مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه

مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه آزمون خود-سنجی سالوی و همکاران (1995) Trait Meta Scale هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان …
ادامه ی نوشته مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه

هوش هیجانی : برادبری و گریوز

هوش هیجانی تراویس .براد بری و جین . گریوز Emotional Intelligence : by Brad berry & Greaves ارزیابی واقعی و دقیق مهارتهای هوش هیجانی به اراده شما برای پاسخ دهی دقیق و صادقانه وابسته است . برای این کار باید عمیقا فکر کنید که در وضعیت های مختلف چگونه رفتار می کنید. توجه کنید: وضعیت …
ادامه ی نوشته هوش هیجانی : برادبری و گریوز

مقیاس رفتار شخصی ؟

مقیاس رفتار شخصی ؟ 30 سوال internal- external lous of control Collins‚ Barry عبارت های زیر نشان می دهند که افراد در مورد خود و دیگران چگونه فکر می کنند . هر عبارتی را با دقت بخوانید ، سپس با استفاده از اعداد زیر ، میزان موافقت یا مخالفت خود را با آن مشخص کنید …
ادامه ی نوشته مقیاس رفتار شخصی ؟

پرسشنامه وابستگی به دیگران

پرسشنامه وابستگی به دیگران این پرسشنامه از 48 سوال تشکیل می شود . ابتدا هریک از آن ها را بخوانید تا بدانید توانایی ها ، احساسات و رفتارهای شما را منعکس می کنند یا خیر . بعد بر حسب این که تا چه اندازه توانایی ها ، احساسات و رفتارهای شما را منعکس می کنند …
ادامه ی نوشته پرسشنامه وابستگی به دیگران

مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین

مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین شهابیان ، آمنه . شهیم، سیما . بشاش، لعیا ، یوسفی، فریده . Ameneh.shahaeian@gmail.com Conner’s Parents rating of childhood behavior problems توجه : پرسشنامه زیر اقتباسی است و علاقمندان لازم است جهت کسب ماده های اصلی با نشانی داده شده خانم شهابیان ارتباط برقرار نمایند . مقیاس کانرز …
ادامه ی نوشته مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین

پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف

پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف – دانش آموزان پسر عباسعلی حسین خانزاده فیروزجاه Abass-Khanzade@yahoo.com فرم مقدماتی همیشه □ اغلب موارد □ گاهی □ به ندرت □ هیچ گاه 1-     وسایل سایر دانش آموزان را بدون اجازه بر می دارد. 2-     وسایل مدرسه را با خود بدون اجازه به منزل می برد . 3-     به تخریب وسایل مدرسه می …
ادامه ی نوشته پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف

مقیاس سنجش دینداری – فرم تجدید نظر شده

  مقیاس سنجش دینداری – فرم تجدید نظر شده پرسشنامه خود شناسی بر اساس جهت گیری مذهبی اسلامی مسعود آذربایجانی Islamic Religious Orientation‚ Self Assessment برادر/ خواهر گرامی ، با مطالعه دقیق هر جمله، گزینه ای را که با وضعیت فعلی خود منطبق می یابید، در پاسخنامه علامت بزنید. هیچ جمله ای را بدون پاسخ …
ادامه ی نوشته مقیاس سنجش دینداری – فرم تجدید نظر شده

مقیاس سنجش دینداری – فرم یکم

مقیاس سنجش دینداری – فرم یکم پرسشنامه خود شناسی بر اساس جهت گیری مذهبی اسلامی مسعود آذربایجانی Islamic Religious Orientation‚ Self Assessment برادر/ خواهر گرامی ، با مطالعه دقیق هر جمله، گزینه ای را که با وضعیت فعلی خود منطبق می یابید، در پاسخنامه علامت بزنید. هیچ جمله ای را بدون پاسخ نگذارید و تنها …
ادامه ی نوشته مقیاس سنجش دینداری – فرم یکم

مقایسه کلامی فرم الف

مقایسه کلامی فرم الف : زمان 7 دقیقه آزمون های هوش دوره راهنمایی بخش تحقیقات اداره کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش با همکاری حسن پاشا شریفی– سال 1353 این قسمت دارای 19 سوال است. هر سوال عبارت از جمله ای است که در آن یک جای خالی وجود دارد که برای تکمیل آن چهار …
ادامه ی نوشته مقایسه کلامی فرم الف

