مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث

مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث 20 ماده این پرسشنامه جملاتی در اختیار شما می گذارد که به جرّ و بحث بیهوده درباره موضوع های مختلف مربوط می شوند . هر جمله را به دقت بخوانید تا ببینید چقدر در مورد شما مصداق دارد . 5= همیشه مصداق پیدا می کند 4= اغلب مصداق پیدا …
ادامه ی نوشته مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث

آزمون ادراک تعامل اجتماعی

آزمون ادراک تعامل اجتماعی « کارول ، آر ، گلاس » 30 ماده وقتی مردم به موقعیت های اجتماعی متفاوت وارد می شوند ، مسلما به موضوع های مختلف فکر می کنند . فهرست زیر افکاری را شمال می شود که چیش از ایجاد رابطه با یک فرد ، به هنگام داشتن رابطه با او …
ادامه ی نوشته آزمون ادراک تعامل اجتماعی

مقیاس پذیرش اجتماعی

  هر جمله را با دقت بخوانید . و به صورت صحیح (ص) یا غلط (غ) پاسخ دهید و پاسخ خود را با علامت زدن مشخص کنید . گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان 1.       پیش از آن که رای بدهم، توانایی های همه نامزدها را عمیقا بررسی می کنم . ص غ 2.       اگر …
ادامه ی نوشته مقیاس پذیرش اجتماعی

مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط

  در زیر ، دوازده موقعیت برقراری ارتباط آمده است . موقعیت هایی را که در آن ها احتمالا به برقراری ارتباط تمایل داشته اید انتخاب کنید . 1. صحبت کردن در مقابل یک گروه از افراد نا آشنا هرگز همیشه 2. صحبت کردن با یک آشنا به عنگام ایستادن در یک صف     …
ادامه ی نوشته مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط