انجام پایان نامه با روش گراندد تئوری

انجام پایان نامه با روش گراندد تئوری تئوری Grounded چیست؟ تئوری مبتنی بر جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها است. این تئوری در داده های واقعی “پایه” است، به این معنی که تجزیه و تحلیل و توسعه نظریه ها پس از جمع آوری داده ها اتفاق می افتد. برای مشروعیت بخشیدن به تحقیقات …

انجام پایان نامه با روش گراندد تئوری ادامه مطلب »