مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه
آزمون خود-سنجی
سالوی و همکاران (1995)
Trait Meta Scale
هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
1= کاملا مخالف
2= تا حدی مخالف
3= نه مخالف و نه موافق
4= تا حدی موافق
5= کاملا موافق
1)     من سعی می کنم افکار خوب داشته باشم بدون توجه به این که چقدر احساس بدی دارم.
1
2
3
4
5
2)     مردم اگر فکر کنند و کمتر دچار احساسات شوند زندگی بهتری خواهند داشت.
 
 
 
 
 
3)     من فکر نمی کنم که توجه به احساسات و هیجانها ارزشی داشته باشد.
 
 
 
 
 
4)     معمولا برایم خیلی مهم نیست که چه احساسی دارم.
 
 
 
 
 
5)     برخی اوقات نمی توانم بگویم چه احساسی دارم.
 
 
 
 
 
6)     بندرت آن چه که احساس می کنم برایم مبهم است.
 
 
 
 
 
7)     احساسات به زندگی جهت می دهند.
 
 
 
 
 
8)     اگرچه برخی اوقات غمگینم ، اما نسبت به آینده خوش بینم.
 
 
 
 
 
9)     وقتی ناراحتم، متوجه می شوم که چیزهای خوب در زندگی یک تصور غلط است.
 
 
 
 
 
10)من به عمل بر اساس آن چه دل می گوید اعتقاد دارم.
 
 
 
 
 
11)هیچ گاه نمی توانم بگویم چه احساسی دارم.
 
 
 
 
 
12)بهترین راه برای من جهت اداره کردن و برخورد با احساساتم تجربه کردن کامل آن هاست.
 
 
 
 
 
13)وقتی ناراحتم، شادی ها و خوشی های زندگی را به خاطر می آورم.
 
 
 
 
 
14)باور و عقاید من بسته به این که چه احساسی دارم ، تعییر می کند.
 
 
 
 
 
15)من اغلب به احساساتم نسبت به امور مختلف آگاهی دارم.
 
 
 
 
 
16)معمولا آن چه که احساس می کنم برایم مبهم است.
 
 
 
 
 
17)یک فرد نباید هیچگاه به وسیله احساسات و هیجان هایش هدایت شود.
 
 
 
 
 
18)من هرگز تسلیم احساسات و هیجان هایم نمی شوم.
 
 
 
 
 
19)اگرچه گاهی خوشحالم، نسبت به آینده بدبینم.
 
 
 
 
 
20)من با هیجان ها و احساساتم مشکلی ندارم.
 
 
 
 
 
21)من به این که چه احساسی دارم توجه زیادی می کنم.
 
 
 
 
 
22)نمی توانم احساساتم را درک کنم.
 
 
 
 
 
23)من به احساساتم توجه زیادی نمی کنم.
 
 
 
 
 
24)اغلب درباره احساساتم فکر می کنم.
 
 
 
 
 
25)من می دانم که دو بعلاوه دو در واقع می شود پانزده.
 
 
 
 
 
26)معمولا احساساتم برایم خیلی روشن است.
 
 
 
 
 
27)بدون توجه به این که چقدر احساس بدی دارم سعی می کنم به امور خوشایند فکر کنم.
 
 
 
 
 
28)وجود احساسات در انسان ها یک ضعف است.
 
 
 
 
 
29)من معمولا می دانم چه احساسی درباره یک چیز دارم.
 
 
 
 
 
30)معمولا فکر کردن در مورد هیجان ها و احساسات وقت تلف کردن است.
 
 
 
 
 
31)تقریبا همیشه به طور دقیق می دانم که چه احساسی دارم.
 
 
 
 
 
رمضانی، محمود و رسولی ، رضا . بررسی ارتباط سبک ها دلبستگی و هوش هیجانی در دانشجویان مرکز تربیت معلم شهید بهشتی تهران . پایان نامه دوره کاردانی . 1388
رمضانی، ولی الله . شمس اسفندآباد، حسن و طهماسبی، شهرام . بررسی پیامدهای هیجانی سبک های دلبستگی در دانشجویان . فصلنامه پژوهش در سلامت روان شناختی . 1386 صص 48-38
 

دانشجویان گرامی بر روی کلمات کلیدی زیر کلیک نماید و مطالب مربوط به هر کدام را مطالعه نماید.