طبقه بندی کلمات فرم الف

طبقه بندی کلمات فرم الف : زمان 6 دقیقه آزمون های هوش دوره راهنمایی بخش تحقیقات اداره کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش با همکاری حسن پاشا شریفی – سال 1353 این قسمت دارای 17 سوال است. هر سوال عبارت از چهار کلمه است که سه کلمه آن را می توان به مناسبتی در یک …
ادامه ی نوشته طبقه بندی کلمات فرم الف

مقیاس احساس گناه موشر

مقیاس احساس گناه موشر چقدر در مورد مسائل جنسی احساس گناه می کنید ؟ 50 ماده این مقیاس بر حسب پاسخ دوتایی دانشجویان در تکمیل جملاتی مثل ” هنگامی که خواب های جنسی می بینم . . . ” تنظیم شده است . به هر سوال تا آن جا که می توانید صادقانه پاسخ دهید …
ادامه ی نوشته مقیاس احساس گناه موشر

مقیاس اندازه گیری نگرش های صمیمانه

مقیاس اندازه گیری نگرش های صمیمانه 50 ماده جملات زیر ، به احساسات و نگرش های شما درباره دیگران ، هم چنین به روابطی که با آن ها برقرار می کنید ، مربوط می شود . این جملای مخصوصا نزدیکی ، صمیمیت و اعتماد به دیگران را دربر می گیرند . هر جمله را به …
ادامه ی نوشته مقیاس اندازه گیری نگرش های صمیمانه

مقیاس تایید خویشتن – راتوس

مقیاس تایید خویشتن « اسپنسر ، ای ، راتوس » 30 ماده هرجمله این مقیاس را به دقت بخوانید و ببینید تا چه اندازه در مورد خود شما صدق می کند . برای نمره گذاری مقیاس زیر را در نظر بگیرید . 3+= کاملا درست 2+= درست 1+= تا اندازه ای درست 1-= تا اندازه …
ادامه ی نوشته مقیاس تایید خویشتن – راتوس

پرسشنامه معنای زندگی

پرسشنامه معنای زندگی مصرابادی و همکاران، 1392 Meaning in Life Questionnaire Steger‚ Frazier‚ Oishi‚ & Kaler‚ 2006 نمونه ای از گویه ها معنای زندگی خویش را درک می کنم. من یک هدف رضایت بخش برای زندگی ام یافته ام. زندگی ام هیچ هدف واضحی ندارد. به دنبال چیزی هستم که زندگی ام را معنا دار …
ادامه ی نوشته پرسشنامه معنای زندگی

مقیاس رضایت از زندگی

مقیاس رضایت از زندگی ارائه شده توسط دینر Satisfaction With Life Scale (SWLS) Diener et al‚ 1985 مقیاس رضایت از زندگی زندگی من در اكثر موارد به آرمانهایم نزدیك بوده است. شرایط زندگی من عالی است. از زندگی ام راضی هستم. تا كنون هر آنچه را كه در زندگی میخواستم به دست آوردم. اگر میتوانستم …
ادامه ی نوشته مقیاس رضایت از زندگی

پرسشنامه شخصیت آیزنگ

پرسشنامه شخصیت آیزنک « آیسنک،سی و آیسنک» 57 ماده در این پرسشنامه 57 سوال درباره رفتارها و احساسات مختلف داده شده است . پس از خواندن هر سوال اگر محتوای آن درباره شما درست است ، به آن پاسخ «بلی» و اگر محتوای سوال در مورد شما صدق نمی کند ، به آن پاسخ«خیر» بدهید …
ادامه ی نوشته پرسشنامه شخصیت آیزنگ

تست شخصیت مینه سوتا ، فرم بلند MMPI2 (ام ام پی آی 2)

پرسشنامه اي كه در اختيار شماست، داراي تعدادي جمله است . با توجه به محتواي جمله ها پاسخ خود را در پاسخنامه وارد كنيد . الف : اگر جمله اي هميشه يا در اغلب مواقع در مورد شما درست است در پاسخنامه در مقابل شماره مربوط به آن جمله دايره ” + ” را پركنيد …
ادامه ی نوشته تست شخصیت مینه سوتا ، فرم بلند MMPI2 (ام ام پی آی 2)

