مقیاس نگرانی و بلاتکلیفی 47 ماده

 مقیاس نگرانی و بلاتکلیفی 47 ماده The Way Worry Scale Freeston‚ Mark هرکس ، گهگاه احساس نگرانی می کند . در این آزمون عبارت هایی را می خوانید که به نگرانی مربوط می شوند . بر حسب اعداد زیر مشخص کنید که هر عبارت تاچه حد می تواند شما را توصیف کند . 5= کاملا …
ادامه ی نوشته مقیاس نگرانی و بلاتکلیفی 47 ماده

پرسشنامه چهار سیستمی اضطراب

چقدر مضطرب هستید ؟ پرسشنامه چهار سیستمی اضطراب The Four Systems Anxiety Questonaire: Koksal‚ Falih & Power‚ Kevin این پرسشنامه شامل 60 سوال در رابطه با مشکلاتی است که مردم هراز گاهی با آن مواجه می شوند. هر سوال را با دقت بخوانید . اگر هر کدام از افکار ، احساسات ، نشانه های بدنی …
ادامه ی نوشته پرسشنامه چهار سیستمی اضطراب

مقیاس اضطراب کتل

  نام                     نام خانوادگي                            تاريخ تولد              جنس                       متاهل  مجرد   در اين پرسشنامه 40 سوال مطرح مي شود كه اكثر مردم در زندگي خود با آنها روبرو مي شوند . به همه سوالها با صداقت كامل پاسخ دهيد . در مقابل هر سوال سه پاسخ و زير هر پاسخ يك مربع وجود دارد …
ادامه ی نوشته مقیاس اضطراب کتل