ساختارهای پایان نامه

خواه در حال نوشتن یک رساله سنتی ، پایان نامه توسط گردآوری یا تفسیر باشید ، کار شما باید دارای یک استدلال باشد (بعضی از رشته ها از پیام اصلی ، روایت ، داستان یا داستان استفاده می کنند). استدلال پاسخ شما به سوال تحقیق شماست ، و ساختار پایان نامه شما باید از استدلال حمایت کند. نقشه استدلال پایان نامه می تواند به شما در جهت ادامه مسیر کمک کند و می تواند زمان زیادی را برای نوشتن صرفه جویی کند.

امتیاز کلیدی:

یک پایان نامه به یک سوال یا اهداف تحقیق مشخص نیاز دارد
پایان نامه به استدلالی نیاز دارد که به سوال / های تحقیق پاسخ دهد
هر قسمت از پایان نامه باید به بحث شما کمک کند
ساختار پایان نامه باید از استدلال شما پشتیبانی کند
یک نقشه استدلال می تواند برای راهنمایی شما در طول پروژه شما بسیار مفید باشد
در حالی که روشهای مختلفی برای تولید طرح کلی وجود دارد ، ما توصیه می کنیم از یک نقشه استدلال استفاده کنید. داشتن یک نقشه استدلال برنامه ریزی شده می تواند برای افراد در مراحل اولیه و مراحل بعدی یک پروژه تحقیقاتی مفید باشد. حتی اگر در مراحل اولیه پروژه خود دقیقاً نمی دانید که چگونه اتفاق خواهد افتاد ، اما داشتن یک درک از مکان مورد نظر و کارهایی که باید انجام دهید ، هنوز هم مفید است. در مراحل بعدی یک پروژه ، می توانید نقشه استدلال خود را مجدداً مشاهده کنید تا ببینید آیا قسمتهای مختلف پروژه هنوز منطقی با یکدیگر مطابقت دارند یا خیر.
در این صفحه پیوندهایی به مثالها و الگوهای نقشه استدلال وجود دارد که می توانید برای سازماندهی پایان نامه یا شرح خود از بین آنها انتخاب کنید.

نقشه استدلال خود را پر کنید

برای پر کردن نقشه استدلال خود ، موارد زیر را انجام دهید.
سوال یا اهداف تحقیق خود را در قسمت بالای نقشه بنویسید.
در زیر سوال یا اهداف تحقیق ، “Argument” یا “روایت مرکزی” را مشاهده خواهید کرد. ممکن است دوست داشته باشید استدلال خود را به عنوان پیام take home در نظر بگیرید که به خواننده می گوید در کل تحقیقات شما چه یافته است. حتی اگر هنوز پاسخ سوال تحقیق خود را نمی دانید ، آنچه را که پیش بینی می کنید پاسخ اصلی شما باشد ، بنویسید. داشتن ایده ای از استدلال یا روایت خود به شما کمک می کند تا فصل های خود را منطقی تنظیم کنید.
در بحث خود تأمل کنید: آیا این به سوال تحقیق پاسخ می دهد؟ اگر اینگونه نیست ، آیا لازم است بحث را روشن کنید؟ یا لازم است سوال تحقیق خود را اصلاح کنید؟
ستون مقدمه عناصر مشترک یک مقدمه را مشخص می کند. ایده های خود را در رابطه با هر یک از نکات یادداشت کنید.
هدف اصلی هر فصل را در ردیف اول ستون های فصل یادداشت کنید. چگونه آن فصل به شما کمک می کند تا به سوال تحقیق خود پاسخ دهید؟ چگونه فصل ها از یکدیگر دنبال می شوند؟
آنچه را که در هر بخش از فصل های خود بحث خواهید کرد یادداشت کنید. ممکن است در یک فصل کمتر از سه بخش داشته باشید ، بنابراین الگو را به دلخواه خود تنظیم کنید. هر بخش از فصل چگونه در بحث فصل شما نقش دارد؟ از چه مدرکی استفاده خواهید کرد؟
در ساختار پایان نامه خود تأمل کنید. آیا فصل ها به ترتیب منطقی برای پاسخ به س /ال تحقیق شما هستند؟ آیا ساختار به بهترین وجه بر تحلیل یا مضامین شما تأکید دارد؟ آیا بخشها پیرامون مضامین یا نکات تحلیلی شما تنظیم شده اند؟ آیا فضای زیادی برای پرداختن به ادله ضد دارید؟ آیا ساختار دیگری کار می کند؟ اگر چنین است ، به نظر شما کدام ساختار به طور واضح به س /ال / های تحقیق شما پاسخ می دهد و پیشرفت منطقی تحلیل را نشان می دهد؟
وقتی پیش نویس کلی دارید ، آن را به دقت با استاد راهنمای خود مرور کنید: آیا مطالب غیرضروری وجود دارد (یعنی مستقیماً با سوال / های تحقیق مرتبط نیست)؟ اگر چنین است ، آن را بردارید یا دوباره کار کنید. آیا مواد اضافی برای اضافه کردن وجود دارد؟ هر زمان که می خواهید تغییر بزرگی در کار خود ایجاد کنید ، در اصل اصلی نوشتن طرح کلی ایجاد یک ساختار است که به بهترین وجه از استدلال شما پشتیبانی کند. برای انجام این کار ، ابتدا سوال تحقیق خود را در نظر بگیرید ، و اینکه چگونه شخصی را ترغیب می کنید که پاسخ شما قابل دفاع است. به عنوان مثال ، اگر سوالی دارید که مقایسه دو یا چند مطالعه موردی را می طلبد ، ساختار شما باید بتواند آن مقایسه را به طور موثر انجام دهد. ممکن است یک فصل یا بخشی داشته باشید که مختصراً در مورد هر مطالعه موردی توضیحاتی ارائه دهد. سپس ، می توانید فصلی داشته باشید که مطالعات موردی را در رابطه با یک متغیر یا موضوع مقایسه کند. سپس می توانید فصلی را دنبال کنید که مطالعات موردی را در رابطه با یک متغیر یا موضوع دیگر و غیره مقایسه می کند. به این ترتیب ، شما ساختاری خواهید داشت که امکان مقایسه را فراهم می کند.
 
اگر به نظر می رسد بخشی از پایان نامه شما متناسب نیست ، از خود بپرسید که چگونه به شما کمک می کند تا به سوال پاسخ دهید. این می تواند به شما کمک کند تا مکان مناسب تری را تشخیص دهید. در غیر این صورت ، ممکن است لازم باشد که بخشی از پایان نامه خود را برش دهید – می توانید بررسی کنید که آیا در یک مقاله جداگانه به خوبی کار می کند یا خیر.
 
برای تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از ساختارها برای شما بهتر است ، مفید است که به سایر نمونه های منطقه خود نگاهی بیندازید. شما می توانید به پایان نامه های گذشته در مجموعه پایان نامه های دیجیتال کتابخانه ANU دسترسی پیدا کنید ، می توانید از استاد راهنمای خود بخواهید و / یا می توانید از مدیران کالج خود بخواهید که نمونه های گذشته را به شما نشان دهند. وقتی به آنها نگاه می کنید ،

موارد زیر را در نظر بگیرید:

آیا مشخص است که هر بخش از پایان نامه چگونه به سوال تحقیق پاسخ می دهد؟
آیا ساختار منطقی استدلال را پشتیبانی می کند؟
آیا اطلاعات زیادی وجود دارد که می تواند متراکم شود؟
اگر پایان نامه در حال مقایسه است ، آیا ساختار به شما کمک می کند تا مقایسه ها را درک کنید؟