10 واقعیت برای انجام پایان نامه زیست شناسی سلولی

گاهی اوقات ، درک تاریخچه مرتبط با موضوعات خاصی که قصد نوشتن مقاله را دارید ، با نیمی از وظیفه شما تمام می شود و زیست شناسی سلولی دقیقاً در این گروه است. بنابراین ما بیولوژی سلول و تاریخچه آن را بررسی خواهیم کرد ، که می توانید هنگام نوشتن مقاله تحقیق خود استفاده کنید.

مانند اکثر رشته ها ، رشته زیست شناسی سلولی توسط دانشمندان یونانی در یونان باستان تعریف شده است. این واژه از کلمه یونانی KUTOC تاسیس شد ، به عنوان شاخه ای از زیست شناسی که ساختارها و عملکردهای مختلف سلول را با تأکید ویژه بر سلول بودن واحد اصلی زندگی مطالعه می کند. این مقاله در کنار دو مقاله دیگر در ارائه تمام اطلاعات مورد نیاز شما برای شروع نوشتن یک مقاله تحقیقاتی عالی در مورد زیست شناسی سلول متمرکز خواهد بود.

دانشجویان گرامی می توانید برای انجام پایان نامه زیست شناسی سلولی با موسسه در ارتباط باشید.

10 واقعیت جالب در مورد زیست شناسی سلولی برای مقاله تحقیقاتی شما:

  • همه سلول ها برابر نیستند.

این واقعیت که سلول ها واحدهای اساسی زندگی هستند ، به طور خودکار به معنای برابر بودن همه سلول ها نیست. اگرچه تحقیقات علمی نشان می دهد که همه سلولها شباهتهای خاصی مانند توانایی غذا خوردن ، رشد و حرکت دارند ، اما از جهات متنوعی نیز بی نظیر هستند. سلول ها از نظر اندازه ، عملکرد و آرایش زندگی متفاوت هستند – بعضی از آنها خودپایدار هستند در حالی که برخی دیگر بخشی از یک ارگانیسم پیچیده چند سلولی هستند.

  • غشای سلولی مرز بین داخلی آن و محیط خارجی را تشکیل می دهد.

درست مانند اینکه پوست انسان به عنوان مرزی بین بدن انسان و محیط خارجی آن عمل می کند ، غشای سلول نیز دقیقاً همان کار را انجام می دهند. غشاهای سلولی بر اساس چارچوبی از مولکولهای چربی پایه موسوم به فسفولیپید ساخته می شوند. عملکرد اصلی آنها دروازه بان است. این شامل جلوگیری از خروج یا ورود مواد آب دوست – عناصری که آب را دوست دارند – می شود.

  • کدهای ژنتیکی سلول از طریق اسیدهای نوکلئیک بیان می شوند.

دو نوع عمده اسیدهای نوکلئیک که این مسئولیت را به عهده دارند ، اسید دئوکسی ریبونوکلئیک (DNA) و اسید ریبونوکلئیک (RNA) هستند. این اسیدهای نوکلئیک برای ساخت و مدیریت عملکرد سلول ها دست به دست کار می کنند. DNA مولکولی است که حاوی اطلاعاتی است که سلول برای عملکرد نیاز دارد در حالی که RNA به عنوان مجرایی است که این پیام را به مناطقی که بیان می شوند منتقل می کند. همچنین توجه به این نکته مهم است که سایر پروتئین ها / اسیدهای آمینه نیز مسئول مسئولیت بیان سلول هستند.

  • سلول ها حاوی ساختارهایی هستند که برای انجام کارهای خاص طراحی شده اند.

به این ساختارها اندامک گفته می شود و آنها وظیفه عملکردهای جداگانه ای را دارند که سلول برای زنده ماندن باید انجام دهد. در حالی که سلولهای یوکاریوتی حاوی طیف متنوعی از اندامکها هستند ، پروکاریوتیک فقط تعداد اندکی دارد. اندامک های موجود در سلول های پروکاریوتی عبارتند از: هسته رشد و تولید مثل ، میتوکندری برای تأمین انرژی ، کمپلکس گلژی به عنوان سازنده و ذخیره کننده اندامک و شبکه آندوپلاسمی کربوهیدرات ها و چربی را سنتز می کند. سلول های یوکاریوتی اساساً از ریبوزوم ها برای سنتز پروتئین ها و لیزوزوم ها برای هضم ماکرومولکول ها استفاده می کنند.

  • سلول ها از نظر مواد ژنتیکی متفاوت و دسته بندی می شوند.

