهومی و چارچوب نظری شما را توسعه  می دهد.

 1. خواننده خود را متقاعد می کند که تحقیقات پیشنهادی شما باعث پیشرفت و چشم گیری خواهد شد سهم قابل توجهی در ادبیات (یعنی حل یک مسئله مهم نظری یا پر کردن شکاف عمده در ادبیات).

مشکلات دانشجویان در ارائه بخش پیشینه پژوهش پروپوزال

با توجه به تجارب و پژوهش های صورت گرفته در زمینه مشاوره پروپوزال بیشتر بررسی های ادبیات پروپوزال و پایان نامه دانشجویان از مشکلات زیر رنج می برند:

 • عدم وجود سازمان و ساختار
 • عدم تمرکز، وحدت و انسجام
 • تکراری و کلامی بودن
 • عدم استناد به مقالات تأثیرگذار
 • عدم تحقق پیشرفت های اخیر
 • عدم ارزیابی انتقادی مقالات استناد شده
 • استناد به منابع نامربوط یا بی اهمیت
 • بیش از حد به منابع ثانویه بستگی دارد در صورت درخواست هر یک از موارد فوق، بورس تحصیلی و صلاحیت تحقیقاتی شما زیر سؤال خواهد رفت.

دانشجویان گرامی برای انجام پروپوزال پایان نامه می توانند

با موسسه در ارتباط باشند.

روش های مختلفی برای سازماندهی بررسی ادبیات پروپوزال

در پروپوزال شما روش های مختلفی برای سازماندهی بررسی ادبیات شما وجود دارد. از زیر عناوین استفاده کنید نظم و انسجام در بررسی خود را. به عنوان مثال ، با توجه به اهمیت شما منطقه تحقیق و وضعیت توسعه فعلی آن ، شما ممکن است چندین زیر بخش اختصاص دهید.

موضوعات مرتبط با: مدل های نظری ، ابزار اندازه گیری ، سطح متقاطع جنسیتی و جنسیت و غیره.

همچنین بخاطر داشته باشید که داستانی را برای مخاطبان می­گویید، بسیار مفید است.

سعی کنید آن را در یک روش تحریک کننده و جذاب آنها را خسته نکنید،

زیرا ممکن است منجر به رد شدن پروپوزال پیشنهادی دانشجو شود

(به یاد داشته باشید: استادان و دانشمندان نیز انسان هستند).

 اگه تا اینجا خسته شدید استراحت کنید چایی بنوشید و در ادامه به مواردی که در زمینه مشاوره پروپوزال لازم است برای شما گفته خواهد شد.

مواد و روش های در پروپوزال

بخش Method بسیار مهم است زیرا به کمیته تحقیق شما می گوید که چگونه برنامه ریزی می کنید.

برای حل مشکل تحقیق خود این برنامه کاری شما را ارائه می دهد،

و فعالیت ها را شرح می دهد برای تکمیل پروژه خود لازم است.

اصل راهنما برای نوشتن بخش روش تحقیق یا Method این است که باید حاوی مقادیر کافی باشد .

دانشجویان گرامی برای مشاوره پروپوزال پایان نامه می توانند با موسسه در ارتباط باشند.

به پیشنهادات زیر توجه شود:

اطلاعات پروپوزال پایان نامه برای خواننده برای تعیین اینکه آیا روش صحیح است یا خیر.

برخی حتی چنین استدلال می کنند یک پیشنهاد خوب باید حاوی جزئیات کافی برای یک محقق واجد شرایط دیگر باشد مطالعه را پیاده سازی کنید.

 شما باید دانش خود را از روش های جایگزین نشان دهید و موردی را که مورد نظر شماست به وجود آورد.

همچنین مواردی دیگر همچون

رویکرد مناسب ترین و معتبرترین روش برای پاسخ به سوال تحقیق شماست.

لطفا توجه داشته باشید که ممکن است با تحقیق کیفی به سؤال تحقیق شما پاسخ داده شود.

