مقاله

در مرور ادبیات مقاله چه بنویسیم؟ (بخش 1)

در چند نکته قبلی به بررسی نکات مربوط به مقدمه مقاله پرداختیم. در این نکته به بحث مسایل مربوط به بخش مرور ادبیات مقاله می پردازیم. سوال اول این است که آیا همه مقالات باید بخش مرور ادبیات داشته باشند. در ساختار استاندارد مقاله بعد از بیان مقدمه، به صورت دقیق تر به شرح یافته های مرتبط قبلی و تحلیل و نقد آنها می پردازیم.

این کار را در بخش مرور ادبیات مقاله انجام می دهیم. هدف ما در بخش مرور ادبیات این است که به صورت دقیق تر و جزئی تر نشان دهیم که چه کارهایی در ارتباط با موضوع تحقیق مقاله انجام شده، این کارها چه یافته هایی داشته اند، چه نقاط قوت و ضعفی در کارهای گذشته بوده، و در مجموع، کارهای گذشته را که نگاه می کنیم، چه خلآهایی وجود دارد که این مقاله حاضر می خواهد آن را پر کند. همچنین در نگارش مرور ادبیات سعی می کنیم که مواد خام تحقیق خودمان، مانند تعاریف، پیش فرض ها، و ابزارهای اندازه گیری را از منابع قبلی استخراج کنیم.

آیا همه مقالات باید بخش مرور ادبیات داشته باشند؟

خیر! در مقالات تجربی، به صورت معمول بخش مرور ادبیات داریم. اما در بعضی از مجلات و رشته ها رسم بر این است که مطالبی را که می خواهیم در مرور ادبیات بیان کنیم را در دل همان مقدمه ذکر می کنیم. مثلا در مقدمه که می خواهیم اهمیت موضوع را نشان دهیم، همانجا بیان می کنیم که چه کارهایی در گذشته انجام شده و چه کارهایی انجام نشده است. این عمدتا برای حالتی است که مطالعات گذشته کم بوده اند. هم چنین این حالت بستگی به سبک رایج در آن مجله یا رشته تحقیقاتی دارد. ولی به صورت کلی این استاندارد پیشنهاد نمی شود. حالت دیگر وقتی است که مقاله ما از نوع مروری است. در این حالت، دیگر نیازی نیست که یک بخش مجزا به عنوان مرور ادبیات داشته باشیم زیرا کل مقاله خودش یک مرور ادبیات است.

در مرور ادبیات مقاله چه بنویسیم؟ (بخش 2/پایان)

آیا باید فقط از منابع جدید در مرور ادبیات استفاده کنیم؟

نه لزوما! استفاده از منابع به روز در مرور ادبیات از این جهت خوب است که نشان می دهد که با مطالعات اخیر آشنا هستیم. اما این کار به این معنی نیست که از منابع قدیمی و اصیل نباید استفاده نمود. به ویژه در رشته های علوم انسانی، بسیار رایج است که در مقدمه مقاله، وقتی که می خواهیم مفاهیم پایه را مطرح کنیم،

از تئوری های جاافتاده استفاده کنیم و یا سابقه شکل گیری یک بحث را طرح کنیم، به مقالات و کتاب های اصیل در آن موضوع اشاره کنیم. این کار نشان دهنده آن است که ما با متون کلاسیک و پایه رشته تحقیقاتی خودمان به خوبی آشنا هستیم و سابقه این رشته تحقیقاتی را می دانیم. در حالتی که مقاله ما از نوع مرور ادبیات باشد، این مساله بسیار حیاتی است چراکه باید سیر تحولات موضوع مورد نظر را از ابتدای شکل گیری تا به حال به صورت مناسبی طرح و تحلیل کنیم.

 آیا تعداد زیاد ارجاعات در مرور ادبیات خوب است؟

نه لزوما! معمولا مجلات خوب بیش از هر چیزی به “کیفیت” و “مرتبط بودن” ارجاعات ما در بخش مرور ادبیات نگاه می کنند نه لزوما تعداد آنها. منظور از کیفیت، یعنی اعتبار و قوت علمی کتابها و مقالاتی است که به آنها استناد می کنیم. به عنوان نمونه، اگر به یک مقاله از یک مجله بسیار سطح بالا ارجاع بدهیم، بسیار ارزشمندتر از این است که به ده ها مقاله که در مجلاتی با سطح بسیار پایی چاپ شده اند ارجاع دهیم.

