انجام رساله دکتری مهندسی مالی و انجام پایان نامه ارشد مهندسی مالی

  دوره کارشناسی ارشد مالی به منظور پرورش متخصصین در خوزه علوم مالی طراحی شده است. انجام پایان نامه برای پوشش کامل بخشهای مختلف علوم مالی، شش گرایش تخصصی شامل: مهندسی مالی و مدیریت ریسک، بانکداری، بیمه، مستغلات، حقوق مالی و تامین مالی و سرمایه گذاری  در نفت و گاز در نظر گرفته شده است. …
ادامه ی نوشته انجام رساله دکتری مهندسی مالی و انجام پایان نامه ارشد مهندسی مالی