چقدر مضطرب هستید ؟

پرسشنامه چهار سیستمی اضطراب

The Four Systems Anxiety Questonaire: Koksal‚ Falih & Power‚ Kevin
این پرسشنامه شامل 60 سوال در رابطه با مشکلاتی است که مردم هراز گاهی با آن مواجه می شوند. هر سوال را با دقت بخوانید . اگر هر کدام از افکار ، احساسات ، نشانه های بدنی یا رفتارهای ذکر شده را تجربه کرده اید ، پاسخ “بله ” بدهید ؛ و اگر تجربه نکرده اید ، با “نه” جواب بدهید . لطفا هیچ کدام از سوال ها را بدون پاسخ نگذارید . روی هیچ سوالی بیش از حد وقت صرف نکنید . از نظر ما اولین واکنش شما اهمیت دارد ، نه واکنشی که عمیقا در مورد آن فکر کرده باشید .
…… 1- من به راحتی خجالت زده می شوم .
……2 – اغلب ، آن قدر احساس درماندگی و استیصال می کنم که زندگی برایم آزار دهنده می شود .
…… 3- کم خوابی یکی از بزرگترین مشکلات من است .
…… 4- در قطار یا اتوبوس ، از صحبت با دیگران خود داری می کنم .
…… 5- تمایلی به بیرون رفتن ندارم .
……6- اغلب اوقات سردرد دارم .
…… 7- اغلب اوقات احساس نگرانی می کنم .
…… 8- با دلواپسی زندگی می کنم .
…… 9- اغلب دچار سرگیجه می شوم .
…… 10- گاهی اوقات نمی توانم به چیزدیگری غیر از نگرانی هایم فکر کنم .
…… 11- گهگاه در ناحیه سینه احساس درد می کنم .
…… 12- گهگاه احساس بی تابی می کنم .
…… 13- به دلیل افکار مزاحم ، نمی توانم روی یک کار تمرکز کنم .
…… 14- به ندرت احساس شادی می کنم .
…… 15- افکار آزار دهنده و سمجی دارم .
…… 16- اگر از جایی ( مثل تجمعات ، خیابان و امثال آن ) تجربه بدی داشته باشم دیگر آنجا نمی روم .
…… 17- گاهی اوقات خودم را فردی بی عرضه تصور می کنم .
…… 18- احساساتم چنان بر شخصیت من غالب می شوند که نمی توانم آنها را کنترل کنم .
…… 19- وقت فکر می کنم که ممکن است دیگران مرا تایید نکنند ، خیلی نگران می شوم .
…… 20- اغلب هیجان زده و برانگیخته هستم .
…… 21- گهگاه سعی می کنم از کارهای پرتکاپو دوری کنم .
…… 22- گهگاه خوابم آشفته می شود .
…… 23- گاهی اوقات احساس غمگینی می کنم .
…… 24- در طول روز عضلات بدنم کاملا تنیده می شوند .
…… 25- معمولا هنگامی که در خانه هستم سعی می کنم شبها تنها نباشم.
…… 26- گاهی اوقات با این که کار زیادی نمی کنم ، زود خسته می شوم .
…… 27- گاهی به خاطر چیزهای کم اهمیت نگران می شوم .
…… 28- به ندرت می توانم راحت بخندم .
…… 29- معمولا نگران این هستم که نتوانم از عهده مشکلات در زندگی بر آیم .
…… 30- تمایل ندارم با کسانی که در سطح بالاتری نسبت به من قرارد دارند (مثل رئیسم) صحبت کنم .
…… 31- گهگاه کاملا در نگرانی غرق می شوم .
…… 32- هر جا بروم و هر کاری انجام دهم همیشه احساس ناراحتی می کنم .
…… 33- گاهی اوقات از شرکت در بحث ها خودداری می کنم ، حتی اگر در مورد آن موضوع اطلاعات کافی داشته باشم .
…… 34- گهگاه دستم حالت لرزش پیدا می کند .
…… 35- گاهی اوقات خیلی خجالت می کشم .
…… 36- از این که ممکن است دیگران منظور مرا درست نفهمند ، نگران می شوم .
…… 37- گهگاه در بدنم احساس سوزش می کنم .
…… 38- گاهی از شرکت در مناسبت های اجتماعی خودداری می کنم .
…… 39- گاهی اوقات احساس خوشحالی می کنم ، اما زود از بین می رود .
…… 40- حتی اگر همه چیز رو براه با شد ، ذهن من پر از افکار نگران کننده است .
…… 41- گاهی اوقات ضربان قلبم بالا می رود .
…… 42- به خاطر افکار مزاحم نمی توانم درباره هیچ چیز به وضوح فکر کنم .
…… 43- بیشتر اوقات در گلوی خود احساس گرفتگی دارم .
…… 44- حتی وقتی عجله ندارم ، احساس راحتی و آرامش نمی کنم .
…… 45- گاهی از صحبت در مناسبت های اجتماعی اجتناب می کنم .
…… 46- بعضی وقتها ، حتی اگر ضروری باشد ، از سوال کردن از دیگران خودداری می کنم .
…… 47- گاهی پیش می آید که احساس کنم بین دوستانم محبوب نیستم .
…… 48- ماهی یک بار یا بیشتر اسهال می گیرم .
…… 49- اغلب به موقعیت های نگران کننده فکر می کنم .
…… 50- معمولا در زندگی احساس نا امنی می کنم .
…… 51- در ناحیه گردن احساس گرفتگی می کنم .
…… 52- معمولا از فعالیت های اجتماعی خودداری می کنم .
…… 53- احساس دلواپسی ام هر لحظه بیشتر می شود .
…… 54- معمولا سعی می کنم از خیابان های پر ازدحام رفت و آمد نکنم .
…… 55- حساس و زود رنج هستم .
…… 56- خیلی کم جوک تعریف می کنم .
…… 57- نگران هستم که دیگران چه نظری در مورد من دارند .
…… 58- برخی اوقات در ناحیه معده احساس ناراحتی می کنم .
…… 59- نصف افکار من به نوعی نگرانی مرتبط است .
…… 60- سعی می کنم از مخالفت با دیگران پرهیز کنم ، حتی اگر از من سوء استفاده کنند .

( ژندا ، لودیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388)
برای اطلاع از روایی و پایایی آزمون، ارتباط برقرار فرمایید.

 

 

دانشجویان گرامی بر روی کلمات کلیدی زیر کلیک نماید و مطالب مربوط به هر کدام را مطالعه نماید.

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه ارزان

انجام پروپوزال

هزینه انجام پایان نامه

هزینه انجام پروپوزال

انجام مقاله