منظور از مرتبط بودن این است که“ آیا حذف کردن این ارجاع از مقاله تاثیری در محتوای مقاله می تواند داشته باشد؟”. اگر جواب مثبت بود، یعنی این که ارجاع مرتبط است. یعنی با حذف آن، به محتوای مقاله ما لطمه می خورد. خیلی وقتها داورهای با تجربه وقتی که می بینند در مقاله ارجاعات زیاد غیرمرتبط وجود دارد، می فهمند که نویسنده تازه کار است و بیشتر تلاش کرده است که به منابع دم دستی ضعیف بپردازد.

 گام طراحی مقاله (بخش 1)

گام اول: انتخاب ایده و موضوع مقاله

مقاله شما در مورد چه چیزی ست؟ موضوع و ایده اصلی آن چیست. به عبارت ساده تر، حرف اصلی شما توی مقاله چیست؟ چه پیامی دارد؟ مثلا ممکن است مقاله شما موضوعش “بررسی تاثیر میزان استفاده از جستجوی اینترنتی بر حافظه کوتاه مدت” باشد. بعضا موضوع مقاله را به صورت یک سوال می توانید بنویسید. مثلا “آیا تفاوتی بین قدرت حافظه افرادی که از جستجوی اینترنتی استفاده نمی کنند و افرادی که به صورت مکرر از جستجوی اینترنتی استفاده می کنند وجود دارد؟” هرچه هست، ایده و موضوع مقاله شما باید مهم باشد. یعنی برای مخاطبین علمی دانستنش مهم باشد. علاوه بر این، ایده مقاله شما باید جدید باشد. یعنی قبلا کسی آنرا به این شکل بیان نکرده است. همچنین ایده مقاله شما باید دقیق هم باشد، یعنی فقط به یک موضوع محدود و کوچک بپردازد.

گام دوم: تعیین نوآوری های موضوع مقاله

قرار بود که ایده یا همون موضوع اصلی مقاله به دردبخور و جدید باشد. این یعنی یک نوآوری داشته باشد. نوآوری داشتن، یعنی هم یک حرف جدیدی داشته باشد (برای مخاطبین علمی، یعنی اونهایی که مجلات علمی را می خوانند) و هم این حرف جدید مهم و به دربخور باشد. فقط کافی نیست که احساس کنید که مقاله شما نوآوری دارید. بلکه باید این نوآوری (ها) را مشخصا تعیین کنید، لیست کنید و مطمئن شوید که واقعا نوآوری هستند.

مثلا در مثال “بررسی تاثیر میزان استفاده از جستجوی اینترنتی بر حافظه کوتاه مدت”، نوآوری مقاله برای یک مجله ای که در زمینه یادگیری دانش آموزان هست، می تواند این باشد که مقاله ما یکی از دلایل کاهش حافظه کوتاه مدت دانش آموزان را توضیح می دهد. با این فرض که تا به حال این چنین تحقیقی به این شکل انجام نشده است، مقاله ما یک نوآوری دارد چونکه هم یک پیام جدید دارد و هم این پیام جدید به درد می خورد (مثلا می شود با آن پیش بینی کرد که افرادی که جستجوی اینترنتی می کنند، چه تاثیری بر حافظه کوتاه مدتشان گذاشته می شود).

 گام طراحی مقاله (بخش 2/پایان)

گام سوم: تعیین متدلوژی مقاله

حالا که می دانیم موضوع مقاله ما چیست و چه یافته ارزشمندی را می خواهیم ارایه کنیم، بایستی مشخص کنیم که چگونه این یافته ارزشمند را با روش علمی به دست آورده ایم (متدلوژی مقاله). در مثال بالا، متدلوژی تحقیق ما می تواند انجام یک مقایسه آماری بین توان حافظه یک گروه کنترل (افرادی که از جستجوی اینترنتی استفاده نمی کنند) و یک گروه اصلی (افرادی که به میزان قابل توجهی در روز از جستجوی اینترنتی استفاده می کنند) باشد. حتی گاهی مشاهده دقیق یک پدیده (مثلا در مطالعات اکتشافی کیفی) می تواند یک روش مناسب پژوهش باشد. متدلوژی مناسب بایستی تضمین کند که یافته های صحیح هستند (روایی) و قابل اتکا هستند (پایایی(

گام چهارم: هماهنگ کردن ایده، نوآوری و متدلوژی مقاله

ایده مقاله، نوآوری مقاله، و متدلوژی مقاله سه ضلع یک مثلث هستند که بایستی با هم هماهنگی داشته باشند. نوآوری مقاله بایستی از دل ایده مقاله به دست بیایید و باید با متدلوژی مناسبی پشتیبانی شود. حال که این سه مورد تعریف شده اند، یکبار در سه جمله زیر، به صورت یکپارچه مشخص کنید که ایده مقاله شما چیست، نوآوری(های) آن کدامند و متدلوژی ای که این یافته های ارزشمند را به دست داده است چیست.