همانطور که قبلاً گفته شد ، سلولها انواع مختلفی دارند. دانشمندان از یک سیستم دسته بندی استفاده می کنند که روی بسته بندی مواد ژنتیکی آنها تمرکز دارد. سلولهایی که DNA آنها از سیتوپلاسم جدا یا تقسیم شده باشد ، در دسته یوکاریوتها دسته بندی می شوند در حالیکه سایر سلولهایی که DNA آنها از سیتوپلاسم جدا نشده است ، به عنوان پروکاریوت شناخته می شوند. همچنین ، تمام پروکاریوت های شناخته شده به عنوان مثال باکتری ها به طور کلی تک سلول هستند در حالی که یوکاریوت هایی مانند آمیب معمولاً تک موجوداتی هستند که آزادانه در محیط خود زندگی می کنند.

  • سلول ها از نور خورشید و مولکول های غذا انرژی تولید می کنند.

مانند همه موجودات زنده ، سلول ها برای زنده ماندن به انرژی نیاز دارند و آنها این انرژی را از محیط زندگی خود دریافت می کنند. تحقیقات بیولوژیکی نشان داده است که منبع اصلی سلول ها از آنجا خورشید است. تقریباً همه سلول های زنده – باکتری ها ، جلبک ها ، سلول های گیاهی و غیره – انرژی خورشید را برای تأمین نیازهای روزمره ، رشد و تولید مثل مهار می کنند. سلول ها همچنین مولکول های غذایی مانند قند و چربی را از طریق غشا می گیرند تا انرژی مورد نیاز برای عملکرد تولید شود.

  • سلول ها از مسیرهای خاصی برای تبدیل مواد مغذی به انرژی قابل استفاده استفاده می کنند.

مسیر خاصی که سلولها برای تولید انرژی قابل استفاده استفاده می کنند ، تا حد زیادی به نوع سلول بستگی دارد. مطالعات نشان داده است که سلولهای یوکاریوتی و پروکاریوتی مسیرهای مختلفی را اعمال می کنند. سلولهای یوکاریوتی از برخی فرایندهای اصلی استفاده می کنند که شامل: گلیکولیز – تقسیم قند – و فسفوریلاسیون اکسیداتیو ، که شامل یک زنجیره انتقال الکترون است. از طرف دیگر ، سلولهای پروکاریوتی از اکسیداسیون استفاده می کنند که شامل انتقال الکترون از یک مولکول به مولکول دیگر از طریق واکنشهای شیمیایی است.

  • سلول ها همچنین انرژی را در ذخایر ذخیره می کنند.

وقتی مقدار زیادی انرژی وجود دارد ، سلولهای یوکاریوتی تمایل دارند انرژی را برای استفاده در آینده ذخیره کنند. برای انجام این کار ، این سلول ها به طور خودکار مولکول های غنی از انرژی را برای ذخیره انرژی بیش از حد ایجاد می کنند. این مخازن البته در سلول نگهداری می شوند و در صورت لزوم می توان از آنها استفاده کرد. در شرایط فراوان ، این مخازن می توانند به اندازه کافی بزرگ شوند تا بتوانند جداگانه زیر میکروسکوپ مشاهده شوند.

  • طول عمر سلول ها متفاوت است.

عامل دیگری که سلول ها را از یکدیگر متمایز می کند ، طول عمر آنها است. این طول عمر می تواند بین چند روز تا چند سال نوسان داشته باشد. استفاده از سلولها در بدن انسان به عنوان مطالعه موردی: سلولهای دستگاه گوارش ممکن است فقط چند روز زنده بمانند ، سلولهای موجود در سیستم ایمنی بدن ممکن است ماهها زنده بمانند ، در حالی که سلولهای پانکراس می توانند یک سال یا حتی بیشتر زندگی کنند. سلولهای ساده ای مانند آمیب و جلبک که در زیستگاه خود و بدون میزبان زندگی می کنند نیز دارای نوسانات طول عمر هستند.

  • سلول ها نیز خودکشی می کنند.

سلولها درصورتی که آسیب ببینند یا آلوده شوند ، فرآیند معروف به آپوپتوز را طی می کنند. این فرایند شامل دنباله ای از مراحل است که با ارسال سیگنالهای خود پایان دهی سلول به هسته خود آغاز می شود. روند آپوپتوز برای محافظت از بدن و همچنین حفظ روند طبیعی تقسیم سلول بدون مشکل انجام می شود. سرانجام ، سلولهایی که در صورت آسیب دیدن روند طبیعی آپوپتوز را طی نمی کنند ، می توانند سرطانی باشند.

در اینجا به پایان حقایق جالب امروز در زمینه زیست شناسی سلول می رسیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نوشتن یک پروژه تحقیقاتی در مورد آن ، چرا سایر مقالات این مجموعه را که 20 موضوع پروژه تحقیق زیست شناسی سلولی و چگونگی نوشتن یک پروژه تحقیقاتی خوب در مورد زیست شناسی سلولی را نمی خوانید ، مطالعه نکنید.

دانشجویان گرامی می توانید برای انجام پایان نامه زیست شناسی سلولی با موسسه در ارتباط باشید.