 با این حال ، از آنجا که بیشتر روانشناسان جریان اصلی هنوز مخالف تحقیقات کیفی هستند،

 به ویژه تنوع پدیدارشناختی، شاید شما نیاز به توجیه روش کیفی خود داشته باشید.

این در سایر زمینه های تحقیق نیز متداول است.

علاوه بر این ، از آنجا که هیچ کانونی تثبیت شده و کاملاً پذیرفته ای از نظر کیفی وجود ندارد .

در زمینه تجزیه و تحلیل داده ها نیاز به مشاوره دارید؟

تجزیه و تحلیل  در انجام پروپوزال

بخش روش شما باید پیچیده تر از آنچه برای سنتی لازم است باشد.

تحقیقات کمی. مهمتر از همه ، فرایند جمع آوری داده ها در تحقیقات کیفی است در

مقایسه با تحقیقات کمی تأثیر به مراتب بیشتری در نتایج دارد. این یکی دیگر است.

دلیل مراقبت بیشتر در توصیف نحوه جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های شما.

(چگونه نوشتن بخش Method  برای تحقیقات کیفی موضوع مقاله دیگری است

که در بخش روش های کیفی مورد بررسی قرار گرفته است.).

برای مطالعات کمی، بخش متد معمولاً از بخشهای زیر تشکیل شده است:

 

 اگه تا اینجا خسته شدید استراحت کنید چایی بنوشید و در ادامه به مواردی که در زمینه انجام پروپوزال لازم است برای شما گفته خواهد شد.

طراح پژوهش در پروپزوال

آیا این یک مطالعه پرسشنامه است یا یک آزمایش آزمایشگاهی؟ چه نوع طرحی انتخاب می کنی؟

جامعه آماری و روش نمونه گیری

افراد یا شرکت کنندگان که جامعه آماری پروپوزال و نمونه آماری طبق آن نوشته می شود.

چه کسی در مطالعه شما شرکت خواهد کرد؟

چه نوع نمونه گیری است؟

از چه روش نمونه گیری استفاده می کنید؟

 اگه تا اینجا خسته شدید استراحت کنید چایی بنوشید و در ادامه به مواردی که در زمینه مشاوره پروپوزال پایان نامه لازم است برای شما گفته خواهد شد.

ابزار پژوهش

از چه نوع ابزار اندازه گیری یا پرسشنامه استفاده می­کنید؟

چرا آیا آنها را انتخاب می کنید؟

آیا آنها معتبر و قابل اعتماد هستند؟ (روایی و پایایی لازم را دارد پرسشنامه).

روش گردآوری اطلاعات:

چگونه می­خواهید مطالعه خود را انجام دهید؟

چه فعالیت هایی درگیر پایان نامه است؟

چقدر پایان نامه طول می کشد؟

 

 اگه تا اینجا خسته شدید استراحت کنید ما هستیم برای ادامه مطالب

دانشجویان گرامی برای انجام پروپوزال پایان نامه می توانند با موسسه در

ارتباط باشند.

همچنین مواردی دیگر چون

 • در مورد مسائل جزئی جزئیات بسیار زیادی وجود دارد ، اما در مورد موضوعات اصلی جزئیات کافی وجود ندارد.
 • بیش از حد پر پیچ و خم – رفتن بدون حس روشن جهت “در سراسر نقشه”.
 • بهترین پیشنهادات حرکت رو به جلو با سهولت و فضل مانند یک رودخانه بدون درز
 • بسیاری از خطاهای استناد و ارجاعات نادرست.
 • خیلی طولانی یا خیلی کوتاه.
 • عدم پیروی از سبکAPA
 • کاهش نوشتن.

دانشجویان گرامی بر روی کلمات کلیدی زیر کلیک نماید و مطالب مربوط به هر کدام را مطالعه نماید.

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه ارزان

انجام پروپوزال

هزینه انجام پایان نامه

هزینه انجام پروپوزال

انجام مقاله

 

مشاوران طلایی گامی نو در پژوهش