مقیاس تایید خویشتن – راتوس

مقیاس تایید خویشتن « اسپنسر ، ای ، راتوس » 30 ماده هرجمله این مقیاس را به دقت بخوانید و ببینید تا چه اندازه در مورد خود شما صدق می کند . برای نمره گذاری مقیاس زیر را در نظر بگیرید . 3+= کاملا درست 2+= درست 1+= تا اندازه ای درست 1-= تا اندازه …
ادامه ی نوشته مقیاس تایید خویشتن – راتوس