فصل 4 پایان نامه کیفی

فصل 4 برای تحقیقات کیفی دارای عناوین مختلفی از جمله “تجزیه و تحلیل داده ها”، “نتایج مطالعه”، “تجزیه و تحلیل و نتایج” و غیره است. کلمات کلیدی “تجزیه و تحلیل” و “نتایج” هستند که به این معنی است که شما داده های خام را “تجزیه و تحلیل کرده اید” و “نتایج” یا آنچه را که در این فصل کشف کرده اید ارائه می دهید. موارد زیر برخی از “آشفتگی های” احتمالی است که اغراق آمیز نیست و اتفاق می افتد:

شما زمان زیادی را برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها صرف کرده اید اما در گزارش دادن نتایج کار ضعیفی انجام داده اید. با وجود جمع آوری مقادیر زیادی از داده ها، ممکن است کم گزارش شوید. خود را کوتاه نفروشید!

متناوباً، پس از جمع آوری تمام داده ها، ارائه نتایج شما فاقد سازمان و شفافیت است. خواننده شما تلاش می کند بفهمد چه هکهایی را که در این فصل نوشتید.

شما ممکن است با نوشتن فصل 1، فصل 2 و فصل 3 کار خوبی را انجام داده باشید و با شفافیت زیادی فصل 4 را ایجاد کنید. هی، چه ضایع است!

گفته شده است که فصل 4 باید “به تنهایی” باشد به این معنی که شما می توانید از یک دوست بخواهید آن را بخواند و او آنچه را که در مطالعه خود کشف کرده اید بدون نیاز به خواندن فصل 1 تا 3 انجام می دهد. میتونی انجامش بدی؟

برای اینکه بتوانید “به تنهایی بایستید”، فصل 4 باید با هدف مطالعه، سوالات تحقیق، چرا مطالعه مهم بود، چگونه به نظریه های اساسی متصل می شود، بررسی ادبیات و بازتاب چارچوب مفهومی. فصل 4 نقطه اوج مطالعه شما است و بهترین تفکر و نحوه پاسخگویی شما به سوال تحقیقاتی را که مطرح کرده اید نشان می دهد.

فصل 4 تحقیقات کیفی در مقایسه با فصل 4 تحقیقات کمی ساختار کمتری دارد. متقابلا. هیچ سبکی برای گزارش دادن یافته ها برای تحقیقات کیفی وجود ندارد و شما می توانید از بین مجموعه ای از سبک ها انتخاب کنید تا “داستان” خود را به صورت سازمان یافته و جالب بیان کنید.

طبق گفته وولكات (1990)، “خوب نوشتن نه تجملاتی است و نه گزینه ای … كاملاً ضروری است” (ص 13) برای تحقیقات كیفی. تحقیقات کیفی اطلاعات غنی را ایجاد می کند و تصمیم گیری در مورد محل تمرکز بسیار چالش برانگیز است. این همان چیزی است که رونالد چنایل برای گفتن داشت:

“من معتقدم که داده هایی که به طرز دردناک جمع آوری شده اند، باید” ستاره “رابطه باشند. منظور من از این امر، تمرکز اصلی در تحقیقات کیفی، خود داده ها با تمام غنا، گستردگی و عمق آن است. وقتی همه چیز گفته شد و انجام شد، “کیفیت” در یک پروژه تحقیقاتی کیفی بر اساس توانایی شما در جمع آوری داده های با کیفیت است. بنابراین، طبیعی به نظر می رسد که وقتی زمان ارائه “ثمرات کار شما” است، باید تمام تلاش خود را بکنید تا داده ها را در ارائه خود ارائه دهید (ارائه داده های کیفی. گزارش کیفی).

گزارش کیفی

این مقاله را در مورد رویکردهای مختلف در ارائه داده های کیفی بخوانید.

مقدمه

بیان مسئله، هدف از مطالعه و سوالات تحقیق را به طور خلاصه بیان کنید
در مورد هدف فصل 4 و چگونگی تنظیم “داستان” به خواننده بگویید.
به طور خلاصه طرح تحقیق را شرح دهید،

آیا شما از روش مردم نگاری استفاده کرده اید، روش مطالعه موردی و غیره به طور خلاصه در مورد نمونه ای که مطالعه کرده اید و تکنیک های جمع آوری اطلاعات 

اینکه آیا از مشاهدات، مصاحبه ها و موارد دیگر استفاده کرده اید.

توضیح مختصر نحوه پردازش و کدگذاری داده ها و همچنین نحوه انتخاب نمونه های داده برای ارائه.

نحوه اطمینان از اطمینان از جمع آوری اطلاعات را توضیح دهید

ممکن است کسی بپرسد که چرا لازم است “موارد بالا” را تکرار کنید، همانطور که در فصول قبلی به تفصیل توضیح داده شده است. شما در حال تکرار نیستید بلکه ایده های اصلی را (که خلاصه ای اجرایی ارائه می دهد) در مورد آنچه قبلاً نوشته بودید “بیان می کنید”. اما چرا؟ دلایل این دو دلیل است:

اول ارائه زمینه ای که خواننده را به سمت یافته های گزارش شده در فصل 4 سوق دهد. دوم این واقعیت است که همه افرادی که پایان نامه شما را می خوانند با فصل 1 شروع نخواهند کرد، بلکه ممکن است ”

فصل 4 برای خواندن در مورد یافته های مطالعه. از این رو، خلاصه مختصری در مورد هدف، سوالات تحقیق، نمونه گیری، طراحی تحقیق و تکنیک های جمع آوری داده ها زمینه ای را برای خواننده فراهم می کند تا یافته های گزارش شده در متن اصلی فصل 4 را بهتر درک و قدردانی کند.

