راهنمای پایان نامه

پراکندگی دکتر شما باید در یک روش مناسب نوشته شود
پایان نامه های دکتری از نظر سبک و زبان سخت تر از سایر مقالاتی است که در طول تحصیل در دانشگاه اتمام داده اید. برای دفاع موفقیت آمیز از پایان نامه خود ، آن را به روشی بنویسید که در جهان علمی مناسب به نظر برسد.
 
توصیه های عمومی
به صورت سوم شخص بنویسید. هرگز از “من” ، “ما” یا “شما” در پایان نامه خود استفاده نکنید. اگر می خواهید به خود مراجعه کنید ، “نویسنده” را بنویسید.
هرگز نام خود یا نام افرادی را که در تحقیقات شما به شما کمک کردند در اصلی ترین مقاله خود ذکر نکنید. اگر می خواهید به همکاران خود اعتبار دهید ، این کار را در بخش تقدیرنامه ها انجام دهید.
از صدای منفعل خودداری کنید. ساخت و سازهای فعال باعث می شود صدای شما قوی تر و با اطمینان تر شود.
زبان خود را ساده و شفاف نگه دارید. متن را فقط به خاطر عارضه پیچیده نکنید – مانند سیاستمدارانی که به جای “اکنون” می گویند “در این برهه از زمان”. در همین حال ، دقت را فدای اختصار نکنید. برای انتقال ایده پیچیده ممکن است به جملات طولانی و زبان پیچیده با بسیاری از اصطلاحات علمی نیاز داشته باشید.
اولین باری که از آنها در متن خود استفاده می کنید اصطلاحات خاصی را تعریف کنید. یا ، مرجعی به تعاریف آنها در منبع خارجی ارائه دهید.
مواردی که باید از آنها اجتناب کرد
قیدها در بیشتر موارد ، شما به آنها نیازی ندارید. اگر معنای جمله شما نامشخص به نظر می رسد ، آن را با استفاده از کلمات قویتر و دقیق تر اصلاح کنید. افزودن چیزی مانند “در واقع” یا “واقعاً” ایده شما را واضح تر نمی کند. این فقط جمله شما را لفظی می کند و عدم توانایی شما در تدوین ایده های دقیق را نشان می دهد.
شوخی یا جناس. در سند رسمی ، که پایان نامه شماست ، جایی برای آنها وجود ندارد.
قضاوت های کیفی: “خوب” ، “خوب” ، “بد” ، “وحشتناک” ، “احمقانه” ، “کامل” یا “ایده آل” ؛ و همچنین “درست” و “خالص” برای انتقال “خوب” استفاده می شود. به حقایق پایبند باشید. هیچ قضاوت اخلاقی نکنید.
هرگونه اظهار نظر شخصی درباره محققان قبلی ، g “یک دانشمند مشهور.” فقط آنچه گفته شده یا انجام شده مهم است ، نه اینکه چه کسی آن را گفته یا انجام داده است. چنین جملاتی ممکن است تعصب ایجاد کند.
برآورد زمان مشخص: “امروز” یا “در دوران مدرن”. یک دوره خاص تر ، مانند “در این دهه” بیان کنید. همین امر به زودی انجام می شود. توضیح دهید که منظورتان روز بعد است یا چند سال آینده.
برآورد کمیت مشخص: “برخی” ، “بسیاری” یا “تعدادی از آنها”. اعداد دقیق بهتر کار می کنند.
جملات شروع با “این” یا “آن”. اجازه ندهید خواننده خود حدس بزند که منظور شما از “این” چیست. مشخص کنید که آیا این کل جمله قبلی است ، موضوع جمله قبلی ، کل پاراگراف قبلی و غیره
قضاوت های بی اساس: “واضح” یا “واضح”. آیا مطمئن هستید که آنچه می گویید برای همه واضح و روشن است؟
ضروریات: “باید” ، “باید” ، یا “همیشه”. نمی توانید مطمئن باشید که هر چیزی همیشه درست است. دانشمندان از اظهار چنین اظهاراتی پرهیز می کنند.
عبارات محاوره ای: “بسیاری از” ، “نوع / نوع” ، “تقریباً” ، “چیزی شبیه” ، “با توجه به” یا “به دلیل”. زبان روزمره مانند این می تواند تصور یک تحقیق علمی جدی که پایان نامه شما باید منعکس کند را از بین ببرد. این کلمه را حذف کنید یا آن را با مترادف رسمی تر مانند “تقریبا” و “به دلیل” جایگزین کنید.
مراقب کلماتی مانند “همه” ، “همه” ، “هر” ، “بیشترین” یا “تعداد کمی” باشید. آیا می توانید از ادعایی که مطرح می کنید دفاع کنید؟ اگر می نویسید که “اکثر سیستم های رایانه ای حاوی X هستند” ، باید آماری را مطابق منابع معتبر ارائه دهید که بیش از ۵۰٪ رایانه های تولید شده و فروخته شده در سراسر جهان حاوی آن هستند.
جمله های ناجور: “همراه با” (به سادگی “با” بنویسید) یا “این واقعیت است که” (عبارات دیگر)
“به نظر می رسد” یا “ظاهرا” درباره چیزهایی بنویسید ، نه درباره آنچه که به نظر می رسد.
استفاده از “متفاوت” به جای “متنوع”. شما فقط می توانید از “متفاوت از” استفاده کنید.
“ساده.” این واژه بار منفی دارد. فقط از آن به عنوان بخشی از یک اصطلاح علمی استفاده کنید ، به عنوان مثال “یک مجموعه ساده”
“شاید.” آیا از احتمال آماری اطلاع دارید؟ اگر بله ، مقدار دقیق آن را بیان کنید.
از “اثبات” یا “اثبات شده” استفاده نکنید ، مگر اینکه ریاضیدان قبول کند که واقعاً اثبات شده است.
“نشان دادن” به معنای “اثبات”.