نام                     نام خانوادگي                            تاريخ تولد              جنس                       متاهل  مجرد

 

در اين پرسشنامه 40 سوال مطرح مي شود كه اكثر مردم در زندگي خود با آنها روبرو مي شوند . به همه سوالها با صداقت كامل پاسخ دهيد .

در مقابل هر سوال سه پاسخ و زير هر پاسخ يك مربع وجود دارد . سوال را به دقت بخوانيد و پاسخي را كه با وضعيت شما بيشتر سازگاري دارد با علامت × در داخل مربع مشخص كنيد . براي آشنايي ، دو سوال نمونه ذكر شده است .

 

مثال اول : من قدم زدن را دوست دارم .

 

بلي

گاهي

خير

مثال دوم : من ترجيح مي دهم عصرها . . .

الف : باكسي گپ بزنم .

ب : به سينما بروم .

 

الف

؟

ب

تلاش كنيد كه كمتر از پاسخ وسط استفاده كنيد .

به همه سوالها پاسخ دهيد . براي هر سوال تنها يك پاسخ انتخاب كنيد . پاسخ هاي شما محرمانه خواهد ماند .

وقت خود را به ترديد و دو دلي نگذرانيد . پس از آن كه سوال را خوانديد ، بلافاصله بر اساس آن چه حالا فكر يا احساس مي كنيد ، پاسخ دهيد . نه بر اساس آن چه كه هفته گذشته فكر مي كرديد و يا معمولاً فكر مي كنيد .

اكثر افراد در 5 دقيقه و تعداد كمي نيز در مدت 10 دقيقه به اين سوالها پاسخ مي دهند .

 

1- علاقه من به مردم يا سرگرمي ها خيلي زود عوض مي شود .

 

درست

؟

غلط

2- حتي اگر اشخاص نظر خوبي به من نداشته باشند ، آرامش كامل خود را از دست نمي دهم .

 

درست

؟

غلط

3- قبل از اظهار نظر تأمل مي كنم تا مطمئن شوم آنچه مي گويم درست است .

 

درست

؟

غلط

4- تمايل دارم حسادت كنم .

 

گاهي

بندرت

هرگز

5- اگر قرار باشد زندگيم را دوباره از سر بگيرم :

الف : آن را به گونه اي متفاوت سازمان مي دادم .

ب : دلم مي خواست همين زندگي را داشته باشم .

 

الف

؟

ب

6- در همه مسايل با والدينم مشورت مي كنم .

 

بله

؟

خير

7- اگر پاسخ نه بشنوم ناراحت مي شوم ، حتي اگر بدانم آنچه مي خواهم غير ممكن است .

 

درست

؟

غلط

8- در صداقت افرادي كه با من رفتاري دوستانه تر از حد انتظار دارند ، ترديد مي كنم .

 

درست

؟

غلط

9- والدينم ( يا كساني كه مرا بزرگ كرده اند ) هر وقت دستور مي دادند و مي خواستند كه من از آن ها اطاعت كنم :

الف : هميشه منطقي بودند .

ب : اغلب غير منطقي بودند .

 

الف

؟

ب

10- به نظر مي رسد كه نياز من به دوستان ، بيشتر از نياز آن ها به من است .

 

گاهي

بندرت

هرگز

11- مطمئن هستم كه مي توانم در مقابل يك مشكل ناگهاني مقاومت كنم .

 

بندرت

گاهي

اغلب

12- وقتي بچه بودم از تاريكي مي ترسيدم .

 

اغلب

گاهي

هرگز

13- گاهي ديگران مي گويند كه من هيجان خود را به آساني اعمال و گفتار نشان مي دهم.

 

بله

؟

خير

14- اگر مردم از محبت و مهرباني من سوء استفاده كنند :

الف : ناراحت مي شوم و كينه به دل مي گيرم .

ب : به زودي فراموش مي كنم و مي بخشم .

 

الف

؟

ب

15- انتقاد هاي مردم ، بيشتر از آن چه به من كمك كنند ، ناراحتم مي كنند .

 

اغلب

گاهي

هرگز

16- برايم اتفاق مي افتد كه خيلي زود عليه مردم عصباني مي شوم .

 

بله

؟

خير

17- درست مثل زماني كه چيزي را بخواهم و ندانم كه چه مي خواهم ، احساس نگراني مي كنم .