سپس شروع به گفتن یافته های خود می کنید.

با توجه به سوالات تحقیق سازماندهی کنید یا ممکن است با توجه به اهمیت موضوعات یا دسته هایی که از تجزیه و تحلیل داده ها به وجود آمده اند، به فصل نزدیک شوید. هیچ راهی واحد برای ارائه یافته ها وجود ندارد زیرا به طرح تحقیق شما بستگی دارد.

نقل قول کلمه به کلمه برای حمایت از استدلال های شما استفاده می شود. نقل قول های کلمه به کلمه (کلمات گفتاری) یا عصاره ها اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند و قسمت هایی از مصاحبه (یک به یک) یا گروه تمرکز است.

نقل قول ها به طور کلی کوتاه هستند در حالی که عصاره ها عبارات طولانی تری هستند.

نقل قول ها نشان می دهد که چگونه یافته های تفسیر شما از داده ها حاصل شده است.

از نقل قول ها و استخراج ها برای تأیید تفسیرها و توضیحات شما استفاده می شود – به عنوان یک قانون کلی، سعی کنید از حداقل دو نقل قول متفاوت از دو نفر مختلف برای حمایت از هر استدلال استفاده کنید.

هیچ قانونی در مورد مدت زمان نقل قول یا استخراج و همچنین تعداد نقل قول شما نباید استفاده کنید.

آیا نقل قول ها و عصاره ها باید “پاک” شوند؟ برخی از محققان استدلال می کنند که هر گونه تردید، از یک پاسخ دهنده باید گزارش شود، زیرا معنی دارد. برخی دیگر استدلال می کنند که وقفه در متن ممکن است پیگیری جریان مکالمه را برای خواننده دشوار کند. به عنوان یک قاعده کلی، نقل قول ها و استخراج ها باید به روشی ارائه شود که مکالمه رخ داده را با حداکثر دقت منعکس کند، در حالی که وقفه ها و مکث های غیر ضروری در مکالمه را حذف کنید.
آیا کوتاه کردن عصاره ها (متن های طولانی تر از متن) قابل قبول است؟ به طور کلی کوتاه شدن قسمت های متن قابل قبول است به شرطی که روشن کنید که چه کاری انجام داده اید. به عنوان مثال متن به دنبال تعدادی نقطه () به طور کلی نشان می دهد که در آن متن حذف یا کنار گذاشته شده است.

شناسه ها در انتهای نقل قول یا استخراج در (براکت ها) گنجانده شده اند. شما ممکن است جزئیات را بدون فاش کردن هویت شرکت کننده ارائه دهید. برای “من فوتبال را دوست ندارم زیرا …” (مرد 43 ساله). جنسیت و سن مشخص می شود زیرا مطالعه شما قصد دارد جنسیت و سن ترجیحات را برای فوتبال مقایسه کند. جزئیات مربوط به شناسه به هدف تحقیق بستگی دارد.
[منبع: تیم تحقیق و مشاوره شرکتی شورای (CRAC). تجزیه و تحلیل و گزارش داده های کیفی. انگلستان]

آن کرودن و روی ساینسبوری (2006) در مطالعه ای که شامل چندین محقق کیفی بود، دلایل زیر را برای استفاده از نقل قول های کلمه به کلمه در گزارش داده های کیفی شناسایی کردند:

دقیقاً مانند داده های آماری، نقل قول های کلمه کلیدی شواهدی را برای تفسیر محقق فراهم می کند – یعنی نشان می دهد که چگونه یافته ها از داده ها “ردیابی حسابرسی” است که باعث تقویت اعتبار (یکی از مولفه های قابلیت اطمینان) می شود. محققان کیفی باید سخت تلاش کنند تا یافته های خود را توجیه کنند، بنابراین به نظر می رسد غیر علمی یا ذهنی نباشد.
از نقل قول های کلمه به کلمه برای توضیح چگونگی اتفاق استفاده می شود – درک اینکه چرا مردم دیدگاه ها یا دیدگاه های خاصی دارند ؛ به طریقی خاص رفتار کردند، چگونه چیزی را ساختند.

نقل قول های کلمه به کلمه برای نشان دادن یک موضوع خاص نقل قول های کلمه به کلمه برای تعمیق درک، یعنی قدرت دیدگاه ها یا عمق احساسات آنها استفاده می شود. یا انفعال و عدم تعامل آنها نقل قول های کلمه به کلمه ای که برای ارائه صدا برای مخبران استفاده می شود. یعنی مردم را قادر به بیان دیدگاه های خود یا ابراز احساسات یا عقاید خود کنند.

نقل قول کلمات کلیدی برای افزایش خوانایی ؛ یعنی ایجاد رنگ، شادابی و حتی شوخ طبعی برای متمرکز نگه داشتن خواننده.
Ronald Chenail (1995) روش جالبی در توصیف نحوه نوشتن داده های کیفی دارد. او هنگام صحبت درباره داده های شما، پیشنهاد می کند “ریتم” خود را حفظ کنید. منظور او از ریتم، ایجاد الگویی برای “ارائه مجدد” داده های شما است تا در سراسر فصل 4 الگویی قابل شناسایی باشد که توسط خواننده مشخص شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *