مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین

مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین شهابیان ، آمنه . شهیم، سیما . بشاش، لعیا ، یوسفی، فریده . Ameneh.shahaeian@gmail.com Conner’s Parents rating of childhood behavior problems توجه : پرسشنامه زیر اقتباسی است و علاقمندان لازم است جهت کسب ماده های اصلی با نشانی داده شده خانم شهابیان ارتباط برقرار نمایند . مقیاس کانرز …
ادامه ی نوشته مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین

پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف

پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف – دانش آموزان پسر عباسعلی حسین خانزاده فیروزجاه Abass-Khanzade@yahoo.com فرم مقدماتی همیشه □ اغلب موارد □ گاهی □ به ندرت □ هیچ گاه 1-     وسایل سایر دانش آموزان را بدون اجازه بر می دارد. 2-     وسایل مدرسه را با خود بدون اجازه به منزل می برد . 3-     به تخریب وسایل مدرسه می …
ادامه ی نوشته پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف