نوشتن رساله دکتری ریاضی

رساله دکتری طبقه بندی نوع متداولی از تکالیف دانشگاهی است که فارغ از اینکه در چه رشته ای تحصیل می کنید، ممکن است با آن سر و کار داشته باشید. اگرچه هنگام مطالعه ریاضی مجبور نیست که اغلب رساله دکتری بنویسد، اما اگر چنین کاری به شما داده شود، رساله دکتری مورد نظر به احتمال زیاد یک رساله دکتری طبقه بندی است.

هدف از طبقه بندی تقسیم مجموعه ای از موارد (“چیزهایی” است که به معنای وسیع آن درک می شوند – آنها می توانند هر چیزی باشند، از نظریه ها و قوانین گرفته تا مفاهیم و ایده ها) به دسته ها یا گروه ها. به طور معمول، این نوع نوشتن برای تجزیه و تحلیل مجموعه ای از مطالب مرتبط با موضوع، جدا کردن ویژگی های مشخص مربوط به نمایندگان منفرد آن استفاده می شود، بنابراین شما می توانید مقایسه کنید و از یافته های خود نتیجه بگیرید.

نوشتن رساله دکتری در ریاضی غالباً پیچیده است و شامل چالش هایی است که هنگام کار در سایر رشته ها با آن روبرو نمی شوید – دقیقاً به همین دلیل است که این راهنما را جمع آوری کرده ایم.

دانشجویان برای سفارش انجام رساله دکتری ریاضی می توانید با موسسه در ارتباط باشید

کلیک کنید

مرحله قبل از نوشتن

ایده پردازی یک موضوع برای رساله دکتری شما
انتخاب موضوع برای رساله دکتری ریاضی طبقه بندی تا حدی متفاوت از زمانی است که آن را برای انواع دیگر تکالیف دانشگاهی انجام می دهید. شما به خودی خود موضوعی را به عنوان مجموعه ای از معیارها انتخاب نمی کنید که براساس آن گروهی از مواردی را که قصد طبقه بندی آنها را دارید، یعنی اصل سازماندهی که می خواهید برای تقسیم آنها به گروه استفاده کنید، مقایسه کنید. این بدان معنی است که شما باید بخش قابل توجهی از تفکر و تحقیق خود را قبل از نوشتن یک خط از رساله دکتری خود یا حتی شروع به جمع آوری اطلاعات برای آن انجام دهید. از این گذشته، اگر معیارهای مقایسه را انتخاب کنید و بعداً فهمیدید که این معیارها برای بعضی موارد تحت بررسی فاقد اعتبار هستند، یا معیارهای مهمی وجود دارد که شما آنها را از دست داده اید، به این معنی است که قسمتهای عظیمی از رساله دکتری را بازنویسی کنید، اگر متن کامل نباشد.

دانشجویان برای سفارش نوشتن رساله دکتری ریاضی می توانید با موسسه در ارتباط باشید

کلیک کنید

نوشتن رساله دکتری ریاضی
نوشتن رساله دکتری ریاضی

مربی شما ممکن است مجموعه ای از موارد را برای طبقه بندی در اختیار شما قرار دهد، یا ممکن است در انتخاب کاملاً آزاد باشید. صرف نظر از شرایط موجود، کیفیت مبحث شما براساس کاربرد معیارهایی است که انتخاب می کنید. برخی از مثالهای خوب عبارتند از:

سیستم های ریاضی باستان طبقه بندی شده بر اساس استفاده آنها از صفر ؛
طبقه بندی مسائل ریاضی حل نشده بر اساس منطقه کاربرد آنها.
طبقه بندی Lemmata ریاضی بنیادی بر اساس روابط آنها با قضیه ها ؛
طبقه بندی دانشکده های ریاضی بر اساس ارتباط آنها با فلسفه ؛
طبقه بندی مفاهیم ریاضی برای درک بیشتر.
ضوابط طبقه بندی را لیست کرده و تعریف کنید
قبل از اینکه به جمع آوری اطلاعات و نوشتن رساله دکتری بپردازید، باید درک صحیحی از معیارهایی که قصد دارید در کار خود استفاده کنید داشته باشید. مطمئن شوید که:

