شش قانون برای انجام مقاله

نوشتن مقاله کلاسی

یک مقاله بالقوه کارآمدترین وسیله برای انتشار تحقیقات شما و ایجاد سوابق انتشار است. بسیاری از زمینه های زندگی آکادمیک مانند یافتن شغل و برنده شدن کمک هزینه های تحقیقاتی به سابقه انتشار خوب بستگی دارد. مجلات آنلاین گسترش جغرافیایی برای کارهای آکادمیک را افزایش داده و اهمیت مقالات را در ایجاد و گسترش اعتبار …

نوشتن مقاله کلاسی ادامه مطلب »

شش قانون برای انجام مقاله

شش قانون برای انجام مقاله انجام یک مقاله خوب به دو چیز نیاز دارد: محتوای خوب و تکنیک خوب. هنگام انجام در اینترنت، سر و صدای زیادی برای رقابت وجود دارد. هرکسی می تواند چیزی را بنویسد، پست کند و آن را یک مقاله بنامد در عصر اطلاعات، تعریف مقاله به یک خط کاملا مبهم …

شش قانون برای انجام مقاله ادامه مطلب »

Scroll Up به بالای صفحه بردن