 

بندرت

گاهي

اغلب

18- گاهي از خود مي پرسم كه آيا مردم واقعاً به آنچه مي گويم علاقمندند ؟

 

درست

؟

غلط

19- هرگز دچار احساس هاي نامعلوم مثل درد هاي مبهم ، اختلالات هاضمه ، شنيدن صداي قلب و غيره نشده ام .

 

درست

؟

غلط

20- در موقع بحث با برخي مردم ، آن قدر ناراحت مي شوم كه به زحمت حرف مي زنم.

 

گاهي

بندرت

هرگز

21- وقتي كاري انجام مي دهم ، بيشتر از ديگران انرژي صرف مي كنم ، چون با اضطراب كار مي كنم .

 

درست

؟

غلط

22- شيوه اي به كار مي برم كه حواس پرتي نداشته باشم و جزئيات را فراموش نكنم .

 

درست

؟

غلط

23- موانع و دشواري ها هرچه باشد ، هميشه پشتكار نشان مي دهم و اولين هدفهاي خود را دنبال مي كنم .

 

بله

؟

خير

24- در موقعيت هاي دشوار برانگيخته مي شوم و راه خود را گم مي كنم .

 

بله

؟

خير

25- گاهي خواب هاي آشفته مي بينم .

 

بله

؟

خير

26- وقتي خود را در مقابل يك مشكل مي بينم ، هميشه احساس مي كنم كه به قدر كافي انرژي دارم .

 

بله

؟

خير

27- گاهي احساس مي كنم كه به اجبار و بدون دليل و قانع كننده اي بايد چيزهايي بشمارم .

 

درست

؟

غلط

28- اكثر مردم ذهن عجيب و غريبي دارند ، هر چند كه دوست ندارند آن را قبول كنند .

 

درست

؟

غلط

29- وقتي در ميان جمع مرتكب يك رفتار ناشيانه مي شوم ، مي توانم آن را به زودي فراموش كنم .

 

بله

؟

خير

30- احساس مي كنم كه بد اخلاق هستم و نمي خواهم كسي را ببينم :

الف : به مناسبت هايي

ب : اغلب

 

الف

؟

ب

31- وقتي كارها خوب پيش نمي رود ، گريه ام مي گيرد .

 

هرگز

بندرت

گاهي

32- حتي در ميان جمع ، گاهي احساس تنهايي و بي ارزشي مي كنم .

 

بله

؟

خير

33- نصف شب بيدار مي شوم و به علت اشتغالات ذهني ، به دشواري مي توانم دوباره بخوابم .

 

اغلب

گاهي

هرگز

34- دشواري ها هر چه باشد ، معمولاً ظاهر امر را حفظ مي كنم .

 

بله

؟

خير

35- گاهي بدون علت احساس گناه يا احساس پشيماني مي كنم .

 

بله

؟

خير

36- اعصاب من به قدري خراب است كه برخي صداها ، مثل صداي غرچ و غروچ كردن در ، برايم غير قابل تحمل مي شود و ناراحتم مي كند .

 

اغلب

گاهي

هرگز

37- اگر به علتي ناراحت شوم ، معمولاً خيلي زود آرامش خود را باز مي يابم .

 

بله

؟

خير

38- وقتي به ياد يك كار دشوار مي افتم كه بايد انجام دهم ، معمولاً لرزه بر اندامم مي افتد يا عرق مي كنم .

 

بله

؟

خير

39- وقتي مي خواهم بخوابم ، معمولاً خيلي زود به خواب مي روم ، در عرض چند دقيقه .

 

بله

؟

خير

40- وقتي به چيزهايي فكر مي كنم كه قبلاً و به مدت خيلي كم به آنها علاقمند بودم ، گاهي حالت اضطراب يا برانگيختگي بيش از حد به من دست مي دهد .

 

بله

؟

خير

تذکر سایت روان سنجی :  تفاوتهایی میان متن گویه ها با منبع زیر وجود دارد.  ذکر منبع زیر به منظور دسترسی است .

یکی از منابع : ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

 

 

دانشجویان گرامی بر روی کلمات کلیدی زیر کلیک نماید و مطالب مربوط به هر کدام را مطالعه نماید.

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه ارزان

انجام پروپوزال

هزینه انجام پایان نامه

هزینه انجام پروپوزال

انجام مقاله