در موسسه مشاوران طلایی هزینه انجام پروپوزال کمترین قیمت می باشد و براساس رشته تحصیلی و عنوان پژوهش بین 200 تا 500 هزار برای مقطع ارشد و 300 تا 800 هزار برای مقطع دکتری می باشد.