آشنایی با تست تصاویر مبهم (TAT)

THE THEMATIC APPERCEPTION TEST (TAT) ‘It is not so much I read a book as that the book reads me.’ (W.H.Auden) Psychiatrists and therapists have long used their patients’ or clients’ responses to images or pictures as the starting point for the discovery and analysis of their inner thoughts‚ hidden feelings‚ private fantasies and unacknowledged …
ادامه ی نوشته آشنایی با تست تصاویر مبهم (TAT)

آشنایی با تست لکه های جوهر

From: Edited by MEL GOODING . Pscychobox‚ A BOX OF PSYCHOLIGICAL GAMES.Shambhala Publication. 2004   THE INKBLOT Inkblots have long been regarded as suggestive prompts to projective fantasies. ‘ … he who will gaze allentively at that [smudge or blot]’ wrote Leonardo‚ ‘will see in it human heads‚ various animals‚ a battle‚ rocks‚ the sea‚ …
ادامه ی نوشته آشنایی با تست لکه های جوهر

مقیاس تاکتیک تعارض با پدر و مادر

  مقیاس تاکتیک  تعارض با پدر و مادر موری ای. اشتراوس سنجیدن استدلال، پرخاشگری کلامی، و خشونت در خانواده Conflict Tactics Scales. Parents (CTSP1) در اینجا فهرست رفتاری آمده است که شما و پدر و مادرتان احتمالا در هنگام بروز تعارض انجام داده اید . لطفا با در نظر گرفتن تمام اختلافات، بگویید در سال …
ادامه ی نوشته مقیاس تاکتیک تعارض با پدر و مادر

مقیاس تاکتیک های تعارض با خواهر یا برادر

مقیاس تاکتیک های تعارض با خواهر یا برادر موری ای. اشتراوس سنجیدن استدلال، پرخاشگری کلامی، و خشونت در خانواده Conflict Tactics Scales. Sisters or Brothers (CTSBS) در اینجا فهرست رفتاری آمده است که شما و برادر یا خواهرتان احتمالا در هنگام بروز تعارض انجام داده اید . لطفا با در نظر گرفتن تمام اختلافات، بگویید در …
ادامه ی نوشته مقیاس تاکتیک های تعارض با خواهر یا برادر

آزمون سنجش هیجان

آزمون سنجش هیجان Emotional Frequently Inventory : Mark. H. Davis در زیر گویه هایی از یک آزمون وجود دارد که از مقیاسی گرفته شده که شدتی را کع افراد باآن احساس های خود را تجربه می کنند؛ مورد سنجش قرار می دهد. گویه های آزمون که بر مبنای یک مقیاس 6 درجه ای زیر تنظیم …
ادامه ی نوشته آزمون سنجش هیجان

سیاهه انگیزه ها _ طبقه بندی مزلو

سیاهه انگیزه ها _ طبقه بندی مزلو Maslow’s Motivations Inventory. By: Antony Grasha به فعالیت هایی که در طول 2 یا 3 هفته گذشته به آن ها پرداخته اید فکر گمید. سپس فهرست نیازهایی که در ذیل آمده اند را بررسی کنید . سپس مواردی را که احساس لازم است و بر اساس مقیاس زیر …
ادامه ی نوشته سیاهه انگیزه ها _ طبقه بندی مزلو

پرسشنامه افکار خودکار

چقدر افسرده هستید ؟ 30 سوال The Automatic Thoughts questionaire: Hollon‚ Steven & Kendal‚ Philip موارد که در زیر ذکر شده اند ، افکاری هستند که به ذهن افراد خطور می کنند . هر مورد را بخوانید و مشخص کنید که طی هفته گذشته چند بار به ذهنتان خطور کرده است . هر سوال را …
ادامه ی نوشته پرسشنامه افکار خودکار