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه ارزان

انجام پروپوزال

هزینه انجام پایان نامه

هزینه انجام پروپوزال

انجام مقاله

 
هوش هیجانی
تراویس .براد بری و جین . گریوز
Emotional Intelligence : by Brad berry & Greaves
ارزیابی واقعی و دقیق مهارتهای هوش هیجانی به اراده شما برای پاسخ دهی دقیق و صادقانه وابسته است . برای این کار باید عمیقا فکر کنید که در وضعیت های مختلف چگونه رفتار می کنید. توجه کنید: وضعیت های مختلف نه در وضعیت هایی که به خوبی از عهده آن ها بر می آیید.
الف. ابتدا از طرز تفکر و رفتار خود در وضعیت های مختلف، در ذهنتان تصویری واضح و شفاف ایجاد کنید.
ب. بعد، صادقانه بگویی که هر چند وقت یکبار یا با چه فراوانی رفتار ذکر شده در سؤال را انجام می دهید.
برای هر یک از عبارات زیر، بر اساس تعداد دفعاتی که برایتان پیش می آید ئر خانه مربوط به آن علامت ضربدر بزنید.
 
هرگز
بندرت
گاهی
معمولا
تقریبا
همیشه
همیشه
1)     به توانایی های خود اعتماد دارید.
 
 
 
 
 
 
2)     ناتوانایی ها و نارسایی های خود را می پذیرید.
 
 
 
 
 
 
3)     هیجان های خود را، هنگامی که پیش می آیند، درک می کنید.
 
 
 
 
 
 
4)     تاثیر رفتار خود در دیگران را متوجه می شوید.
 
 
 
 
 
 
5)     تاثیر دیگران درحالت هیجانی خود را درک می کنید.
 
 
 
 
 
 
6)     خودتان در شرایط سختی که با آن ها روبرو می شوید، نقش دارید.
 
 
 
 
 
 
7)     می توان روی شما حساب کرد.
 
 
 
 
 
 
8)     با استرس، خوب کنار می آیید.
 
 
 
 
 
 
9)     تغییر را زود می پذیرید.
 
 
 
 
 
 
10)دلسردی را بدون ناراحتی تحمل می کنید.
 
 
 
 
 
 
11)قبل از تصمیم گیری، راه حل های مختلف را در نظر می گیرید.
 
 
 
 
 
 
12)سعی می کنید از هر وضعیتی ، چه خوب و چه بد، حداکثر استفاده را ببرید.
 
 
 
 
 
 
13)در برابر میل به حرف زدن یا عمل کردن، هنگامی که باعث بد تر شدن اوضاع می شود، مقاومت می کنید.
 
 
 
 
 
 
14)وقتی ناراحت می شوید، کارهایی را انجام می دهید که بعدا پشیمانی می آورند.
 
 
 
 
 
 
15)وقتی از چیزی ناراحت هستید، دیگران را از خود می رنجانید.
 
 
 
 
 
 
16)انتقاد را می پذیرید.
 
 
 
 
 
 
17)احساسات دیگران را درک می کنید.
 
 
 
 
 
 
18)به سرعت جو حاکم بر اتاق را متوجه می شوید.
 
 
 
 
 
 
19)منظور طرف مقابل را واقعا متوجه می شوید.
 
 
 
 
 
 
20)در بین جمع و در کارهای اجتماعی گوشه نشین و ساکت هستید.
 
 
 
 
 
 
21)در وضعیت های دشوار مستقیما با دیگران رو در رو می شوید.
 
 
 
 
 
 
22)با دیگران به خوبی کنار می آیید.
 
 
 
 
 
 
23)به طور واضح و موثر با دیگران ارتباط برقرار می کنید.
 
 
 
 
 
 
24)به دیگران نشان می دهید که آنچه احساس می کنید برایتان مهم است.
 
 
 
 
 
 
25)به طور موثر تعارض و مشکل را حل می کنید.
 
 
 
 
 
 
26)برای کنترل موثر تعامل ها ، به احساسات طرف مقابل توجه نشان می دهید.
 
 
 
 
 
 
27)برای بهتر کنار آمدن با دیگران، درباره آنها اطلاعات بیشتری به دست می آورید.
 
 
 
 
 
 
28)منظور یا احساس خود را به دیگران توضیح می دهید.
 
 
 
 
 
 
 
برادبری و گریوز .آزمون هوش هیجانی . مترجم مهدی گنجی، ویرایش و هنجاریابی ایرانی حمزه گنجی . نشر ساوالان 1384
 

دانشجویان گرامی بر روی کلمات کلیدی زیر کلیک نماید و مطالب مربوط به هر کدام را مطالعه نماید.

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه ارزان

انجام پروپوزال

هزینه انجام پایان نامه

هزینه انجام پروپوزال

انجام مقاله