ضریب نفوذ یا Impact_Factor سال 2019 (داده‌های سال 2018) مجلات اعلام شد

در بزرگترین رویداد سالانه علم سنجی دنیا، موسسۀ ISI ضریب نفوذ یا Impact_Factor (ایمپکت فاکتور)

جدید مجلات را اعلام کرد. این داده‌ها توسط Clarivate منتشر شده و اکنون در دسترس قرار گرفته است.

مجلۀ CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS دارای بیشترین ضریب تاثیر

در جهان با 223/679 دارد.  این نشریه توسط انتشارات Wiley منتشر می‌شود.

دومین نشریه برتر این لیست، ماه‌نامۀ معروف Nature Reviews Materials با ضریب نفوذ 74/449 است

که توسط انتشارات Nature منتشر می‌شود.

مجله Lancet، در لیست ایمپکت فاکتور سال 2019 که بر اساس داده‌های سال 2018 منتشر شده است،

در جایگاه چهارم قرار داد. ضریب نفوذ این مجله 59/102 محاسبه شده است.

ضریب نفوذ یا Impact_Factor مجللات در ایران: 

در ایران مجلۀ International journal of health policy and management با دست آوردن  ضریب نفوذ

بی سابقه عدد ۴/۴۸۵ را کسب کرده است. فرنام، به تیم فنی و علمی

مجله International journal of health policy and management صمیمانه تبریک می‌گوید.

این مجله برای اولین سال است که تحت پوشش پایگاه دادۀ Clarivate Analytics قرار گرفته

و امتیاز بسیار خوبی کسب کرده است.

ضریب نفوذ 4/485 برای مجله ایرانی که برای اولین سال وارد پایگاه داده Clarivate Analytics شده است.

مجلۀ ایرانی International journal of health policy and management در مجموع

دو سال (از 2016 و 2017) تعداد 462 ارجاع برای چاپ 103 مقاله منتشر شده، دریافت کرده است.

بیشترین تعداد ارجاعات از مجلات ذیل به این مجله، اختصاص یافته است.

تا جایی که حافظه‌ام یاری می‌کند، تا به حال هیچ مجلۀ ایرانی، چنین ایمپکت فاکتور بالایی نداشته است.

همان طور که در تصویر زیر مشخص است این مجله به ترتیب از کشورهای انگلستان،

آمریکا، کانادا و استرالیا و سپس ایران، بیشترین نویسنده را داشته است. به نظر می‌رسد

همکاری فعال این مجله با نویسندگان آمریکایی، مسیر رو به رشدی را برای این مجله به همراه داشته است.

این مجله که از سال 2013 در پایگاه اسکاپوس نیز نمایه ‌می‌شود، اکنون در چارک اول یعنی Q1 قرار گرفته است.

در نهایت این مجله، بیشترین همکاری را با موسسات ذیل داشته است.

UNIVERSITY OF LONDONTEHRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCESWORLD HEALTH ORGANIZATION

ارتباطات این مجله نیز به شرح ذیل است:

ششمین مجله از مجموع 81 مجله در چارک اول Q1 در چهارسال گذشته، روند مشخصی را دنبال نموده است.

مجلۀ International journal of health policy and management در سال 2018،

156 ارجاع، در سال 2017، 240 ارجاع و در سال 2016، تعداد 222 ارجاع را در کارنامه خود ثبت کرده است.

لازم به ذکر است که این مجله به‌صورت ماهنامه منتشر می‌شود.

نکته جالب توجه این است که دو مجله International Journal for Equity in Health و SOCIAL SCIENCE & MEDICINE

بیشترین ارجاعات را از این نشریه دریافت کرده اند و HEALTH POLICY AND PLANNING از

آکسفورد به همراه HEALTH POLICY از انتشارات الزویر، بیشترین ارجاعات را به این مجله داشته اند.

مجلات همکار یا مجلاتی که نشریۀ International journal of health policy and management به آنها ارجاع داده است

مجلات همکار یا مجلاتی که نشریۀ International journal of health policy and management به آنها ارجاع داده است

مجلاتی که به نشریۀ International journal of health policy and management ارجاع داده اند.

مجلاتی که به نشریۀ International journal of health policy and management ارجاع داده اند.

دانشجویان میتوانند برای سابمیت و مشاوره در زمینه ارسال مقاله به مجلات  با موسسه تماس بگیرند