مقیاس حس فنا نا پذیری نمادین

مقیاس حس فنانا پذیری نسبت به مرگ چه احساسی دارید ؟ 26 ماده The Sense of Symbolic Immortality Scale: Jean- Louis Drolet در هر یک از جمله های زیر ، عددی را که بیشتر از همه مطابق احساسات ، دیدگاه و روش زندگی شما در این مقطع سنی است مشخص کنید . سعی کنید عدد …
ادامه ی نوشته مقیاس حس فنا نا پذیری نمادین

پرسشنامه افسردگی بک – فرم بلند

پرسشنامه  افسردگی بک (Beck) در هر بند تعدادی جمله ارائه شده است . همه جملات هر بند را به دقت بخوانید و جمله ای را که احساس فعلی شما را بهتر منعکس می کند ، با علامت زدن مشخص کنید . 1)       خود را غمگین احساس نمی کنم.   خود را دل گرفته یا غمگین احساس …
ادامه ی نوشته پرسشنامه افسردگی بک – فرم بلند

مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث

مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث 20 ماده این پرسشنامه جملاتی در اختیار شما می گذارد که به جرّ و بحث بیهوده درباره موضوع های مختلف مربوط می شوند . هر جمله را به دقت بخوانید تا ببینید چقدر در مورد شما مصداق دارد . 5= همیشه مصداق پیدا می کند 4= اغلب مصداق پیدا …
ادامه ی نوشته مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث

آزمون ادراک تعامل اجتماعی

آزمون ادراک تعامل اجتماعی « کارول ، آر ، گلاس » 30 ماده وقتی مردم به موقعیت های اجتماعی متفاوت وارد می شوند ، مسلما به موضوع های مختلف فکر می کنند . فهرست زیر افکاری را شمال می شود که چیش از ایجاد رابطه با یک فرد ، به هنگام داشتن رابطه با او …
ادامه ی نوشته آزمون ادراک تعامل اجتماعی

مقیاس پذیرش اجتماعی

  هر جمله را با دقت بخوانید . و به صورت صحیح (ص) یا غلط (غ) پاسخ دهید و پاسخ خود را با علامت زدن مشخص کنید . گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان 1.       پیش از آن که رای بدهم، توانایی های همه نامزدها را عمیقا بررسی می کنم . ص غ 2.       اگر …
ادامه ی نوشته مقیاس پذیرش اجتماعی

مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط

  در زیر ، دوازده موقعیت برقراری ارتباط آمده است . موقعیت هایی را که در آن ها احتمالا به برقراری ارتباط تمایل داشته اید انتخاب کنید . 1. صحبت کردن در مقابل یک گروه از افراد نا آشنا هرگز همیشه 2. صحبت کردن با یک آشنا به عنگام ایستادن در یک صف     …
ادامه ی نوشته مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط

مقیاس نگرانی و بلاتکلیفی 47 ماده

 مقیاس نگرانی و بلاتکلیفی 47 ماده The Way Worry Scale Freeston‚ Mark هرکس ، گهگاه احساس نگرانی می کند . در این آزمون عبارت هایی را می خوانید که به نگرانی مربوط می شوند . بر حسب اعداد زیر مشخص کنید که هر عبارت تاچه حد می تواند شما را توصیف کند . 5= کاملا …
ادامه ی نوشته مقیاس نگرانی و بلاتکلیفی 47 ماده

پرسشنامه چهار سیستمی اضطراب

چقدر مضطرب هستید ؟ پرسشنامه چهار سیستمی اضطراب The Four Systems Anxiety Questonaire: Koksal‚ Falih & Power‚ Kevin این پرسشنامه شامل 60 سوال در رابطه با مشکلاتی است که مردم هراز گاهی با آن مواجه می شوند. هر سوال را با دقت بخوانید . اگر هر کدام از افکار ، احساسات ، نشانه های بدنی …
ادامه ی نوشته پرسشنامه چهار سیستمی اضطراب

مقیاس اضطراب کتل

  نام                     نام خانوادگي                            تاريخ تولد              جنس                       متاهل  مجرد   در اين پرسشنامه 40 سوال مطرح مي شود كه اكثر مردم در زندگي خود با آنها روبرو مي شوند . به همه سوالها با صداقت كامل پاسخ دهيد . در مقابل هر سوال سه پاسخ و زير هر پاسخ يك مربع وجود دارد …
ادامه ی نوشته مقیاس اضطراب کتل