شما تعیین می کنید چه چیزی منجر به گنجاندن یک مورد در یک دسته خاص می شود (به عنوان مثال، تصمیم گیری در مورد محل قرارگیری یک مورد براساس هر معیار باید آسان باشد) ؛
معیارهای شما مرزهای مشخصی را بین دسته ها ایجاد می کند. نباید تعجب کنید که آیا کالایی به یک دسته تعلق دارد یا دسته دیگر.
اگر می توان دسته ای را بیشتر به گروه های کوچکتر تقسیم کرد، مطمئن شوید که این کار را در این مرحله انجام می دهید تا نمونه های کافی برای هر زیر مجموعه را تهیه کنید.
رساله دکتری های طبقه بندی را می توان تقریباً به دو نوع تقسیم کرد: رساله دکتری هایی که از یک معیار طبقه بندی واحد برای طبقه بندی استفاده می کنند و رساله دکتری هایی که از دو یا چند معیار استفاده می کنند. اینکه رساله دکتری شما چطور بنویسد و سازماندهی کند بستگی به نوع آن دارد.

دانشجویان برای سفارش انجام رساله دکتری ریاضی می توانید با موسسه در ارتباط باشید

کلیک کنید

بیانیه پایان نامه را تهیه کنید

بیانیه پایان نامه بیان می کند، به طور خلاصه، رساله دکتری در مورد چه چیزی است، ایده اصلی آن چیست. درست مثل اکثر انواع دیگر کارهای آکادمیک، باید از راهنمایی های خاصی پیروی کند. باید اینطور باشد:

کوتاه – به طور معمول 20 تا 35 کلمه در یک جمله ؛
بدون ابهام – بدون اینکه هیچ فرصتی برای سو تفاهم بگذارید، خود را به روشنی بیان کنید.
مستقیم – فقط ابتدایی ترین اطلاعات را که برای بیان دیدگاه شما کاملاً لازم است ذکر کنید.
بسته به نوع رساله دکتری طبقه بندی، محتوای بیانیه پایان نامه شما متفاوت خواهد بود. اگر از یک معیار واحد استفاده می کنید، آن را به همراه دسته بندی های حاصل از کاربرد آن ذکر و توضیح دهید. اگر از چندین معیار استفاده کنید، انجام آن بیانیه تز را بیش از حد ناراحت می کند. به همین دلیل است که در این حالت شما فقط معیارهایی را که استفاده می کنید ذکر کرده و موضوع را در بندهای بدن بیشتر توسعه می دهید.

دانشجویان برای سفارش نوشتن رساله دکتری ریاضی می توانید با موسسه در ارتباط باشید

کلیک کنید

نوشتن رساله دکتری ریاضی
نوشتن رساله دکتری ریاضی

طرح کلی تهیه کنید

طرح کلی طرح رساله دکتری شماست. بسته به سبک نوشتاری و ترجیحات شخصی شما، ممکن است از شمارش بسیار اساسی معیارها و دسته بندی هایی که می خواهید توصیف کنید.

نوشتن مقدمه

با یک جمله با هدف جلب توجه خواننده شروع کنید. شما باید در مورد طبقه بندی خود فکر کنید. به مخاطب ثابت کنید که طبقه بندی شما مهم است و دلیل این کار را توضیح دهید. انتظار دارید با تجزیه و تحلیل موارد تحت بررسی و تقسیم آنها به دسته ها به چه نتیجه ای برسید؟

با بیانیه های گسترده ای شروع کنید که اطلاعات زمینه ای در مورد موضوع ریاضی را پوشش می دهد، سپس به سراغ موارد خاص تری بروید که شامل مواردی است که می خواهید دسته بندی کنید و اهمیت کار خود را. آن را با بیانیه پایان نامه که قبلا نوشتید کامل کنید.

نوشتن پاراگراف های بدن

بسته به اینکه شما از یک معیار استفاده کنید یا از چندین معیار، بندهای بدن شما متفاوت به نظر می رسند.
اگر از یک معیار واحد استفاده می کنید، باید تمام دسته بندی های حاصل از طبقه بندی خود را در بیانیه پایان نامه ذکر کنید و هر پاراگراف اصلی را به بررسی دقیق هر گروه اختصاص دهید:

جمله موضوع دسته بندی را نام می برد و نحوه نتیجه گیری آن از کاربرد معیار شما را توضیح می دهد.
جملات پشتیبان به تفصیل در مورد این دسته صحبت می کنند. خصوصیات اصلی آن را توصیف کنید، مثالهایی را ارائه دهید، از منابع معتبر دانشگاهی استفاده کنید.
نتیجه گیری خلاصه آنچه شما در این مورد گفتید و پاراگراف را به بیانیه پایان نامه و بقیه رساله دکتری متصل می کند.
اگر از چندین معیار استفاده می کنید، هر پاراگراف را به یک معیار اختصاص می دهید و دسته بندی های ناشی از اعمال آن را توصیف می کنید:

جمله موضوع معیار را نام می برد و معنی آن را توضیح می دهد.
جملات حمایتی، دسته بندی هایی را که این طبقه بندی ایجاد می کند، همراه با مثالها و شواهد از منابع برشمرده اند.
نتیجه گیری خلاصه آنچه شما گفتید.

دانشجویان برای سفارش انجام رساله دکتری ریاضی می توانید با موسسه در ارتباط باشید

کلیک کنید

نوشتن نتیجه گیری

نتیجه گیری یک رساله دکتری ریاضی طبقه بندی، نکات اصلی ذکر شده قبل از این لحظه را بیان می کند و اهمیت آنها را دوباره تأکید می کند. با این حال، این بدان معنا نیست که شما قرار است بیانیه پایان نامه و مقدمه خود را کلمه به کلمه بازنویسی کنید – باید آنچه را که از آن زمان به مخاطب گفته اید، در نظر بگیرید. هدف از جمع بندی این است که اطلاعاتی را که با آن شروع کرده اید در حافظه خواننده تازه کنید و به او اجازه دهید در مورد نتیجه گیری که در مراحل نوشتن به دست آورده اید، بهتر قضاوت کند. به نوعی، این مخالف مقدمه است: شما با صحبت در مورد چیزهای خاص (دسته ها و ویژگی های مشخصه آنها) شروع می کنید و در پایان به نتیجه گیری های گسترده تری می رسید (طبقه بندی شما به چه معناست و تحقیقات بعدی برای مطالعه آن می تواند باشد). اطمینان حاصل کنید که اطلاعات جدیدی را که قبلاً نبوده ذکر نکرده اید.

همه چیز را با مثال همراه کنید

رساله دکتری های طبقه بندی، به ویژه رساله دکتری هایی که با مباحث ریاضی مبهم سروکار دارند، با مثالهای دقیق و انتخاب شده مرتبط، رشد می کنند. هر زمان که دسته یا زیر مجموعه جدیدی را معرفی می کنید، مطمئن شوید که آن را با مثالی (یا چندین مثال) همراه می کنید که مشخص ترین ویژگی های این دسته خاص را نشان می دهد. اگر شواهد مفیدی توسط یک نویسنده معتبر پیدا کردید، از استفاده از آن دریغ نکنید. به عبارت دیگر، تا جایی که ممکن است نوشتن خود را با آنها زیاد نکنید، کلمات خود را با مدرک پشت سر بگذارید.

ویرایش و تصحیح

استراحت کن
اگر توانایی مالی آن را دارید، مدتی کار خود را کنار بگذارید – حداقل 24 ساعت، اگر وقت کافی دارید بیشتر. با این کار می توانید نوشتار خود را از منظری تازه ببینید. اگر بلافاصله پس از اتمام رساله دکتری خود شروع به ویرایش و ویرایش کنید، بیش از حد وسوسه خواهید شد که از کل متن عبور کنید، زیرا قبلاً می دانید چه چیزی و چگونه در آنها نوشتید. اگرچه هرگز قادر نخواهید بود متن را برای اولین بار به عنوان خوانده شده ببینید، اما کمی استراحت به شما امکان می دهد تا به این ایده آل نزدیک شوید.

یک چک لیست خطا ایجاد کنید

همه اشتباهات “موردعلاقه” خود را دارند که مرتبا مرتکب می شوند، حتی اگر او کاملاً در مورد آن اطلاع داشته باشد. قبل از شروع به تصحیح، لیستی از این اشتباهات را برای خود تهیه کنید. نباید فقط به هجی یا دستور زبان محدود شود. اگر هجی دو کلمه مشابه را با هم مخلوط کرده اید، آن را یادداشت کنید. اگر تمایل دارید اصلاح کننده های آویز را ترک کنید، آن را بنویسید و غیره. هنگام تصحیح رساله دکتری، رساله دکتری خود را چندین بار بخوانید، هر بار بر روی نوع خاصی از اشتباهات تمرکز کنید.

دانشجویان برای سفارش نوشتن رساله دکتری ریاضی می توانید با موسسه در ارتباط باشید

کلیک کنید

روشی که ادراک می کنید را تغییر دهید

مصححان و ویراستاران حرفه ای معمولاً کار با متن را به جای صفحه رایانه انتخاب می کنند. این تاثیری ندارد – تغییر نوع نگاه به متن می تواند به شما کمک کند تا آن را به روشی متفاوت ببینید. اگر با قلم و اندازه قلم متفاوت همراه باشد، نتیجه حتی بهتر است. راه های دیگر برای تغییر برداشت نیز مفید است – به عنوان مثال، بلند خواندن متن یا تصحیح عقب، هر بار یک جمله.

ساده، کوتاه، برش

در محیط آکادمیک، دانش آموزان اغلب وسوسه می شوند که از کلمات بیشتر، کلمات طولانی تر و ساختار جمله های پیچیده تری استفاده کنند، نه به این دلیل که برای بیان خود به آن احتیاج دارند، بلکه به این دلیل که به آنها کمک می کند تعداد کلمات را افزایش دهند، رساله دکتری را طولانی تر جلوه دهند و خود را پیچیده تر بنظر برسند. این امر نوشتن با کیفیت بالا را ایجاد نمی کند. اگر می خواهید پیشرفت کنید، باید نسبت به نوشتن خود انتقاد کنید و حداقل یک جلسه ویرایش را به کوتاه کردن، ساده سازی و کاهش چربی اختصاص دهید. کلمات بی دلیل طولانی و پیچیده را حذف کرده و گزینه های کوتاه تر و ساده تری را جایگزین آنها کنید. هرچه برای پیش بردن حرف خود به جلو نیاز ندارید، آنرا بردارید. از شر کلمات، جملات یا کل پاراگراف های اضافی خلاص شوید. مربی شما وقتی رساله دکتری شما را می خواند از شما تشکر می کند. بیشتر همیشه بهتر نیست.

بررسی همکار

همیشه شخص دیگری برای ارزیابی یک اثر وضعیت بهتری نسبت به شخصی که آن اثر را نوشته است دارد. به عنوان یک نویسنده، شما تمایل دارید که همه چیز را نادیده بگیرید، به این دلیل که آنها را نوشتید و با شکل ظاهری آنها بیش از حد آشنا هستید. شخصی را پیدا کنید که به وی اعتماد دارید تا رساله دکتری خود را بخواند و رساله دکتری خود را تجدید نظر کند. مطمئن باشید که او قادر خواهد بود اشتباهات بیش از آنچه را که در رساله دکتری باقی مانده بود را پیدا کند. ناسازگاری منطقی و سایر نقایص ساختاری نیز همین است.

نوشتن متون آکادمیک در ریاضی همیشه یک کار ناخوشایند است، زیرا ریاضی رشته ای نیست که در درجه اول با رساله دکتری نویسی مرتبط باشد. با این حال، تا زمانی که به یاد داشته باشید که باید تمام قوانین اساسی نوشتن دانشگاه را رعایت کنید و به آنچه در دوره ریاضی خود آموخته اید پایبند باشید، باید خوب باشید – و نکات ما مطمئناً به شما کمک می کند!

دانشجویان برای سفارش نوشتن رساله دکتری ریاضی می توانید با موسسه در ارتباط باشید

کلیک کنید

نوشتن رساله دکتری ریاضی
نوشتن رساله دکتری ریاضی