۲۰ عنوان پایان نامه مدیریت بازرگانی

مدیریت یک حوزه کوچک از مطالعات کسب و کار است و در عین حال یک حوزه مهم است. اگر در حال نوشتن در مورد مدیریت برای پایان نامه مطالعات بازرگانی خود باید توجه داشته باشید و مباحث پایان نامه مدیریت ما را که در زیر ذکر شده است ، در نظر بگیرید:

رابطه بین تعهد کارکنان به فرهنگ سازمانی و فرهنگ ملی

ادراکاتی که توسط کارمندان مرد نسبت به کارمندان زن انجام می شود: چگونه محیط کار نقش های کلیشه ای رهبری مرد را تصویب می کند

استراتژی های شرکت مبتنی بر منابع: شرکت ها چگونه خود را اهرم می کنند

رویکردهای مدیریت جامع: چگونه تفکر استراتژیک را تشویق کنیم

استراتژی مدیریت و شبکه های اجتماعی

عملکرد کارکنان: تأثیر اهداف شرکت با ارزشهای شخصی

چگونه می توان روابط شخصی را با دستیابی به اهداف بهتر در محیط کار بهبود بخشید

موثرترین اقدامات عملکرد: مدیران چگونه می توانند کارکنان را ارزیابی کنند

عواملی که باعث می شود کارمندان آگاهانه دست به اقدامات غیراخلاقی بزنند

مزایای مدیریت افراد با خصوصیات مشابه

روابط بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکت ها

انتظارات مصرف کننده چگونه بشر دوستی شرکت ها را پیش می برد

چگونه سیاست های شرکتی می توانند شرایط اجتماعی را بهبود بخشند و رقابت را افزایش دهند

موثرترین سبک مدیریت برای یک محل کار مدرن

چرا برخی از روشهای مدیریت در بخشهای مختلف تجاری مناسب تر از سایر روشهای مدیریت است

تشخیص رهبری از مدیریت به منظور تشویق استراتژی های بهتر تجاری

کاریزما: نحوه استفاده رهبران از رهبری سازمانی 

بازآفرینی: چگونه سازمانهای مدرن می توانند با فرهنگ سازمانی پیشرفت کنند

انتقال به محل های کار ایمن تر: جایگزینی اهداف صدمه به محل کار با گزارش های محل کار امن برای افراد نزدیک

شجاعت و فروتنی: دو کلمه معروف برای رهبری و تغییری که باعث ایجاد آن شده است

اگر این لیست در ایجاد یک پایان نامه خوب مدیریت کسب و کار کافی نیست ، شما می توانید دوره قبلی ، برنامه درسی یا حتی برنامه های درسی قبلی خود را مرور کنید. در اینجاست که می توانید چیزهایی را که قبلاً یاد گرفته اید مرور کنید و ایده هایی را جستجو کنید که بتوانید برای نوشتن پایان نامه خود توضیح دهید.

بعد از خواندن ایده های ذکر شده در بالا با طوفان فکری شروع کنید. برخی از تمرینات نوشتن را انجام دهید تا آب میوه های خلاقانه شما به جریان بیفتد و ذهن خود را به سمت درست هدایت کنید. کمی وقت بگذارید و درمورد ایده هایی که ممکن است بخواهید درباره آنها تحقیق کنید با دیگران صحبت کنید تا بتوانید میزان اطلاعات موجود را تعیین کنید. اگر چندین موضوع را در ذهن خود دارید ، بهتر است یک طرح کلی تهیه کنید تا ایده های خود را برای هر یک از این موضوعات جمع کنید و مشکل اصلی یا استدلالی را که می خواهید در طی این روند روی آن تمرکز کنید پیدا کنید. این برای شما مفید است که برای ایده های مختلف موضوعی خود یک پیشنهاد کوتاه تمیز ایجاد کنید تا بتوانید مشکل خود را بهتر تعریف کنید ، راه حل های احتمالی را مشخص کنید و معیارهای ارزیابی مورد استفاده خود را شناسایی کنید.