ساختار پایان نامه

این صفحه مراحل یک پایان نامه عالی را مشخص می کند و پیوندهایی به سایر صفحات را ارائه می دهد که به شما اطلاعات بیشتر و چند نمونه از پایان نامه های گذشته را می دهد.

مراحل پایان نامه (به ترتیب)

چکیده

این را آخر بنویس این یک نمای کلی از کل پایان نامه شما است و بین ۲۰۰-۳۰۰ کلمه است.

برای نوشتن پایان نامه های مربوط به مقاله هایی که در چکیده مقاله خود آورده اید ، به نوشتن خلاصه مقاله مراجعه کنید یا نمونه هایی از چکیده مقاله را مشاهده کنید.

دانشجوی گرامی برای آشنایی با نگارش و ساختار پایان نامه می توانید با ما در ارتباط باشید

مقدمه

معمولاً طولانی تر از چکیده است و موارد زیر را ارائه می دهد:

پیش زمینه موضوع

مرور مختصر دانش فعلی (می تواند شامل مرور ادبیات در برخی مدارس باشد) ؛

نشانگر شکاف دانش است ، هدف تحقیقات شما و چگونگی قرار گرفتن آن در شکاف است.

می تواند فرضیه ها را شامل شود می تواند شامل خلاصه ای از فصل های زیر باشد.

برای اطلاعات بیشتر به تمرینات معرفی پایان نامه مراجعه کنید.

بررسی ادبیات

اغلب بخشی از مقدمه است ، اما می تواند یک بخش جداگانه باشد. این یک ارزیابی از تحقیقات قبلی در مورد موضوع شما است ، جایی که شما نشان می دهید خلائی در دانش وجود دارد که تحقیقات شما سعی در پر کردن آن دارد. کلید واژه در اینجا ارزیابی است.

برای اطلاعات بیشتر و مثالها ، برای شروع کار در بررسی ادبیات ، به بررسی ادبیات مراجعه کنید.

دانشجوی گرامی برای آشنایی با نگارش و ساختار پایان نامه می توانید با ما در ارتباط باشید

مواد و روش ها

اغلب آسانترین قسمت پایان نامه برای نوشتن است. مشخص می کند که کدام روش را انتخاب کرده اید و چرا (روش شما). چه ، کی ،کجا ، چگونه و چرا کاری کردید که برای گرفتن نتایج خود انجام دادید.

نتایج

آنچه را که در رابطه باالات یا فرضیه های تحقیق خود ، به صورت ارقام و متن نوشتاری ارائه کرده اید ، مشخص می کند.

نتایج حاوی حقایق تحقیق شما است. غالباً شما یک نظر مختصر در مورد اهمیت نتایج کلیدی خواهید داشت ، با این انتظار که نظرات کلی

تری درباره نتایج در بخش بحث ارائه شود. گاهی اوقات نتایج و بحث با هم ترکیب می شوند: با استاد راهنمای خود و با پایان نامه های دارای امتیاز گذشته در مدرسه خود مشورت کنید.

دانشجوی گرامی برای آشنایی با نگارش و ساختار پایان نامه می توانید با ما در ارتباط باشید

بحث

بخش بحث:

درباره نتایج خود نظر دهید

معنای نتایج شما را توضیح می دهد.

نتایج شما را در زمینه وسیع تری تفسیر می کند. نشان می دهد که کدام نتایج مورد انتظار یا غیرمنتظره بوده اند.

توضیحاتی را برای نتایج غیر منتظره ارائه می دهد.

این بحث همچنین باید نتایج خاص شما را به تحقیق یا نظریه قبلی مرتبط کند. شما باید اشاره کنید که محدودیت های مطالعه شما چه بوده است ، و به هر سوالی که بدون پاسخ مانده است توجه کنید. بحث همچنین می تواند شامل نتیجه گیری / آینده پژوهی باشد. با سرپرست خود مشورت کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به پایان نامه های ما در صفحه بحث مراجعه کنید یا این تمرینات را امتحان کنید.

نتیجه گیری

خیلی مهم! این جایی است که شما تأکید می کنید اهداف تحقیق / اهداف شما محقق شده است.

شما همچنین بر مهمترین نتایج تأکید می کنید ، محدودیت ها را یادداشت می کنید و برای تحقیقات بیشتر پیشنهاد می دهید.

نتیجه گیری می تواند شامل دستورالعمل های آینده باشد. با سرپرست خود مشورت کنید.

دانشجوی گرامی برای آشنایی با نگارش و ساختار پایان نامه می توانید با ما در ارتباط باشید