گام پنجم: طراحی محتوای بخشهای اصلی مقاله

یک مقاله معمولا تشکیل شده است از 1) مقدمه، 2) مرور ادبیات، 3) روش شناسی، 4) یافته ها و تحلیل، 5) بحث و نتیجه گیری.

ویژگی های اصلی و ضروری یک بحث خوب کدامند؟ (بخش 1)

تعریف بخش بحث نسبت به بخش های دیگر سخت تر است؛ بنابراین معمولا سخت ترین بخش برای نوشتن هم می باشد و باید دانست که بسیاری از مقالات به دلیل اشکال و اشتباهات بخش بحث توسط سردبیران ژورنال رد می شوند. با وجود این که ممکن است داده های مقاله معتبر و جالب توجه باشند، حتی این احتمال نیز وجود دارد که به دلیل تفسیر مبهم و نامفهوم داده ها در بخش بحث، مقاله مورد پذیرش قرار نگیرد.

اجزای بخش بحث

ویژگی های اصلی و ضروری یک بحث خوب کدامند؟ اجزای اصلی بخش بحث در صورتی به طور صحیح فراهم

خواهند شد که این دستور العمل ها مورد ملاحظه قرار می گیرند:

  • سعی کنید تا اصول، رابطه ها و تعمیم های نشان داده شده توسط نتایج را ارائه کنید و به خاطر داشته باشید که در یک بخش «بحث» خوب، شما نتایج را بازگو نمی کنید، بلکه درباره ی آنها بحث می کنید.
  • تمامی موارد استثناء اشاره کنید و نکات حل و فصل نشده را تعریف کنید.
  • چگونگی سازگاری نتایج و تفاسیر شما با تحقیقات قبلا منتشر شده را نشان دهید.
  • نکات و اشارات نظری و همچنین نکات عملی تحقیق خود را بحث کنید.
  • نتیجه گیری های خود را تا حد امکان به طور واضح بیان کنید.
  •  شواهد و دلایل برای هر نتیجه گیری را خلاصه بیان کنید.

ویژگی های اصلی و ضروری یک بحث خوب کدامند؟ (بخش 2)

بیشتر قسمت های بخش روش ها و بخش نتایج باید با هم مطابقت داشته باشند و بخش های مقدمه و بحث نیز باید به عنوان یک جفت عمل کنند. حداقل به طور تلویحی، مقدمه باید یک یا چند پرسش را مطرح کند و بخش بحث نیز باید به یافته های در مورد جواب ها اشاره کند. بی توجهی به پرسش های اولیه می تواند تاثیر بدی بر بخش بحث داشته باشد. مطمئن باشید که بخش بحث آنچه را که بخش مقدمه پرسیده است، پاسخ می دهد.

در پاراگراف اول نتايج بـه صـورت خلاصـه ذكـر مـيشـود. چنانچه ميزان نتايج زياد باشد، ميتوان به ذكر نتايج مهمتر اكتفا كرد. پاراگرافهاي بعدي به تفسير و تعبير نتايج اختصاص مييابد. بدين صورت كه در جمله اول هر پاراگراف، يكي از يافته ها توضيح داده شده و در جملات بعدي با يافته هاي مطالعات قبلي مقايسه ميشود و مشابهت ها و تفاوتهاي آنها ذكر میگردد.

در صورت وجود تفاوت با يافته هاي مطالعات قبلي، علتهاي احتمالي آن مورد بحث قرار ميگيرد. همچنين در پاراگراف مربوط به هر يافته ارزش و اهميت آن يافته و اينكه تاثيرش بر دانش قبلي در مورد موضوع چيست و چگونه نگرش و تفكر نسبت به آن موضوع را تغيير ميدهد بحث ميشود. بدین ترتيب اين تسلسل در پاراگرافهاي بعدي براي هر يك از يافته ها تكرار مي­شود.